Наукові теми Університету

 

Філософські, освітологічні та методичні засади компетентнісної особистісно-професійної багатопрофільної університетської освіти

Реєстраційний номер: 0110u006274.

Керівник: Огнев'юк Віктор Олександрович, доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України

Термін виконання: 2010 - 2015 рр.

Звіт про науково-дослідну роботу

Мова, література, переклад: від дескриптивних до структурно-системних досліджень

Реєстраційний номер: 0111U007698

Керівник: Буніятова Ізабелла Рафаїлівна, доктор філологічних наук, професор

Термін виконання: 11.2011 - 11.2016 рр.

Звіт про науково-дослідну роботу

Зміст і технології забезпечення якості неперервної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції

Реєстраційний номер: 0116U003295 

Керівник: Хоружа Людмила Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор 

Термін виконання: 02.16 - 02.21

Мистецькі практики України в європейському культурному просторі

Реєстраційний номер: 0116U003293 

Керівник: Школьна Ольга Володимирівна, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник 

Термін виконання: 02.16 - 02.21

Освітологічні засади забезпечення якості освіти в університеті

Реєстраційний номер: 0116U003292 

Керівник: Проценко Олена Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

Термін виконання: 02.16 - 02.21

Складні питання історичної пам’яті країн Центрально-Східної Європи XX-XXI ст. у парадигмі діалогічності української культури

Реєстраційний номер: 0116U003294 

Керівники: Александрова Олена Станіславівна, доктор філософських наук, професор Михайловський Віталій Миколайович, доктор історичних наук, доцент Срібняк Ігор Володимирович, доктор історичних наук, професор 

Термін виконання: 02.16 - 02.21

Давня історія України: суспільство та технології (за результатами археологічних досліджень)

Реєстраційний номер: 0116U004627 

Керівник: Відейко Михайло Юрійович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник 

Термін виконання: 03.16-03.21

Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці

Реєстраційний номер: 0116U004625 

Керівник: Литвин Оксана Степанівна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник 

Термін виконання: 03.16-03.21

Розвиток відкритого освітнього інформаційного середовища університету для забезпечення якості освіти

Реєстраційний номер: 0116U003995 

Керівник: Буйницька Оксана Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Термін виконання: 04.16-04.21

Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах міста Києва

Реєстраційний номер: 0116U003994 

Керівник: Ільїч Людмила Миколаївна, доктор економічних наук, доцент 

Термін виконання: 04.16-04.21

Розвиток духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті

Реєстраційний номер: 0116U003993 

Керівник: Олексюк Ольга Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор 

Термін виконання: 04.16-04.21

Інтернаціоналізація університетської освіти у забезпеченні якості підготовки фахівців

Реєстраційний номер: 0116U002965 

Керівник: Виговська Ольга Сергіївна, кандидат політичних наук 

Термін виконання: 05.16-05.21

Актуальність спадщини Бориса Грінченка для розвитку гуманітарної сфери сучасної України як європейської держави

Реєстраційний номер: 0116U002964 

Керівник: Андрєєва Світлана Серафимівна, кандидат історичних наук, доцент

Термін виконання: 05.16-05.21

Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції

Реєстраційний номер: 0116U002963 

Керівники: Бєлєнька Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор; Бондаренко Геннадій Леонідович, кандидат педагогічних наук, доцент; Іванюк Ганна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор; Кошарна Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук

Термін виконання: 05.16-05.21

Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України

Реєстраційний номер: 0116U002960 

Керівник: Клішевич Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

Термін виконання: 05.16-05.21

Розвиток сходознавчих студій у контексті інтернаціоналізації вищої освіти

Реєстраційний номер: 0116U007073 

Керівник: Семеніст Іван Васильович, кандидат історичних наук 

Термін виконання: 06.16-06.21

Розвиток європейських мов і літератур у контексті міжкультурної комунікації

Реєстраційний номер: 0116U006607 

Керівник: Махачашвілі Русудан Кирилевна доктор філологічних наук, доцент 

Термін виконання: 07.16-07.21

Забезпечення якості професійної діяльності педагогічних працівників міста Києва в системі неперервної педагогічної освіти

Реєстраційний номер: 0116U006608 

Керівник: Войцехівський Михайло Федорович, кандидат педагогічних наук, доцент 

Термін виконання: 07.16-07.21

Розвиток лідерських якостей працівників освіти в умовах реформування галузі

Реєстраційний номер: 0116U005688 

Керівник: Міляєва Валерія Робертівна, доктор психологічних наук, професор 

Термін виконання: 11.16-11.21

Типологія ідентичностей у художньому і критичному дискурсах

Реєстраційний номер: 0117U005200 

Керівники: Бровко Олена Олександрівна, доктор філологічних наук, професор; Ковбасенко Юрій Іванович, кандидат філологічних наук, професор

Термін виконання: 11.17-11.22

Критерії оцінки функціонального стану та ефективності фізичної терапії осіб із хворобами і травмами опорно-рухової та нервової систем (на основі міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я)

Реєстраційний номер: 0118U001228 

Керівники: Савченко Валентин Михайлович, доктор медичних наук, професор

Термін виконання: 03.18-03.23

Теоретико-практичні засади використання фітнес-технологій у фізичному вихованні та спорті

Реєстраційний номер: 0118U001229 

Керівники: Білецька Вікторія Вікторівна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент; Ясько Лілія Володимирівна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Термін виконання: 03.18-03.23

Розвиток економіки міста Києва в умовах євроінтеграції

Реєстраційний номер: 0118U001561

Керівник: Лойко Валерія Вікторівна, доктор економічних наук, доцент.

Термін виконання: 06.18-06.23

Медіазнавчі студії в науковому та освітньому дискурсах

Реєстраційний номер: 0120U000064

Керівники: Горбенко Галина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент; Іващенко Вікторія Людвігівна, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник

Термін виконання: 12.19-12.24