Цифровий модуль

23 та 27 листопада 2017 року для науково-педагогічних співробітників Київського університету імені Бориса Грінченка було проведено тренінг за змістовим модулем «Інформаційно-комунікаційні технології», розроблений авторським колективом НДЛ інформатизації освіти під керівництвом проректора з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Морзе Наталії Вікторівни. 

З метою формування та розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності та підвищення кваліфікації науково-педагогічних співробітників Університету Грінченка 3 та 7 листопада 2016 року заступником завідувача НДЛ інформатизації з питань змісту та досліджень Василенко С.В. та провідним науковим співробітником НДЛ інформатизації освіти Житєньовою Н.В. вже вдруге було проведено тренінг за змістовим модулем «Інформаційно-комунікаційні технології». Автором робочої програми модуля та керівником проекту є проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Морзе Наталія Вікторівна. До участі були запрошені викладачі, старші викладачі, доценти, професори, а також завідувачі кафедр та заступники директорів/деканів структурних підрозділів Університету Грінченка.

11, 14, 18 та 21 березня 2016 року в Університеті Грінченка з метою формування та розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних співробітників університету, завідувачем НДЛ інформатизації освіти Буйницькою О.П., заступником завідувача НДЛ інформатизації з питань змісту та дослідження Василенко С.В. та провідним науковим співробітником НДЛ інформатизації освіти Житєньовою Н.В. було проведено курси з підвищення кваліфікації за змістовим модулем «Інформаційно-комунікаційні технології», автором та керівником яких є проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Морзе Наталія Вікторівна.