Тренінги за змістовим модулем «ІКТ» для співробітників Університету Грінченка

У березні та на початку квітня 2020 року для науково-педагогічних співробітників Університету Грінченка було проведено три сесії змістового модуля «ІКТ» у режимі онлайн, відповідно до упровадження дистанційної форми навчання. Заступник завідувача НДЛ інформатизації з питань змісту та дослідження Василенко С.В. адаптувала план тренінгових занять та трансформувала матеріали з метою зміщення акцентів створюваних завдань для виконання їх студентами у дистанційному режимі.

Так, теми «Сучасні освітні тренди та шляхи впровадження у навчальний процес цифрових технологій» та «Змішане навчання. Технології е-навчання. Ресурси для створення е-контенту та критерії його оцінювання» були розглянуті у вигляді онлайнових дискусій, предметних панелей. Вивчення тем щодо використання цифрових технології ефективної комунікації та ефективної співпраці відбувались у вигляді тренінгу з використанням доступних сервісів корпоративного акаунту та безкоштовних ресурсів. Заняття модуля проводились з використанням онлайнових інструментів: Google Meet, Zoom, Webex. Відповідно учасники, побувавши у ролі студентів, навчились організовувати та проводити онлайн заняття. Для опанування темою «Інтернет-сервіси та цифрові технології для формувального оцінювання» учасники ознайомились із основними поняттями формувального оцінювання, стратегіями оцінювання, цілями формувального оцінювання на різних етапах освітнього процесу у межах вивчення певної теми – стартова діагностика, оцінювання прогресу, підсумкове оцінювання. Дослідили структуру процесу формувального оцінювання та приклади цифрових інструментів, класифікованих за групами відповідно до етапів формувального оцінювання. Одним із видів формувального оцінювання є пірінгове оцінювання, що було використано для оцінювання робіт учасників – слухачів змістового модуля «ІКТ»

За результатами аналізу підсумкового опитування учасників підвищення кваліфікації за змістовим модулем «Інформаційно-комунікаційні технології» найбільший інтерес викликали матеріали щодо ресурсів створення е-контенту, інструментів ефективної співпраці та комунікації, а також технології створення якісних відео лекцій.