Інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню

 

Інформація, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах закладів вищої освіти відповідно до вимог Закону України "Про вищу освіту" (Закон № 1556-VII) та Закону України "Про освіту" (Закон № 2145-VIIІ)

 

Інформація

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка

Київський університет імені Бориса Грінченка

Статут закладу освіти

Посилання

Посилання

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Посилання

Посилання

Посилання

Посилання

Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти

Посилання

Посилання

Посилання

Посилання

Структура та органи управління закладу освіти

Посилання

Посилання

Посилання 

Посилання

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Посилання

Посилання

Посилання

Посилання

Посилання

Посилання

Посилання

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Посилання

Посилання

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Посилання

Посилання

Мова (мови) освітнього процесу

Посилання

Посилання

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

Посилання

Посилання

Посилання

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються в освітньому процесі

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються в освітньому процесі

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

Напрями наукової та/або мистецької діяльності

Наукові теми Університету

Дослідження

Наукові теми Університету

 

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Посилання

Посилання

Посилання

Результати моніторингу якості освіти

Рейтинг викладачів серед студентів

Рейтинг «Лідер року»

Університет Грінченка у рейтингах

Щорічне оцінювання здобувачів

Університет Грінченка у рейтингах

Рейтинг «Лідер року»

Рейтинг викладачів серед студентів

Моніторинг якості надання освітніх послуг

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Посилання

Посилання

Щорічний звіт про діяльність керівника закладу освіти

Посилання

Посилання

Правила прийому до закладу освіти

Посилання

Посилання

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Ресурсний центр підтримки студентів з інвалідністю

Технічне обстеження будівель та приміщень Університету Грінченка на предмет оцінки доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (вул. Левка Лук`яненка, 13-Б)

Технічне обстеження будівель та приміщень Університету Грінченка на предмет оцінки доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (бул. І.Шамо 18-2)

Відкриття ресурсного центру підтримки студентів з інвалідністю

Технічне обстеження будівель та приміщень КУБГ на предмет оцінки доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (вул. Левка Лук`яненка, 13-Б)

Технічне обстеження будівель та приміщень КУБГ на предмет оцінки доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (бул. І.Шамо 18-2)

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Посилання

Посилання

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Посилання

Наказ № 68-а від 26.02.2010

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Посилання

Посилання

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Посилання

Посилання

Посилання

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

Посилання

Посилання

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

Посилання

Посилання

Посилання

Заходи щодо запобігання та протидії корупції

Посилання

Посилання

Кошторис закладу освіти на поточний рік та всі зміни до нього

Посилання

Посилання

Звіт про використання та надходження коштів

Посилання

Посилання

Інформація про проведення публічних закупівель

Посилання

Посилання

Штатний розпис на поточний рік

Посилання

Посилання