Центр комп'ютеризації і технічного обслуговування інформаційних систем

 

English version

Centre of computerization and technical support of informational systems is created to provide functioning of the university IT structure including:

 • server equipment;
 • wired Ethernet network;
 • wireless Wi-Fi network;
 • computer equipment;
 • data warehouses;
 • access to the Internet etc.

The system administrators provide that every computer equipment unit functions within the range of acceptable standards. On average, one system administrator is in charge of 160 units of computer equipment including printing units.

A system administrator’s responsibilities include prevention, analysis and nodal block repair of personal computers (substitution of damaged parts such as video card, processor etc.), monitoring of wired and wireless networks functioning, elimination of possible breakdowns in its work, consulting teachers on utilization of computer equipment, analysis of printing equipment failures and its transmission to service centers, monitoring of server equipment operation.

Mutual support of system administrators has become the basis of successful team work, reciprocal learning, individual and team growth, corporate responsibility.

 

 

Центр комп'ютеризації і технічного обслуговування інформаційних систем створений для забезпечення функціонування IT- структури Університету, зокрема

 • серверного обладнання,
 • провідної мережі Ethernet,
 • безпровідної мережі Wi-Fi,
 • комп’ютерної техніки,
 • сховищ даних,
 • доступу до всесвітньої мережі Internet та ін.

Системні адміністратори слідкують за тим, щоб кожна одиниця комп’ютерної техніки функціонувала в діапазоні допустимих норм. В середньому, на одного системного адміністратора припадає обслуговування 160 одиниць комп’ютерної техніки, включаючи друкувальну техніку (багатофункціональні пристрої, принтери).

В обов’язки системного адміністратора входить профілактика, аналіз та вузловий блоковий ремонт персональних комп’ютерів (заміна пошкоджених агрегатів, таких як відео карта, процесор та ін.), моніторинг роботи провідної та безпровідної локальної мережі, усунення можливих поломок в її роботі, консультації викладачів з приводу роботи комп’ютерного обладнання, аналіз несправностей друкувальної техніки та передача її до сервісних центрів, моніторинг роботи серверного обладнання.

Взаємна підтримка системних адміністраторів є запорукою успішної командної роботи, взаємонавчання, індивідуального і колективного росту, корпоративної відповідальності.

Діяльність

Cистемні адміністратори самотужки успішно здійснюють невеликої та середньої складності ремонти комп’ютерного устаткування, друкувальної техніки, замінюючи радіоелементи пошкоджених плат, вузлів тощо.

Під час проведення ремонтів системні адміністратори часто використовують власне обладнання. Зокрема, паяльна станція, що допомагає повернути до життя материнські плати, блоки живлення, відеокарти, відновити вузли, які містять SMD-елементи. Стаціонарний універсальний блок живлення допомагає діагностувати проблеми із живленням плат. Завдяки цьому економляться час та кошти на сервісні ремонти, техніка працює до моменту її утилізації, що дає змогу співробітникам Університету виконати належно свою роботу.

Крім того системні адміністратори за потреби і можливості прокладають власними силами провідну мережу Ethernet та безпровідну мережу Wi-Fi, які працюють в діапазоні допустимих норм і забезпечують задовільний зв'язок для доступу до ресурсів Університету та глобальної мережі Internet.

Для отримання допомоги системних адміністраторів скористайтесь електронним журналом:

Ваше повідомлення не залишиться без уваги!