Тренінги за змістовим модулем «ІКТ» для співробітників Університету Грінченка

Тренінги за змістовим модулем «ІКТ» для співробітників Університету Грінченка

19, 22 жовтня 2018 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

 

 

19 та 22 жовтня 2018 року в Університеті Грінченка з метою формування та розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних співробітників Університету, заступником завідувача НДЛ інформатизації освіти з питань змісту та дослідження Василенко С.В. та науковим співробітником НДЛ інформатизації освіти Настас Д.Л. було проведено у рамках підвищення кваліфікації змістовий модуль «Інформаційно-комунікаційні технології», який розроблено авторським колективом НДЛ інформатизації освіти під керівництвом проректора з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України Морзе Наталії Вікторівни.

Ця сесія проведена для двох груп: викладачі, старші викладачі, доценти (група 1), професори, завідувачі кафедр, директори та заступники директорів/деканів структурних підрозділів Університету Грінченка (група 2).

Учасники розглянули актуальні освітні тренди та шляхи впровадження у навчальний процес інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій. Огляд ресурсів створення е-контенту включав: можливості віртуальних дощок, сервісів створення інфографіки, ментальних карт, підготовки дидактичних матеріалів, презентацій та публікацій використовуючи хмаро орієнтовані сервіси SWAY, Prezi, Powtoon тощо. У темі Інтернет-сервіси та ІК технології ефективної комунікації та співпраці було розглянуто ресурси Blogger, Skype, Hangouts, Google Apps, Вебінари, Вікі технології. Особливої уваги було приділено діагностиці навчання, що є обов'язковим компонентом освітнього процесу, а саме формувальному оцінюванню. Учасникам було запропоновано сучасні інструменти оцінювання, які допомагають викладачу чітко сформулювати освітній результат, який підлягає формуванню та оцінці в кожному конкретному випадку, організувати відповідно до цього свою роботу, а також зробити студента суб'єктом освітньої та оцінювальної діяльності. Кінцевим продуктом тренінгу була розробка слухачами власного проекту із використанням ІК технологій.

Підсумкове опитування показало, що проведений модуль актуальний та доцільний, структурований, має чітку логіку викладу, змістовні завдання й презентації до кожного практичного заняття демонструють нові можливості у процесі навчання студентів з використанням ІКТ. Найбільший інтерес викликали матеріали щодо формувального оцінювання, ресурсів створення е-контенту, ефективної співпраці та комунікації, а також інструментів для створення інфографіки.

У науково-педагогічних працівників склались позитивні враження від проходження модуля та сподівання на подальше співробітництво за даним напрямком. Більше 80% учасників відмічають, що залюбки пройшли б інші тренінгові програми з ІКТ та порадять своїм колегам пройти навчання за змістовим модулем «Інформаційно-комунікаційні технології». Також, виявили пропозиції щодо збільшення часу для опанування матеріалів модуля, вказали на потребу у збільшені практичних завдань з використанням різноманітних хмарних сервісів.

 

Матеріали надано НДЛ інформатизації освіти