Підвищення кваліфікації за змістовим модулем «Інформаційно-комунікаційні технології» для науково-педагогічних співробітників Університету Грінченка

11, 14, 18 та 21 березня 2016 року в Університеті Грінченка з метою формування та розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних співробітників університету, завідувачем НДЛ інформатизації освіти Буйницькою О.П., заступником завідувача НДЛ інформатизації з питань змісту та дослідження Василенко С.В. та провідним науковим співробітником НДЛ інформатизації освіти Житєньовою Н.В. було проведено курси з підвищення кваліфікації за змістовим модулем «Інформаційно-комунікаційні технології», автором та керівником яких є проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Морзе Наталія Вікторівна.

До участі у підвищенні кваліфікації для здобуття достатнього рівня були запрошені викладачі та старші викладачі (група 1), старші викладачі та доценти (група 2), які не мають сертифікату про підвищення кваліфікації «Використання ІКТ у навчальному процесі 2-й рівень ІК-компетентностей викладача»; для здобуття творчого рівня – викладачі, старші викладачі та доценти які мають сертифікат про підвищення кваліфікації «Використання ІКТ у навчальному процесі 2-й рівень ІК-компетентностей викладача» (група 3), а також професори, завідувачі, заступники, директори та проректори (група 4).

На даних курсах слухачі розглянули наступні теми:

Тема 1. Сучасні освітні тренди та шляхи впровадження у навчальний процес інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Тема 2. Змішане навчання. Технології е-навчання. Ресурси для створення е-контенту та критерії його оцінювання.

Тема 3. Навички 21 століття. Інтернет-сервіси та ІК технології ефективної комунікації.

Тема 4. Інтернет-сервіси та ІК технології ефективної співпраці.

Тема 5. Інтернет-сервіси та ІК технології для формувального оцінювання.

Учасники підвищення кваліфікації за змістовим модулем «Інформаційно-комунікаційні технології» мали можливість ознайомитися зі світовими освітніми трендами, серед яких 3D друк, вбудовані системи та робототехніка, що запроваджуються в нашому Університеті. Огляд ресурсів створення е-контенту включав: можливості віртуальних дошок, сервісів створення інфографіки, ментальних карт, підготовки дидактичних матеріалів, презентацій та публікацій тощо. У темі Інтернет-сервіси та ІК технології ефективної комунікації та співпраці було розглянуто ресурси Blogger, Skype, Hangouts, Google класи, Google, Google документи, Вебінари, Вікі технології, Соціальні мережі та інші, які сьогодні є дуже популярними. Особливої уваги було приділено діагностиці навчання, що є обов'язковим компонентом освітнього процесу, а саме формувальному оцінюванню. Учасникам було запропоновано сучасні інструменти оцінювання, які допомагають викладачу чітко сформулювати освітній результат, який підлягає формуванню та оцінці в кожному конкретному випадку, організувати відповідно до цього свою роботу, а також зробити студента суб'єктом освітньої та оцінювальної діяльності.

Запропоновані інноваційні педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології цілком доцільні в освітньому процесі нашого Університету при впровадженні формального, неформального та інформального навчання. Слухачі набули практичних навичок щодо:

  • застосування інноваційних педагогічні та ІК технологій у навчальному процесі;
  • організації ефективної самостійної роботи студентів, зокрема на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій та сервісів Веб 2.0 та проектної методики;
  • добору Інтернет сервісів та ІК технології для формування у студентів навичок 21 століття;
  • створення навчальних е-ресурсів різного формату: текстових, мультимедійних, аудіо, відео;
  • інтегрування інформаційно-комунікаційних технології в навчальний процес.

Підсумкове опитування слухачів показало, що проведений модуль був корисним, цікавим і дуже інформативним. Найбільший інтерес викликали матеріали щодо ресурсів створення е-контенту, ефективної співпраці та комунікації, а також інструментів для створення інфографіки.

Підвищення кваліфікації за змістовим модулем «Інформаційно-комунікаційні технології» для науково-педагогічних співробітників Університету Грінченка Підвищення кваліфікації за змістовим модулем «Інформаційно-комунікаційні технології» для науково-педагогічних співробітників Університету Грінченка

Слухачі курсів з підвищення кваліфікації за змістовим модулем «Інформаційно-комунікаційні технології» відмітили актуальність та доцільність модуля, залишили позитивні враження від проходження курсу та сподівання для подальшого співробітництва за даним напрямком, а також виявили пропозиції щодо збільшення часу для опанування матеріалами модуля.

 

Підвищення кваліфікації за змістовим модуле...
Підвищення кваліфікації за змістовим модуле...
Підвищення кваліфікації за змістовим модуле...
Підвищення кваліфікації за змістовим модуле...
Підвищення кваліфікації за змістовим модуле...
Підвищення кваліфікації за змістовим модуле...
Підвищення кваліфікації за змістовим модуле...
Підвищення кваліфікації за змістовим модуле...
Підвищення кваліфікації за змістовим модуле...
Підвищення кваліфікації за змістовим модуле...
Підвищення кваліфікації за змістовим модуле...
Підвищення кваліфікації за змістовим модуле...
Підвищення кваліфікації за змістовим модуле...
Підвищення кваліфікації за змістовим модуле...