Наукові теми Університету

 

Завершені наукові теми Університету

Філософські, освітологічні та методичні засади компетентнісної особистісно-професійної багатопрофільної університетської освіти

Реєстраційний номер: 0110u006274

Керівник: Огнев'юк Віктор Олександрович, доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України

Термін виконання: 2010 - 2015 рр.

Звіт про науково-дослідну роботу

Мова, література, переклад: від дескриптивних до структурно-системних досліджень

Реєстраційний номер: 0111U007698

Керівник: Буніятова Ізабелла Рафаїлівна, доктор філологічних наук, професор

Термін виконання: 11.2011 - 11.2016 рр.

Звіт про науково-дослідну роботу

Зміст і технології забезпечення якості неперервної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції

Реєстраційний номер: 0116U003295 

Керівник: Хоружа Людмила Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор 

Термін виконання: 02.16 - 02.21

Звіт про науково-дослідну роботу

Давня історія України: суспільство та технології (за результатами археологічних досліджень)

Реєстраційний номер: 0116U004627 

Керівник: Відейко Михайло Юрійович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник 

Термін виконання: 03.16 - 03.21

Звіт про науково-дослідну роботу

Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці

Реєстраційний номер: 0116U004625 

Керівник: Литвин Оксана Степанівна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник 

Термін виконання: 03.16 - 03.21

Звіт про науково-дослідну роботу

Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах міста Києва

Реєстраційний номер: 0116U003994 

Керівник: Ільїч Людмила Миколаївна, доктор економічних наук, доцент 

Термін виконання: 04.16 - 04.21

Звіт про науково-дослідну роботу

Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України

Реєстраційний номер: 0116U002960 

Керівник: Клішевич Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

Термін виконання: 05.16 - 05.21

Звіт про науково-дослідну роботу

Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції

Реєстраційний номер: 0116U002963 

Керівники: Бєлєнька Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор; Бондаренко Геннадій Леонідович, кандидат педагогічних наук, доцент; Іванюк Ганна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор; Кошарна Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук

Термін виконання: 05.16 - 05.21

Звіт про науково-дослідну роботу

Розвиток європейських мов і літератур у контексті міжкультурної комунікації

Реєстраційний номер: 0116U006607 

Керівник: Махачашвілі Русудан Кирилевна доктор філологічних наук, доцент 

Термін виконання: 07.16 - 07.21

Звіт про науково-дослідну роботу

Складні питання історичної пам’яті країн Центрально-Східної Європи XX-XXI ст. у парадигмі діалогічності української культури

Реєстраційний номер: 0116U003294 

Керівники: Александрова Олена Станіславівна, доктор філософських наук, професор Михайловський Віталій Миколайович, доктор історичних наук, доцент Срібняк Ігор Володимирович, доктор історичних наук, професор 

Термін виконання: 02.16 - 02.22

Звіт про науково-дослідну роботу

Розвиток відкритого освітнього інформаційного середовища університету для забезпечення якості освіти

Реєстраційний номер: 0116U003995 

Керівник: Буйницька Оксана Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Термін виконання: 04.16 - 04.22

Звіт про науково-дослідну роботу

Актуальність спадщини Бориса Грінченка для розвитку гуманітарної сфери сучасної України як європейської держави

Реєстраційний номер: 0116U002964 

Керівник: Андрєєва Світлана Серафимівна, кандидат історичних наук, доцент

Термін виконання: 05.16 - 05.22

Звіт про науково-дослідну роботу

Освітологічні засади забезпечення якості освіти в університеті

Реєстраційний номер: 0116U003292 

Керівник: Проценко Олена Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

Термін виконання: 02.16 - 09.22

Звіт про науково-дослідну роботу

Забезпечення якості професійної діяльності педагогічних працівників міста Києва в системі неперервної педагогічної освіти

Реєстраційний номер: 0116U006608 

Керівник: Войцехівський Михайло Федорович, кандидат педагогічних наук, доцент 

Термін виконання: 07.16 - 07.22

Звіт про науково-дослідну роботу

Розвиток лідерських якостей працівників освіти в умовах реформування галузі

Реєстраційний номер: 0116U005688 

Керівник: Міляєва Валерія Робертівна, доктор психологічних наук, професор 

Термін виконання: 11.16 - 11.22

Звіт про науково-дослідну роботу

Розвиток математичних компетентностей учнів за допомогою цифрового математичного моделювання (DeDiMaMo)

Реєстраційний номер: 0121U109474

Керівник: Морзе Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор

Термін виконання: 06.19 - 12.22

Звіт про науково-дослідну роботу

Критерії оцінки функціонального стану та ефективності фізичної терапії осіб із хворобами і травмами опорно-рухової та нервової систем (на основі міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я)

Реєстраційний номер: 0118U001228 

Керівники: Савченко Валентин Михайлович, доктор медичних наук, професор

Термін виконання: 03.18 - 03.23

Звіт про науково-дослідну роботу

Теоретико-практичні засади використання фітнес-технологій у фізичному вихованні та спорті

Реєстраційний номер: 0118U001229 

Керівники: Білецька Вікторія Вікторівна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент; Ясько Лілія Володимирівна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Термін виконання: 03.18 - 03.23

Звіт про науково-дослідну роботу

Розвиток сходознавчих студій у контексті інтернаціоналізації вищої освіти

Реєстраційний номер: 0116U007073 

Керівник: Семеніст Іван Васильович, доктор філологічних наук, доцент

Термін виконання: 06.16 - 06.23

Звіт про науково-дослідну роботу

Розвиток економіки міста Києва в умовах євроінтеграції

Реєстраційний номер: 0118U001561

Керівник: Лойко Валерія Вікторівна, доктор економічних наук, професор.

Термін виконання: 06.18 - 06.23

Звіт про науково-дослідну роботу

Наукові теми Університету, що реалізуються

Мистецькі практики України в європейському культурному просторі

Реєстраційний номер: 0116U003293 

Керівник: Школьна Ольга Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор

Термін виконання: 02.16 - 02.25

Розвиток духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті

Реєстраційний номер: 0116U003993 

Керівник: Олексюк Ольга Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор 

Термін виконання: 04.16 - 04.25

Інтернаціоналізація університетської освіти у забезпеченні якості підготовки фахівців

Реєстраційний номер: 0116U002965 

Керівник: Виговська Ольга Сергіївна, кандидат політичних наук, доцент 

Термін виконання: 05.16 - 05.28

Типологія ідентичностей у художньому і критичному дискурсах

Реєстраційний номер: 0117U005200 

Керівники: Бровко Олена Олександрівна, доктор філологічних наук, професор; Ковбасенко Юрій Іванович, кандидат філологічних наук, професор

Термін виконання: 11.17 - 11.24

Медіазнавчі студії в науковому та освітньому дискурсах

Реєстраційний номер: 0120U000064

Керівники: Горбенко Галина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент; Іващенко Вікторія Людвігівна, доктор філологічних наук, професор

Термін виконання: 12.19 - 12.24

Інноваційність розвитку вищої педагогічної освіти у міждисциплінарному вимірі

Реєстраційний номер: 0121U000123

Керівник: Хоружа Людмила Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор

Термін виконання: 02.21 - 02.26

Початкові етапи урбанізації у давніх суспільствах (за археологічними джерелами)

Реєстраційний номер: 0121U110186

Керівник: Відейко Михайло Юрійович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник.

Термін виконання: 03.21-03.26

Психологія конструктивної поведінки особистості у трансформаціях суспільних відносин

Реєстраційний номер: 0121U111923

Керівник: Сергєєнкова Оксана Павлівна, доктор психологічних наук, професор.

Термін виконання: 06.21-06.26

Математичні методи та цифрові технології в освіті, науці, техніці

Реєстраційний номер: 0121U111924

Керівник: Машкіна Ірина Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент.

Термін виконання: 06.21-06.26

Соціалізація вразливих груп населення у контексті розвитку територіальних громад в Україні

Реєстраційний номер: 0121U112043

Керівник: Лютий Вадим Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент.

Термін виконання: 06.21-06.26

Психологічна підтримка ресурсного потенціалу особистості в мінливих умовах суспільного буття

Реєстраційний номер: 0121U112046

Керівник: Лозова Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, професор.

Термін виконання: 06.21-06.26

Професійний профіль спеціального педагога у контексті забезпечення якості інклюзивної освіти

Реєстраційний номер: 0121U112869

Керівник: Мартинчук Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, доцент.

Термін виконання: 08.21-08.26

Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до пcихолого-педагогічного супроводу розвитку дітей раннього віку

Реєстраційний номер: 0121U113725

Керівник: Половіна Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент

Термін виконання: 10.21-10.26

Система підготовки вчителів початкових класів до професійної діяльності в умовах реформи «Нова українська школа»

Реєстраційний номер: 0121U113726

Керівник: Нежива Людмила Львівна, доктор педагогічних наук, доцент

Термін виконання: 10.21-10.26

Психолого-педагогічний супровід особистісно-професійного розвитку майбутніх педагогів в умовах реалізації нових освітніх стандартів

Реєстраційний номер: 0121U114224

Керівник: Іванюк Ганна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор

Термін виконання: 11.21-11.26

Методи та моделі забезпечення кібербезпеки інформаційних систем переробки інформації та функціональної безпеки програмно-технічних комплексів управління критичної інфраструктури

Реєстраційний номер: 0122U200483

Керівник: Коршун Наталія Володимирівна, доктор технічних наук, професор

Термін виконання: 06.22-06.27

Розвиток людського капіталу Київської агломерації

Реєстраційний номер: 0122U200500

Керівник: Марухленко Оксана В'ячеславівна, доктор наук з державного управління

Термін виконання: 06.22-06.27

Правове забезпечення публічних та приватних відносин суб’єктів столиці в умовах євроінтеграції

Реєстраційний номер: 0122U201660

Керівник: Власова Ганна Петрівна, доктор юридичних наук, професор

Термін виконання: 11.22-11.27

Антропологічний вимір культурно-цивілізаційного поступу народів Європи (від ранньомодерної доби до сьогодення)

Реєстраційний номер: 0122U202036

Керівник: Срібняк Ігор Володимирович, доктор історичних наук, професор

Термін виконання: 12.22-12.27

Соціокультурні аспекти урбанізаційних процесів на теренах України

Реєстраційний номер: 0122U202037

Керівник: Гедьо Анна Володимирівна, доктор історичних наук, професор

Термін виконання: 12.22-12.27

Гуманітарна безпека України в контексті системних і позасистемних викликів сучасності

Реєстраційний номер: 0122U202038

Керівник: Горбань Олександр Володимирович, доктор філософських наук, професор; Пояркова Тетяна Костянтинівна, доктор політичних наук, доцент

Термін виконання: 12.22-12.27

Динаміка мовної ситуації в місті Києві: соціолінгвістичний, лінгвокультурологічний, прагматичний, лінгводидактичний аспекти

Реєстраційний номер: 0123U102433

Керівник: Вінтонів Михайло Олексійович, доктор філологічних наук, професор

Термін виконання: 04.23-04.28

Проєктування екосистеми відкритого університету в умовах цифрової трансформації суспільства

Реєстраційний номер: 0123U102794

Керівник: Буйницька Оксана Петрівна, доктор педагогічних наук, професор

Термін виконання: 05.23-05.28

Цифрова трансформаційна лінгвістика та міжкультурна комунікація у романо-германських мовах

Реєстраційний номер: 0123U102796

Керівник: Махачашвілі Русудан Кирилевна, доктор філологічних наук, професор

Термін виконання: 05.23-05.28

Розвиток мовної особистості вчителя в системі неперервної педагогічної освіти

Реєстраційний номер: 0123U104390

Керівники: Дика Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, професор

Термін виконання: 10.23-10.28

Розвиток інформаційно-освітнього середовища для професійного вдосконалення вчителів природничо-математичної освіти і технологій в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення

Реєстраційний номер: 0123U104995

Керівники: Воротникова Ірина Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Термін виконання: 11.23-11.28

Міжкультурна адаптація і валідація українськомовних версій опитувальників для оцінки стану здоров’я осіб з ураженнями опорно-рухового апарату під час реабілітації

Реєстраційний номер: 0124U000489

Керівники: Савченко Валентин Михайлович, доктор медичних наук, професор

Термін виконання: 01.24-12.28

Інноваційні технології навчально-тренувального процесу у фізичному вихованні та спорті

Реєстраційний номер: 0124U000490

Керівники: Ляхова Інна Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор

Термін виконання: 01.24-12.28

Роль міських агломерацій у забезпеченні сталого розвитку національних економік

Реєстраційний номер: 0124U003012

Керівники: Шлапак Алла Василівна, доктор економічних наук, доцент

Термін виконання: 04.24-04.28