Реалізація наукового дослідження «Проєктування та застосування електронного навчання вчителів у післядипломній освіті» (у рамках наукової теми ІППО)

Реалізація наукового дослідження «Проєктування та застосування електронного навчання вчителів у післядипломній освіті» (у рамках наукової теми ІППО)

28 листопада 2019 року

 

   

 

28 листопада 2019 року на засіданні Вченої ради Університету Грінченка затверджено звіт про проміжні результати реалізації індивідуального наукового дослідження Ірини Воротникової, доцента кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти Університету Грінченка, кандидата педагогічних наук, на тему «Проєктування та застосування електронного навчання вчителів у післядипломній освіті» (у рамках наукової теми ІППО «Забезпечення якості професійної діяльності педагогічних працівників міста Києва в системі неперервної педагогічної освіти»).

У ході проведеного дослідження обґрунтовано науковий апарат запровадження е-навчання у післядипломній педагогічній освіті; визначено концептуальні підходи до запровадження е-навчання у післядипломній освіті на основі міжнародного та вітчизняного досвіду; експериментально перевірено використання е-навчання в системі неперервної педагогічної освіти й у професійній діяльності.

На базі експериментальних закладів освіти під координацією Ірини Воротникової реалізовано проєкти: «Модель столичного центру відкритої освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства»; «Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі»; «Модель методичного центру відкритої освіти з програмування та веб-дизайну в середній школі»; «Упровадження відкритої освіти учнів з особливими потребами»; «Використання веб 2.0 в школі».

За результатами дослідження опубліковано 22 наукові публікації, у т.ч. 6 статей, включених до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.

 

Матеріали надано НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

Реалізація наукового дослідження «Проєктува...
Реалізація наукового дослідження «Проєктува...
Реалізація наукового дослідження «Проєктува...