Тренінги за змістовим модулем «ІКТ» для співробітників Університету Грінченка

У лютому 2018 року співробітники Київського університету імені Бориса Грінченка знову мали чергову нагоду взяти участь у тренінгу за змістовим модулем «Інформаційно-комунікаційні технології», який розроблено авторським колективом НДЛ інформатизації освіти під керівництвом проректора з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України Морзе Наталії Вікторівни.

Зміст матеріалів та завдань тренінгу орієнтований на формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності та підвищення кваліфікації науково-педагогічних співробітників Університету Грінченка.

Ця сесія проведена для двох груп слухачів - були запрошені викладачі, старші викладачі, доценти, професори, а також завідувачі кафедр та заступники директорів/деканів структурних підрозділів Університету Грінченка.

Учасники тренінгу з підвищення кваліфікації за змістовим модулем «Інформаційно-комунікаційні технології» ознайомилися зі світовими освітніми технотрендами, серед яких 3D друк, вбудовані системи та робототехніка, що запроваджуються в нашому Університеті.

Огляд ресурсів створення е-контенту включав: можливості віртуальних дощок, сервісів створення інфографіки, ментальних карт, підготовки дидактичних матеріалів, презентацій та публікацій тощо. У темі Інтернет-сервіси та ІК технології ефективної комунікації та співпраці було розглянуто ресурси Blogger, Skype, Hangouts, Google Apps, Вебінари, Вікі технології, Соціальні мережі та інші, які сьогодні є дуже популярними. Особливої уваги було приділено діагностиці навчання, що є обов'язковим компонентом освітнього процесу, а саме формувальному оцінюванню. Учасникам було запропоновано сучасні інструменти оцінювання, які допомагають викладачу чітко сформулювати освітній результат, який підлягає формуванню та оцінці в кожному конкретному випадку, організувати відповідно до цього свою роботу, а також зробити студента суб'єктом освітньої та оцінювальної діяльності.

На завершення тренінгу як залікову роботу слухачами було розроблено власний проект із використанням ІК та хмарних технологій про які дізнались напередодні. Підсумкове опитування слухачів показало, що проведений модуль був корисним, цікавим і дуже інформативним, також цінним був досвід презентації та захисту проекту. Найбільший інтерес викликали матеріали щодо формування навичок 21 століття, ресурсів створення е-контенту, ефективної співпраці та комунікації, а також інструментів для створення інфографіки.

Учасники тренінгів зазначали, що вдалось подолати певний страх перед застосуванням новітніх технологій, навчились робити презентації у раніше не використовуваних ресурсах SWAY, Prezi, Powtoon та інших. Інакше відкрили для себе як пропонувати студентам проекти для виконання, як використати ІКТ та інтернет-сервіси у завданнях для студентів, які інструменти допоможуть налагодити комунікації студентів тощо. Дізналися про нові ресурси продуктивної взаємодії в командному режимі для вирішення освітніх цілей. Отримали інформацію про, порядок встановлення та використання наочного інструменту індикації обсягу виконаної роботи "прогрес-бар", різноманітні інтернет-сервіси.

Матеріалу дуже багато, тому були побажання, зробити 3 зустрічі в аудиторії, більше часу передбачити для підготовки проекту, проводити практичні тренінги щодо використання конкретних інструментів ІТ.

Серед складнощів колеги зазначили брак часу, тривалість створення анімації, значну інтенсивність занять та занизький особистий рівень підготовки для самостійного вивчення конкретних інструментів.

Тренінги за змістовим модулем «ІКТ» для спі...
Тренінги за змістовим модулем «ІКТ» для спі...
Тренінги за змістовим модулем «ІКТ» для спі...
Тренінги за змістовим модулем «ІКТ» для спі...
Тренінги за змістовим модулем «ІКТ» для спі...
Тренінги за змістовим модулем «ІКТ» для спі...
Тренінги за змістовим модулем «ІКТ» для спі...
Тренінги за змістовим модулем «ІКТ» для спі...
Тренінги за змістовим модулем «ІКТ» для спі...
Тренінги за змістовим модулем «ІКТ» для спі...
Тренінги за змістовим модулем «ІКТ» для спі...
Тренінги за змістовим модулем «ІКТ» для спі...
Тренінги за змістовим модулем «ІКТ» для спі...