Міжнародні асоціації

Європейська асоціація університетів (ЄАУ) представляє та підтримує вищі навчальні заклади в 46 країнах, забезпечуючи їх унікальним форумом для співпраці та надаючи можливість слідкувати за останніми тенденціями в галузі вищої освіти та науки.

Члени Асоціації - це європейські університети, задіяні в навчанні та наукових дослідженнях, національних асоціаціях ректорів та інших організаціях, що діють у вищій освіті та науці.

ЄАУ відіграє невід'ємну роль у формуванні майбутньої європейської вищої освіти та науки, дякуючи своїй винятковій обізнаності із сектором та різноманітності своїх членів. Мандат Асоціації щодо Болонського процесу, вклад в формування політики ЄС в галузі науки та стосунки з міжурядовими організаціями, а також європейські установи та міжнародні асоціації підтверджують її здатність розглядати проблеми в галузі вищої освіти, науки та інновації, які є ключовими для університетів.

ЄАУ - це результат злиття між Асоціацією європейських університетів (Association of European Universities) та Конфедерацією Ректорських Конференцій Європейського Союзу (Confederation of European Union Rectors' Conferences), яке відбулося в Саламанці (Іспанія) 31 березня 2001 року.

Місія

Як центр, що спеціалізується на вищій освіті та науці, EUA підтримує університети через:

 • зростаючим сподіванням стосовно їхнього внеску в майбутній розвиток суспільства знань Європи; 
 • захист цієї політики перед вищими інстанціями на різних рівнях і забезпечення того, що голос університетів чують;
 • інформування членів Асоціації щодо політичних дебатів, які значно вплинуть на їхній розвиток; удосконалення їх знань та кваліфікації через проєкти, які залучають окремі установи і які приносять їм вигоду, водночас, також, через розвиток політики підтримки;
 • укріплення управління та керівництва установ через ряд дій, націлених на двостороннє навчання, обмін досвідом та передачу найкращої практики;
 • розвиток партнерства у вищій освіті і науці між Європою і світом з метою посилення позиції європейських університетів у світовому масштабі.

Основні пріоритети в діяльності:

 • Формування європейського простору вищої освіти в руслі Болонського процесу
 • Дослідництво та інновації
 • Інтернаціоналізація вищої освіти та наукових досліджень
 • Підвищення якості європейських університетів
 • Управління, фінансування та автономія

 

Підтримка українського університетського сектору

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Липень 2023

Основні положення

Війна Росії проти України триває, і на сьогоднішній день її подальший перебіг та тривалість є невизначеними. У цьому контексті підтримка української вищої освіти та наукових досліджень має перейти від надання надзвичайної допомоги до більш сталих і довгострокових заходів підтримки. Підтримка українських університетів та надання їм можливості продовжувати дослідження та викладання - на користь студентів і викладачів, а також українського суспільства в цілому - є ключовим завданням. Якщо цього не зробити, це може завдати значної довгострокової шкоди і перешкодити відновленню України.

На основі роботи робочої групи в Україні та консультацій з членами та партнерами, Європейська асоціація університетів (ЄАУ) рекомендує наступне:

 1. Підтримувати українські університети через міжінституційні партнерства.

Партнерства є гнучким та універсальним засобом реагування на різноманітні потреби українських закладів, вони надають можливість підтримати ініціативи з реформування вищої освіти на інституційному та системному рівнях, а також дають змогу Україні зробити свій внесок у європейську та міжнародну спільноту вищої освіти та наукових досліджень.

 1. Розвивати віртуальний обмін і співпрацю, включаючи цифрову інфраструктуру.

Це уможливить більш вільний обмін та співпрацю. Це також сприятиме обміну знаннями та досвідом, зокрема у сфері навчання та викладання. Наприклад, українські установи могли б отримати доступ до онлайн бібліотек, дослідницьких та навчальних репозиторіїв.

 1. Забезпечити стажування українських науковців та студентів за кордоном, у тому числі в рамках ініціатив партнерства та обміну.

Українські науковці та студенти в діаспорі відіграють важливу роль у між інституційному партнерстві, зокрема завдяки їхнім мовним навичкам та знанню як рідних, так і приймаючих інституцій та систем. Крім того, короткострокове перебування може допомогти більшій кількості науковців та студентів продовжувати свої дослідження та навчання, а також полегшити доступ до ресурсів навчання та іншої необхідної підтримки.

 1. Розглянути сектор вищої освіти та досліджень у контексті негайної реконструкції заходів та довгострокових планів відновлення.

Це стосується негайної реконструкції фізичної інфраструктури, де це можливо, а також інвестування в запізнілу реформу і трансформацію системи вищої освіти та наукових досліджень. Український уряд визначив це як пріоритет і пообіцяв просувати його вперед, незважаючи на війну. У цьому відношенні Європа має всі можливості зробити свій внесок завдяки різноманітності систем і багатого досвіду в проведенні реформ. Членство України в Європейському просторі вищої освіти та її тісна асоціація з Європейським освітнім простором - процесами, присвяченими транснаціональному співробітництву у сфері реформування вищої освіти, інституційному обміну та мобільності - є додатковим фактором, що сприяє реформуванню системи вищої освіти. Окрім негайної реконструкції, ці заходи також прокладуть шлях для заходів з відбудови після завершення війни.

 1. Посилити обмін інформацією, співпрацю та координацію між основними учасниками та зацікавленими сторонами.

Це сприятиме тому, щоб заходи забезпечували синергію, спиралися один на одного та сприяли взаємному навчанню, а не дублювали чи навіть конкурували. Не існує єдиної дійової особи, яка би обов'язково взявся за це, але український уряд і ЄС можуть відігравати життєво важливу роль, поряд з університетськими мережами та асоціаціями, в тому числі й ЄАУ. Йдеться не про координацію одного великого генерального плану, а про створення умов для обміну інформацією та знаннями, а також про розробку заходів і можливостей фінансування таким чином, щоб уможливити синергію та співпрацю. ЄАУ зробить свій внесок, провівши картографічне дослідження, яке забезпечить наочність та можливості для обміну та співпраці.

Рекомендації, які більш детально представлені нижче, адресовані урядам, донорам, університетам та іншим дослідницьким вищим навчальним закладам та іншим дослідницьким установам і організаціям. Вони не мають на меті прописати певні дії, а мають на меті посилити співпрацю і діалог про те, як краще просуватися вперед разом.

 

ЄАУ РЕКОМЕНДУЄ:

 1. Підтримувати українські університети через між інституційні партнерства:

 

 • Між інституційні партнерства - це гнучкий і динамічний спосіб визначення та розподілу підтримки.
 • Вони можуть сприяти підтримці та зміцненню українських інституцій і дати їм змогу продовжувати свою наукову роботу, обмінюючись досвідом з міжнародними партнерами.
 • Це дасть змогу українським установам розвивати та ділитися своїми науковими досягненнями, а також отримувати вигоду від поточних інституційних та національних реформ.
 • Посилення сектору вищої освіти та досліджень також посилить стійкість України, зміцнить її потенціал розвитку та збереже міжнародні зв'язки.
 • Українські та європейські університети повинні продовжувати і зміцнювати існуючі партнерства, а також розвивати нові ініціативи.
 • Уряди та донори повинні надавати пріоритетне фінансування таким партнерством, та сприяти обміну досвідом.

Партнерства

Програма Польської національної академії "Солідарність з Україною" виділила 18 польським університетам, які беруть участь у європейських університетських альянсах, 3,4 мільйона євро на діяльність з українськими партнерами у 2023 році.

Ініціатива "Україна цифрова" Німецької служби академічних обмінів (DAAD) та Британсько-Українська ініціатива Twinning підтримують десятки партнерств між українськими університетами та зарубіжними партнерами.

4EU+, один з європейських університетських альянсів, створив Університетський кластер Східного партнерства (EAPUC) як платформу для співпраці з чотирма українськими, одним молдовським та одним грузинським університетами.

 

 1. Розвивати віртуальний обмін та співпрацю, включаючи цифрову інфраструктуру:
 • Університети повинні вивчати різні підходи до онлайн, змішаного та гібридного обміну та співпраці, такі як спільні програми та спільне міжнародне онлайн-навчання (COIL), включно з необхідними інвестиціями у розвиток персоналу та віртуальної інфраструктури.
 • Національні органи влади та донори повинні визнавати і підтримувати віртуальний обмін і співпрацю нарівні з фізичною присутністю.

Обмін та співпраця

 

Дистанційні стипендії просуває організація "Вчені в небезпеці", і деякі університети та організації вже вивчають цю можливість. У січні 2023 року Французький центр досліджень у галузі гуманітарних і соціальних наук (CEFRES) оголосив про нерезидентні стипендії для українських дослідників у галузі гуманітарних і соціальних наук, які надаються спільно з іншими французькими та чеськими партнерами. Проєкт Inspireurope+ організував інформаційну онлайн-сесію з цього питання (програма та запис) і незабаром надасть практичні рекомендації.

https://www.scholarsatrisk.org/remote-fellowships/

Спілка ректорів франкомовних університетів Бельгії (Conseil des Recteurs - CREF) та альянс CIVIS закликали академічні видавництва надати негайну допомогу українським університетам та забезпечити доступ до наукових публікацій.

Платформа "Дослідження заради життя" пропонує дослідникам з країн, що переживають кризу, безкоштовний доступ до деяких публікацій.

 

 1. Забезпечити стажування українських науковців та студентів за кордоном, в тому числі в рамках ініціатив партнерства та обміну.
 • Вищі навчальні заклади повинні продовжувати і розширювати свою пропозицію хостингу для українських студентів, викладачів та співробітників університетів. Наголос слід також зробити на короткостроковій мобільності для викладачів і студентів, щоб продовжувати свої дослідження та навчання, а також отримувати доступ до ресурсів та іншої необхідної підтримки.
 • Стипендії та грантові програми мають стати частиною міжінституційної дослідницької (спільні дослідження) та освітньої співпраці (спільні магістерські та спільні магістерські та докторські програми, навчальні проєкти, стажування та працевлаштування).
 • Слід забезпечити повне визнання на інституційному та національному рівнях.
 • Уряди повинні усунути системні бар'єри, які можуть обмежувати доступ українців та спроможність приймаючих інституцій підтримувати їх.
 • Уряд України має забезпечити прозорість правил та норм, що уможливлюють перебування студентів і викладачів чоловічої статі за кордоном.
 • Донори, включно з національними та європейськими урядами, повинні надавати та збільшувати фінансування.
 • Усі учасники процесу повинні розглянути, як продовжувати підтримувати переміщених студентів і науковців та науковців і сприяти їхньому можливому поверненню у співпраці з їхніми рідними установами та громадами.

Українські студенти та науковці в Європі

Програма MSCA4Ukraine, що фінансується в рамках програми Європейського Союзу "Дії Марії Склодовської-Кюрі", передбачає фінансування 124 стипендій для дослідників та докторантів з України на період від 6 до 24 місяців у країнах програми "Горизонт Європа" зі збереженням їхніх зв'язків з академічними спільнотами в рідній країні.

https://erasmusplus.org.ua/programa-yes-erazmus/pro-programu/

https://sareurope.eu/msca4ukraine/

https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/

 

 1. Врахувати сектор вищої освіти та наукових досліджень у негайних заходах з реконструкції та довгострокових планах відновлення.
 • Необхідно вжити негайних заходів для реконструкції української вищої освіти та дослідницької інфраструктури в Україні, де це можливо.
 • Плани реконструкції України повинні включати науково-дослідний сектор як пріоритетний, з метою його європейської та міжнародної інтеграції.
 • Розбудова потенціалу повинна включати інфраструктуру та обладнання, а також положення про інституційні та системні реформи і розвиток людських ресурсів. розвиток людських ресурсів.

https://www.worldbank.org/en/programs/urtf

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/read_23_383

https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-assistance-ukraine/recovery-and-reconstruction-ukraine_en

 

 1. Посилити обмін інформацією, співпрацю та координацію між основними учасниками та зацікавленими сторонами.

Усі суб'єкти повинні ділитися своїми ініціативами і, де це можливо, використовувати можливості для координації чи співпраці.

Українські та європейські університети повинні враховувати уроки, винесені з існуючих ініціатив і, де це можливо, долучатися до них, замість того, щоб створювати нові.
Міністерство освіти і науки України разом із Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України має надавати інформацію та аналіз щодо поточної співпраці та заходів підтримки, пов'язаних з цим найкращих практик та потреб, також з огляду на плани розвитку реформ.

Міністерство освіти і науки України, Європейська Комісія та держави-члени ЄС повинні що півроку надавати огляд або оновлену інформацію про поточні та заплановані ініціативи.

Донори повинні сприяти обміну інформацією та досвідом між проєктами та зацікавленими сторонами.