Відділ кадрів

Відділ кадрів є структурним підрозділом Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, який керується Конституцією України, Законами України, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють трудові відносини, а також Статутом, Колективним договором, Правилами внутрішнього розпорядку, розпорядженнями та наказами ректора Університету.

Основними завданнями та функціями відділу є:

Ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка державної статистичної звітності з кадрових питань, аналіз якісних та кількісних показників особового складу Університету.
Прийняття від претендентів на вакантні посади документів, перевірка правильності їх оформлення та подання для розгляду ректору Університету.
Підготовка проектів наказів і розпоряджень з кадрових питань та здійснення їх обліку.
Перевірка та подання ректору документів, необхідних для укладення контрактів з працівниками.
Формування та ведення особових справ працівників.
Внесення відповідних записів до трудових книжок працівників та здійснення їх обліку відповідно до чинного законодавства України.
Ознайомлення працівників із колективним договором, правилами внутрішнього розпорядку.
Обчислення загального, спеціального, а також страхового стажу роботи працівників відповідно до норм чинного законодавства України.
Здійснення необхідних організаційних заходів щодо оголошення та проведення конкурсів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних і наукових працівників.
Здійснення підготовки документів для нагородження та заохочення працівників, ведення відповідного обліку.
Здійснення заходів щодо забезпечення трудової дисципліни працівниками усіх структурних підрозділів.
Підготовка проектів наказів щодо накладення дисциплінарних стягнень на працівників та здійснення відповідного обліку.
Підготовка проектів наказів щодо надання відпусток працівникам та здійснення відповідного обліку.
Здійснення підготовки документів (довідок з місця роботи, витягів з трудових книжок тощо) для призначення пенсій працівникам Університету, а також, за бажанням працівника, подання їх до органу Пенсійного фонду України за юридичною адресою Університету.
Підготовка проектів наказів на відрядження працівників, оформлення та видача посвідчень про відрядження.
Підготовка проектів наказів для організації стажування працівників.
Оформлення та видача працівникам Університету службових посвідчень, здійснення відповідного обліку.
Оформлення та видача працівникам довідок з місця роботи про теперішню та минулу роботу в Університеті.
Заповнення листів тимчасової непрацездатності працівників щодо наявності страхового стажу працівника.
Здійснення обліку військовозобов’язаних (призовників) працівників та студентів.
Проведення звірки карток військовозобов’язаних та призовників з районними в місті Києві військовими комісаріатами.
Підготовка відповідної звітності щодо чисельності військовозобов’язаних та призовників.
Здійснення необхідних заходів щодо дотримання законодавства у сфері захисту персональних у процесі проведення кадрової роботи.
Внесення ректору пропозицій з питань удосконалення кадрової роботи в Університеті.
Здійснення інших завдань і функцій, пов’язаних з організацією кадрової роботи.