Про аналітичний центр

Аналітичний центр «ОсвітАналітика» є науковим структурним підрозділом Київського університету імені Бориса Грінченка. Центр підпорядкований проректору з науково-педагогічної та міжнародної діяльності.

Мета діяльності «ОсвітАналітики» полягає у формуванні якісних рішень та практик на основі аналізу державної освітньої політики на національному, місцевому та інституційному рівнях.

Основні завдання «ОсвітАналітики» полягають в:

 • проведенні аналітичних досліджень у сфері освітньої політики;
 • напрацюванні рекомендацій, які можуть бути практично використані або втілені на різних рівнях державного управління;
 • розбудові внутрішньої організаційної структури Центру та незалежного органу – Наглядово-експертної ради (НЕР);
 • здійсненні стратегічного планування діяльності Центру на довгострокову і короткострокову перспективи;
 • розробці системи моніторингу і оцінки діяльності з метою прогнозування та запобігання критичним ситуаціям, а також для кращого оцінювання ефективності Центру;
 • формування професійної конкурентоспроможної команди (керівного складу, експертів-аналітиків);
 • оцінці потреб у підвищенні кваліфікації персоналу, розробці індивідуальних планів розвитку для працівників;
 • забезпеченні навчання, підвищення кваліфікації персоналу за допомогою реалізації навчальних модулів, залучення високопрофесійних фахівців для проведення навчання, тренінгів та ін.;
 • проведенні моніторингу освітнього законодавства і пріоритетних актуальних тем у сфері освіти;
 • створенні комунікаційної стратегії на внутрішньому та зовнішньому рівнях з визначеними стейкхолдерами задля спільної реалізації досліджень, популяризації діяльності Центру;
 • публічності та прозорості фінансової політики, стратегії, положення та звіту для відкритого обговорення та обміну думками;
 • виконанні у встановленому порядку затверджених науково-дослідних тем, що здійснюються за рахунок різних джерел фінансування, у тому числі, робіт, які фінансуються за рахунок грантів;
 • розвитку різних форм наукової співпраці (у тому числі, міжнародної) з провідними науково-дослідними установами, навчальними закладами, установами і організаціями для розв’язання наукових проблем, упровадження результатів наукових досліджень і розробок;
 • участі в організації міжнародних програм, конференцій, круглих столів, для обміну провідним досвідом щодо розвитку співробітників закладів освіти, розвитку їх лідерського та інституційного потенціалу;
 • наданні додаткових платних послуг, пов’язаних з напрямами діяльності Центру.

Аналітичний центр “ОсвітАналітика” створений за підтримки програми “Ініціатива з розвитку аналітичних центрів” міжнародного фонду «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні

Сайт Аналітичного центру “ОсвітАналітика” - https://osvitanalityka.kubg.edu.ua/ 

Sverige   MFV