Розвиток відкритого освітнього інформаційного середовища університету для забезпечення якості освіти

Команда НДЛ цифровізації освіти працює над виконанням завдань за темою дослідження «Розвиток відкритого освітнього інформаційного середовища університету для забезпечення якості освіти».

План реалізації наукової теми - переглянути.

В рамках проведених досліджень, наразі:

  • визначено характеристики відкритості освітнього інформаційного середовища університету,
  • проаналізовано ступінь дослідження розвитку відкритого освітнього інформаційного середовища та його вплив на якість освітнього процесу у вітчизняній та європейській діяльності вищих навчальних закладів,
  • досліджено вплив е-ресурсів відкритого освітнього інформаційного середовища університету на якість освітніх послуг,
  • обґрунтовано та розроблено модель розвитку ІК-компетентності НПП класичних університетів, визначено її структуру за відповідними критеріями та показниками їх сформованості за умов створення освітнього інформаційного середовища,
  • обґрунтовано методичну систему підвищення кваліфікації вчителів із застосуванням технологій дистанційного навчання,
  • проаналізовано вплив вітчизняних та світових рейтингів університетів на якість освітнього процесу,
  • розроблено інструменти для підвищення показників якості освітнього процесу.

В процесі реалізації завдань наукових розробок в Університеті створено відкрите освітнє інформаційне середовище, в якому впроваджуються:

1. Корпоративні стандарти ІК-компетентності учасників освітнього процесу.

2. Технології змішаного навчання в освітньому процесі університету в умовах створеного відкритого освітнього інформаційного середовища.

3. Перевірка кваліфікаційних робіт на плагіат в «Базі кваіфікаційних робіт» задля забезпечення їх якості.

4. Рейтинги наукових та науково-педагогічних співробітників університету задля відкритості та забезпечення якості основних видів професійної діяльності в «Е-портфоліо».

5. Система реєстрів діяльності університету «База реєстрів» з метою відкритості та задля забезпечення якості освітнього процесу.

6. Система «Е-деканат» для прозорості діяльності учасників освітнього процесу, стандарти та вимоги до якості е-навчання, вимоги до ЕНК в системі е-навчання

7. Система електронного вибору дисциплін “Каталог курсів” на базі навчального середовища Moodle.

8. Проєкти на Вікі-порталі Київського університету імені Бориса Грінченка.

9. Розроблені змістові модулі (ЕНК) з вбудованих систем, робототехніки, 3D друку.

 

 

 

Звіт щодо виконання наукової теми
"Розвиток відкритого освітнього інформаційного середовища університету для забезпечення якості освіти"
(2016-2022 рр.)

 

 

Звіт щодо виконання наукової теми