Інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню

 

Інформація, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах закладів вищої освіти відповідно до вимог Закону України "Про вищу освіту" (Закон № 1556-VII) та Закону України "Про освіту" (Закон № 2145-VIIІ)

 

Статут закладу освіти

Посилання

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Посилання

Посилання

Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти

Посилання

Посилання

Структура та органи управління закладу освіти

Посилання 

Посилання

Посилання

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Посилання

Посилання

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Посилання

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Посилання

Мова (мови) освітнього процесу

Посилання

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

Посилання

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються в освітньому процесі

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

Напрями наукової та/або мистецької діяльності

Наукові теми Університету

Дослідження

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Посилання

Результати моніторингу якості освіти

Університет Грінченка у рейтингах

Рейтинг «Лідер року»

Рейтинг викладачів серед студентів

Моніторинг якості надання освітніх послуг

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Посилання

Щорічний звіт про діяльність керівника закладу освіти

Посилання

Правила прийому до закладу освіти

Посилання

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Відкриття ресурсного центру підтримки студентів з інвалідністю

Технічне обстеження будівель та приміщень КУБГ на предмет оцінки доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б)

Технічне обстеження будівель та приміщень КУБГ на предмет оцінки доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (бул. І.Шамо 18-2)

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Посилання

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Наказ № 68-а від 26.02.2010

Освітні послуги

Додаткові освітні послуги

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Посилання

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Посилання

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

Посилання

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

Посилання

Бюджет закладу освіти

Посилання

Кошторис закладу освіти на поточний рік та всі зміни до нього

Посилання

Звіт про використання та надходження коштів

Посилання

Інформація про проведення тендерних процедур

Посилання

Штатний розпис на поточний рік

Посилання