Тренінг за змістовим модулем ІКТ для співробітників Університету Грінченка

23 та 27 листопада 2017 року для науково-педагогічних співробітників Київського університету імені Бориса Грінченка було проведено тренінг за змістовим модулем «Інформаційно-комунікаційні технології», розроблений авторським колективом НДЛ інформатизації освіти під керівництвом проректора з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Морзе Наталії Вікторівни. 

Зміст матеріалів та завдань тренінгу орієнтований на формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності та підвищення кваліфікації науково-педагогічних співробітників Університету Грінченка. 

Учасники тренінгу з підвищення кваліфікації за змістовим модулем «Інформаційно-комунікаційні технології» ознайомилися зі сучасними освітніми трендами та шляхами впровадження у навчальний процес інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій, технологіями змішаного навчання, навичками 21 століття, ІК-технологіями ефективної комунікації та співпраці.