Оголошення

 

Конкурс на посаду директора Фахового коледжу «Універсум»

ОГОЛОШЕННЯ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА

ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ «УНІВЕРСУМ»

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою. Кандидат на посаду директора Фахового коледжу повинен мати ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менше як п’ять років. До зазначеного стажу може бути зараховано до трьох років стажу роботи на керівних посадах.

Претенденти для участі у конкурсі подають такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною четвертою статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту». Також в заяві, претендент зазначає, що він не є членом Наглядової ради Коледжу або Наглядової ради Університету;

2) особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 × 4 сантиметри;

3) автобіографію та резюме;

4) копії документів про вищу освіту;

5) довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;

6) довідку про наявність або відсутність судимості;

7) витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

8) копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;

9) копію трудової книжки та/або інші документи, які підтверджують стаж роботи;

10) письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

11) копію документа, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

12) проєкт стратегії розвитку Коледжу;

13) мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/або моральні якості.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта громадянина України), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, представником Наглядової ради Коледжу або нотаріально.

Строк подання заяв – з дати розміщення цього оголошення на офіційному вебсайті до 04 грудня 2021 року.

Дата проведення рейтингового голосування – 22 грудня 2021 року.

Документи приймаються за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, кім. 103.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Довідки за телефонами: (044) 272 19 32, 272 18 46.

Положення про конкурсний відбір на посаду директора Фахового коледжу «Універсум»  Київського університету імені Бориса Грінченка

Наказ від 01.10.2021 № 659 "Про оголошення конкурсу на посаду директора Фахового коледжу «Універсум»"

 

Конкурс на заміщення вакантних посад

ОГОЛОШЕННЯ

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

відповідно до Законів України «Про вищу освіту» та «Про наукову і науково-технічну діяльність» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ:

 

 • Кафедра педагогіки і психології

викладач

 • Кафедра дошкільної освіти

професор

доцент

старший викладач

викладач

 • Кафедра початкової освіти

професор

доцент

старший викладач

 • Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

доцент

викладач

 • Кафедра теорії та історії педагогіки

завідувач кафедри

професор

доцент

 • Кафедра психології особистості та соціальних практик

доцент

старший викладач

 • Кафедра практичної психології

завідувач кафедри

доцент

старший викладач

викладач

 • Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

доцент

 • Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти

доцент

старший викладач

 • Кафедра дошкільної і початкової освіти

завідувач кафедри

доцент

     старший викладач

     викладач

 • Кафедра природничо-математичної освіти і технологій

доцент

 • Кафедра мовно-літературної освіти

завідувач кафедри

викладач

 • Кафедра історичної та громадянської освіти

доцент

 • Кафедра музикознавства та музичної освіти

доцент

викладач

 • Кафедра образотворчого мистецтва

професор

доцент

старший викладач

викладач

 • Кафедра дизайну

доцент

старший викладач

викладач

 • Кафедра інструментально-виконавської майстерності

завідувач кафедри

професор

доцент

старший викладач

викладач

 • Кафедра академічного та естрадного вокалу

професор

доцент

старший викладач

викладач

 • Кафедра хореографії

завідувач кафедри

професор

викладач

 • Кафедра фізичного виховання та педагогіки спорту

професор

доцент

старший викладач

 • Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології

доцент

старший викладач

 • Кафедра спорту та фітнесу

доцент

старший викладач

викладач

 • Кафедра іноземних мов

старший викладач

викладач

 • Кафедра публічного та приватного права

професор

доцент

 • Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права

доцент

старший викладач

 • Кафедра історії України

завідувач кафедри

професор

старший викладач

 • Кафедра філософії

професор

доцент

 • Кафедра управління

професор

доцент

 • Кафедра фінансів та економіки

завідувач кафедри

професор

доцент

викладач

 • Кафедра комп'ютерних наук і математики

професор

доцент

старший викладач

викладач

 • Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки

завідувач кафедри

професор

доцент

старший викладач

 • Кафедра української мови

завідувач кафедри

професор

доцент

     старший викладач

 • Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства

професор

доцент

старший викладач

 • Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства

завідувач кафедри

професор

доцент

старший викладач

викладач

 • Кафедра східних мов і перекладу

завідувач кафедри

професор

старший викладач

викладач

 • Кафедра світової літератури

завідувач кафедри

доцент  

 • Кафедра германської філології

завідувач кафедри

професор

доцент

старший викладач

викладач

 • Кафедра журналістики та нових медіа

професор

доцент

старший викладач

викладач

 • Кафедра видавничої справи

професор

доцент

викладач

 • Кафедра бібліотекознавства та інформології

доцент

 • Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю

доцент

старший викладач

 

НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ:

 • НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій

завідувач НДЛ

старший науковий співробітник

 • НДЛ інформатизації освіти

провідний науковий співробітник центру вебометрії та інформаційних систем

 • Навчально-науковий центр розвитку персоналу та лідерства

старший науковий співробітник

 • Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства

головний науковий співробітник

старший науковий співробітник

провідний науковий співробітник

молодший науковий співробітник

 • НДЛ освітології

старший науковий співробітник

 • Аналітичний центр «ОсвітАналітика»

директор

заступник директора

науковий співробітник

молодший науковий співробітник

На посади завідувачів кафедр можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років, вільно володіють українською мовою та технологіями дистанційного навчання.

На посади завідувача науково-дослідної лабораторії, директора Аналітичного центру «ОсвітАналітика» можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю лабораторії (центру), стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років, вільно володіють українською мовою.

На посаду заступника директора Аналітичного центру «ОсвітАналітика» можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь та/або вчене звання, стаж науково-педагогічної (наукової) роботи та вільно володіють українською мовою.

На посади професорів, головних наукових співробітників, провідних наукових співробітників можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора (почесне звання «народний» для кафедр мистецького спрямування) відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років, вільно володіють українською мовою та технологіями дистанційного навчання.

На посади доцентів кафедр, старших наукових співробітників можуть претендувати особи, які мають науковий ступінь кандидата наук та/або вчене звання доцента (почесне звання «заслужений» для кафедр мистецького спрямування) відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 3 років, вільно володіють українською мовою та технологіями дистанційного навчання.

На посади старших викладачів кафедр, наукових співробітників можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст) за відповідною спеціальністю, стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років або науковий ступінь кандидата наук відповідно до профілю кафедри, вільно володіють українською мовою та технологіями дистанційного навчання.

На посади викладачів, молодших наукових співробітників можуть претендувати особи, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст) за відповідною спеціальністю, вільно володіють українською мовою та технологіями дистанційного навчання.

Під час конкурсного обрання на посади наукових і науково-педагогічних працівників, крім зазначених вище вимог, буде враховано знання претендентом англійської або іншої іноземної мови (крім регіональних мов і мов меншин) та наявність публікацій у виданнях, що індексуються в провідних міжнародних наукометричних базах.

 

Термін подання документів до 14 травня 2021 року (до 14.00).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають: заяву, особовий листок з обліку кадрів із фотокарткою, копії паспорта, документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені (почесні) звання, завірені в установленому порядку, а також список наукових праць (винаходів), опублікованих за останні п’ять років.

Співробітники Київського університету імені Бориса Грінченка, які бажають взяти участь у конкурсі подають лише заяву.

Документи надсилати на адресу: вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, к.103, м. Київ, 04053 або на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Додаткова інформація про умови проведення конкурсу за тел. (044) 272-19-32 або e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..