Наукові періодичні видання Університету

Входять до Переліку наукових фахових видань МОН України категорії Б:

 1. The Modern Higher Education Review (спеціальності: 011 – «Освітні, педагогічні науки»; 012 – «Дошкільна освіта»; 013 – «Початкова освіта»; 014 – «Середня освіта (за предметними спеціальностями)»; 015 – «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»; 016 – «Спеціальна освіта»)
 2. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (спеціальність 011 – «Освітні, педагогічні науки»)
 3. Київські історичні студії (спеціальність 032 – «Історія та археологія»)
 4. Кібербезпека: освіта, наука, техніка (спеціальності: 122 – «Комп'ютерні науки та інформаційні технології»; 123 – «Комп'ютерна інженерія»; 125 – «Кібербезпека»)
 5. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (спеціальність 011 – «Освітні, педагогічні науки»)
 6. Неперервна професійна освіта: теорія і практика (спеціальності: 011 – «Освітні, педагогічні науки»; 012 – «Дошкільна освіта»; 013 – «Початкова освіта»; 014 – «Середня освіта (за предметними спеціальностями)»; 015 – «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»; 016 – «Спеціальна освіта»)
 7. Освітологічний дискурс (спеціальності: 011 – «Освітні, педагогічні науки»; 012 – «Дошкільна освіта»; 013 – «Початкова освіта»; 014 – «Середня освіта (за предметними спеціальностями)»; 015 – «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»; 016 – «Спеціальна освіта»)
 8. Освітологія / Oświatologia (Спеціальності: 011 – «Освітні, педагогічні науки»; 033 – «Філософія»)
 9. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (спеціальності: 011 – «Освітні, педагогічні науки»; 012 – «Дошкільна освіта»; 013 – «Початкова освіта»; 015 – «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»; 053 – «Психологія»)
 10. Синопсис: текст, контекст, медіа (спеціальності: 035 – «Філологія»; 061 – «Журналістика»)
 11. Спортивна наука та здоров'я людини (спеціальність 017 – «Фізична культура і спорт»)
 12. Схід (спеціальності: 031 – «Релігієзнавство»; 032 – «Історія та археологія»; 033 – «Філософія»)
 13. Літературний процес: методологія, імена, тенденції (спеціальність: 035 – «Філологія»)
 14. Studia Philologica  (спеціальність: 035 – «Філологія»).
 15. Інтегровані комунікації (спеціальність 061 - Соціальні комунікації)

  

А також інші наукові періодичні видання Університету:

 1. Арт-простір
 2. Педагогічний процес: Теорія і практика (архіви доступні з 2002 по 2019 рік. У 2020 році журнал припинив свій вихід).