Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства

Загальна інформація про відділення

Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства здійснює підготовку іноземців та осіб без громадянства до вступу на освітні програми підготовки за першим (бакалаврським), другим (магістерським) освітніми рівнями у Київський столичний університет імені Бориса Грінченка та вступу до інших закладів вищої освіти України та діє відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», інших нормативно-правових актів з питань підготовки та навчання іноземців та осіб без громадянства в Україні, Статуту університету та Положення про Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства.

Освітня діяльність Підготовчого відділення спрямована на:

  • вивчення (покращення рівня володіння) іноземцями української як засобу спілкування та інструменту для отримання спеціальності;
  • уніфікацію знань іноземців із загальноосвітніх предметів відповідно до рівня підготовки учнів закладів загальної середньої освіти в Україні;
  • набуття іноземними громадянами первинних фахових знань (для вступу на освітні програми мистецького спрямування).

Термін навчання на Підготовчому відділенні визначається програмою та навчальним планом підготовчого відділення. Програма підготовки обирається іноземцями залежно від власних потреб.

Форма навчання: денна.

Додаткову інформацію щодо навчання іноземних громадян у Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка можна отримати, надіславши лист із запитаннями на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або за тел.: +38(044) 485-21-39, а також безпосередньо в Університеті за адресою: м. Київ, вул. Левка Лук‘яненка 13-Б, звернувшись до Клименко Оксани Федорівни, методиста відділу підготовки іноземних громадян науково-методичного центру стандартизації та якості освіти та Коваленка Сергія Петровича, методиста НМЦ СЯО.

 

Навчальний процес

Іноземці вступають на навчання за програмами підготовчого відділення впродовж року. Навчання на підготовчому відділенні організовано за двома програмами підготовки, а саме:

  • Мовна підготовка (з вивчення державної мови – української);
  • Мовна та предметна підготовка (з вивчення державної мови – української, і предмету загальноосвітньої підготовки, визначеного як вступне випробування до закладів вищої освіти за акредитованими освітніми програмами).

Предметна підготовка здійснюється за трьома напрямами: гуманітарний, природничий та мистецький.

Кількість аудиторних годин, відведених на вивчення мови, становить 720 годин, що забезпечує володіння мовою на рівні В1.

Іноземці обирають програму підготовки залежно від власних потреб.

Термін навчання визначається програмою та навчальним планом підготовчого відділення:

  • 9 місяців (1 навчальний рік);
  • 8 місяців (1 навчальний рік);
  • 6 місяців (1 семестр).

До викладання навчальних дисциплін залучаються науково-педагогічні працівники кафедр Університету.

Графік навчального процесу, потижневе планування видів аудиторної і самостійної роботи з навчальних дисциплін, проходження проміжного та підсумкового контролю, канікул визначаються у робочому навчальному плані відповідної програми підготовки слухачів, що укладається на кожний навчальний рік і затверджується в установленому порядку.

Зміст навчальної дисципліни, результати навчання за дисципліною, критерії та шкала оцінювання якості знань слухачів, визначаються у робочій програмі навчального плану дисципліни, яка розробляється викладачем і затверджується в установленому порядку.

Слухачі підготовчого відділення забезпечуються навчально-методичними та інформаційними матеріалами відповідно до обраної програми підготовки. Слухачі підготовчого відділення мають право на безкоштовне користування бібліотекою Університету відповідно до Правил користування бібліотекою Університету, затверджених в установленому порядку.

Про вартість навчання для іноземних громадян та осіб без громадянства у 2024 році

 

Підготовче відділення
Підготовче відділення
Підготовче відділення
Підготовче відділення
Підготовче відділення