Третій вебінар серії EUA «Назустріч Тірани 2024, Болонський процес і події в ЄПВО» забезпечить обговорення студентоцентричного навчання в Європейському просторі вищої освіти (ЄПВО). Цей захід відбудеться 13 лютого 2024 року з 14.00 до 15.00 за центральноєвропейським часом. На цьому вебінарі доповідачі поділяться своїм досвідом і поглядами на впровадження підходу, орієнтованого на результати навчання, дослідять, як він покращив впровадження студентоцентрованого навчання в  навчальних закладах. Також буде обговорено, як розробка та виконання навчальної програми, а також підходи та стратегії навчання та викладання еволюціонували до підходу, орієнтованого на студента. Посилання.

10-12 квітня 2024 року, Суонсі Великобританія

 

Щорічна конференція EUA у 2024 році відбудеться 10-12 квітня в Університеті Суонсі, Великобританія. Під назвою «Університети Європи: цідісність у час змін» досліджуватиметься та демонструватиметься спроможність університетів справлятися зі змінами та формувати суспільні трансформації, залишаючись вірними своїм цінностям і місіям. Ця тема розглядатиметься з різних точок зору: доброчесність у викладанні, доброчесність у міжнародному співробітництві, дослідницька етика та доброчесність, а також доброчесність керівництва університету. Сесії конференції спонукатимуть до поглиблених роздумів про те, як університети можуть збалансувати цілісність і зміни на власну користь і користь суспільства.

Що означає доброчесність для університетської освіти? Цей сектор сильний, динамічний і звик розвиватися для досягнення кращих результатів. Університети робили це протягом століть. Дійсно, залишатися вірними собі та пристосовуватися до мінливих обставин є основою їхнього успіху. Твердо вкорінена в загальних цінностях і етичних принципах сектору вищої освіти, ця чесність вже давно дозволяє університетам шукати оригінальні та нетрадиційні рішення старих і нових проблем. Оскільки суспільства та університети зараз реагують на трансформації, спричинені різними силами, будь то (гео)політичні, екологічні, соціальні чи економічні, ця цілісність є ціннішою, ніж будь-коли. Посилання.

Серію вебінарів МАУ про майбутнє вищої освіти, організованої спільно з членами та партнерами, буде продовжено. Ознайомитись докладніше.

Крім того, незабаром буде розпочато 6-те глобальне дослідження МАУ щодо інтернаціоналізації вищої освіти, яке допоможе переглянути майбутню політику та стратегію інтернаціоналізації. Деталі

Протягом року буде оголошено про інші цікаві проєкти та можливості для чотирьох ключових пріоритетних напрямків роботи МАУ. Зусилля МАУ продовжуватимуть нарощувати імпульс для важливих дискусій, які відбудуться на Міжнародній конференції IAU у Токіо, Японія, у листопаді 2024. Подробиці

08 - 09 лютого 2024, Рурський університет, Німеччина

 

У світлі концепції ЄАУ до 2030 р. «Університети без стін» цей захід досліджуватиме різноманітні зв’язки між суспільною відповідальністю вищої освіти та навчальною та викладацькою діяльністю університетів. Він розглядатиме навчання з трьох точок зору:

 • Для суспільства, тому що є багато способів, за допомогою яких університети можуть мати та демонструвати свій вплив як навчальні заклади, що служать суспільству, наприклад, через навчання в громаді та відкриту освіту.
 • У суспільстві, оскільки університети можуть по-справжньому служити суспільству лише тоді, коли вища освіта базується на комплексному, гнучкому та перспективному розумінні потреб у навчанні та навичках, наприклад, у формі автентичного навчання.
 • З суспільством, тому що університетам потрібен обмін і залучення всіх зацікавлених сторін і їхньої ширшої спільноти, наприклад, за допомогою спільного навчання та інших творчих підходів до навчання та викладання, щоб зрозуміти та задовольнити поточні та майбутні навчальні потреби.

Завдяки поєднанню пленарних і паралельних сесій Форум забезпечує платформу для обговорення того, як університети покращують навчання та викладання. Це ідеальний захід для проректорів з навчальної роботи, деканів та керівництва, що займається навчанням і викладанням. Він також запрошує дослідників, викладачів, студентів, політиків та інших зацікавлених сторін у сфері вищої освіти. Посилання.

Європейська Асоціація Університетів

Підтримка українського університетського сектору

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Липень 2023

Основні положення

Війна Росії проти України триває, і на сьогоднішній день її подальший перебіг та тривалість є невизначеними. У цьому контексті підтримка української вищої освіти та наукових досліджень має перейти від надання надзвичайної допомоги до більш сталих і довгострокових заходів підтримки. Підтримка українських університетів та надання їм можливості продовжувати дослідження та викладання - на користь студентів і викладачів, а також українського суспільства в цілому - є ключовим завданням. Якщо цього не зробити, це може завдати значної довгострокової шкоди і перешкодити відновленню України.

На основі роботи робочої групи в Україні та консультацій з членами та партнерами, Європейська асоціація університетів (ЄАУ) рекомендує наступне:

1. Підтримувати українські університети через міжінституційні партнерства.

Партнерства є гнучким та універсальним засобом реагування на різноманітні потреби українських закладів, вони надають можливість підтримати ініціативи з реформування вищої освіти на інституційному та системному рівнях, а також дають змогу Україні зробити свій внесок у європейську та міжнародну спільноту вищої освіти та наукових досліджень.

2. Розвивати віртуальний обмін і співпрацю, включаючи цифрову інфраструктуру.

Це уможливить більш вільний обмін та співпрацю. Це також сприятиме обміну знаннями та досвідом, зокрема у сфері навчання та викладання. Наприклад, українські установи могли б отримати доступ до онлайн бібліотек, дослідницьких та навчальних репозиторіїв.

3. Забезпечити стажування українських науковців та студентів за кордоном, у тому числі в рамках ініціатив партнерства та обміну.

Українські науковці та студенти в діаспорі відіграють важливу роль у між інституційному партнерстві, зокрема завдяки їхнім мовним навичкам та знанню як рідних, так і приймаючих інституцій та систем. Крім того, короткострокове перебування може допомогти більшій кількості науковців та студентів продовжувати свої дослідження та навчання, а також полегшити доступ до ресурсів навчання та іншої необхідної підтримки.

4. Розглянути сектор вищої освіти та досліджень у контексті негайної реконструкції заходів та довгострокових планів відновлення.

Це стосується негайної реконструкції фізичної інфраструктури, де це можливо, а також інвестування в запізнілу реформу і трансформацію системи вищої освіти та наукових досліджень. Український уряд визначив це як пріоритет і пообіцяв просувати його вперед, незважаючи на війну. У цьому відношенні Європа має всі можливості зробити свій внесок завдяки різноманітності систем і багатого досвіду в проведенні реформ. Членство України в Європейському просторі вищої освіти та її тісна асоціація з Європейським освітнім простором - процесами, присвяченими транснаціональному співробітництву у сфері реформування вищої освіти, інституційному обміну та мобільності - є додатковим фактором, що сприяє реформуванню системи вищої освіти. Окрім негайної реконструкції, ці заходи також прокладуть шлях для заходів з відбудови після завершення війни.

5. Посилити обмін інформацією, співпрацю та координацію між основними учасниками та зацікавленими сторонами.

Це сприятиме тому, щоб заходи забезпечували синергію, спиралися один на однго та сприяли взаємному навчанню, а не дублювали чи навіть конкурували. Не існує єдиної дійової особи, яка би обов'язково взявся за це, але український уряд і ЄС можуть відігравати життєво важливу роль, поряд з університетськими мережами та асоціаціями, в тому числі й ЄАУ. Йдеться не про координацію одного великого генерального плану, а про створення умов для обміну інформацією та знаннями, а також про розробку заходів і можливостей фінансування таким чином, щоб уможливити синергію та співпрацю. ЄАУ зробить свій внесок, провівши картографічне дослідження, яке забезпечить наочність та можливості для обміну та співпраці.

Рекомендації, які більш детально представлені нижче, адресовані урядам, донорам, університетам та іншим дослідницьким вищим навчальним закладам та іншим дослідницьким установам і організаціям. Вони не мають на меті прописати певні дії, а мають на меті посилити співпрацю і діалог про те, як краще просуватися вперед разом.

ЄАУ РЕКОМЕНДУЄ:

1. Підтримувати українські університети через між інституційні партнерства:

 • Між інституційні партнерства - це гнучкий і динамічний спосіб визначення та розподілу підтримки.
 • Вони можуть сприяти підтримці та зміцненню українських інституцій і дати їм змогу продовжувати свою наукову роботу, обмінюючись досвідом з міжнародними партнерами.
 • Це дасть змогу українським установам розвивати та ділитися своїми науковими досягненнями, а також отримувати вигоду від поточних інституційних та національних реформ.
 • Посилення сектору вищої освіти та досліджень також посилить стійкість України, зміцнить її потенціал розвитку та збереже міжнародні зв'язки.
 • Українські та європейські університети повинні продовжувати і зміцнювати існуючі партнерства, а також розвивати нові ініціативи.
 • Уряди та донори повинні надавати пріоритетне фінансування таким партнерствам, та сприяти обміну досвідом.

ПАРТНЕРСТВА

Програма Польської національної академії "Солідарність з Україною" виділила 18 польським університетам, які беруть участь у європейських університетських альянсах, 3,4 мільйона євро на діяльність з українськими партнерами у 2023 році. /https://nawa.gov.pl/en/nawa/news/solidarity-with-ukraine-polish-universities-associated-in-alliances-of-european-universities-to-help-ukrainian-heis/

Ініціатива "Україна цифрова" Німецької служби академічних обмінів (DAAD) та Британсько-Українська ініціатива Twinning підтримують десятки партнерств між українськими університетами та зарубіжними партнерами.

https://www.daad.de/en/information-services-for-higher-education-institutions/further-information-on-daad-programmes/ukraine-digital

https://www.twinningukraine.com/

4EU+, один з європейських університетських альянсів, створив Університетський кластер Східного партнерства (EAPUC) як платформу для співпраці з чотирма українськими, одним молдовським та одним грузинським університетами.

https://4euplus.eu; https://eapuc.eu/EAPUC

2. Розвивати віртуальний обмін та співпрацю, включаючи цифрову інфраструктуру:

 • Університети повинні вивчати різні підходи до онлайн, змішаного та гібридного обміну та співпраці, такі як спільні програми та спільне міжнародне онлайн-навчання (COIL), включно з необхідними інвестиціями у розвиток персоналу та віртуальної інфраструктури.
 • Національні органи влади та донори повинні визнавати і підтримувати віртуальний обмін і співпрацю нарівні з фізичною присутністю.

ОБМІІН ТА СПІВПРАЦЯ

Дистанційні стипендії просуває організація "Вчені в небезпеці", і деякі університети та організації вже вивчають цю можливість. У січні 2023 року Французький центр досліджень у галузі гуманітарних і соціальних наук (CEFRES) оголосив про нерезидентні стипендії для українських дослідників у галузі гуманітарних і соціальних наук, які надаються спільно з іншими французькими та чеськими партнерами. Проєкт Inspireurope+ організував інформаційну онлайн-сесію з цього питання (програма та запис) і незабаром надасть практичні рекомендації.

https://www.scholarsatrisk.org/remote-fellowships/

https://www.youtube.com/watch?v=ELrBxX3xdYQ

Спілка ректорів франкомовних університетів Бельгії (Conseil des Recteurs - CREF) та альянс CIVIS закликали академічні видавництва надати негайну допомогу українським університетам та забезпечити доступ до наукових публікацій.

https://civis.eu/en/news/civis-calls-on-academic-publishers-to-intensify-support-for-ukrainian-universities

Платформа "Дослідження заради життя" пропонує дослідникам з країн, що переживають кризу, безкоштовний доступ до деяких публікацій.

https://www.research4life.org/

3. Забезпечити стажування українських науковців та студентів за кордоном, в тому числі в рамках ініціатив партнерства та обміну.

 • Вищі навчальні заклади повинні продовжувати і розширювати свою пропозицію хостингу для українських студентів, викладачів та співробітників університетів. Наголос слід також зробити на короткостроковій мобільності для викладачів і студентів, щоб продовжувати свої дослідження та навчання, а також отримувати доступ до ресурсів та іншої необхідної підтримки.
 • Стипендії та грантові програми мають стати частиною міжінституційної дослідницької (спільні дослідження) та освітньої співпраці (спільні магістерські та спільні магістерські та докторські програми, навчальні проєкти, стажування та працевлаштування).
 • Слід забезпечити повне визнання на інституційному та національному рівнях.
 • Уряди повинні усунути системні бар'єри, які можуть обмежувати доступ українців та спроможність приймаючих інституцій підтримувати їх.
 • Уряд України має забезпечити прозорість правил та норм, що уможливлюють перебування студентів і викладачів чоловічої статі за кордоном.
 • Донори, включно з національними та європейськими урядами, повинні надавати та збільшувати фінансування.
 • Усі учасники процесу повинні розглянути, як продовжувати підтримувати переміщених студентів і науковців та науковців і сприяти їхньому можливому поверненню у співпраці з їхніми рідними установами та громадами.

УКРАЇНСЬКІ СТУДЕНТИ ТА НАУКОВЦІ В ЄВРОПІ

Програма MSCA4Ukraine, що фінансується в рамках програми Європейського Союзу "Дії Марії Склодовської-Кюрі", передбачає фінансування 124 стипендій для дослідників та докторантів з України на період від 6 до 24 місяців у країнах програми "Горизонт Європа" зі збереженням їхніх зв'язків з академічними спільнотами в рідній країні.

https://erasmusplus.org.ua/programa-yes-erazmus/pro-programu/

https://sareurope.eu/msca4ukraine/

https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/


4. Врахувати сектор вищої освіти та наукових досліджень у негайних заходах з реконструкції та довгострокових планах відновлення.

 • Необхідно вжити негайних заходів для реконструкції української вищої освіти та дослідницької інфраструктури в Україні, де це можливо.
 • Плани реконструкції України повинні включати науково-дослідний сектор як пріоритетний, з метою його європейської та міжнародної інтеграції.
 • Розбудова потенціалу повинна включати інфраструктуру та обладнання, а також положення про інституційні та системні реформи і розвиток людських ресурсів. розвиток людських ресурсів.

https://www.worldbank.org/en/programs/urtf

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/read_23_383

https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-assistance-ukraine/recovery-and-reconstruction-ukraine_en

5. Посилити обмін інформацією, співпрацю та координацію між основними учасниками та зацікавленими сторонами.

 • Усі суб'єкти повинні ділитися своїми ініціативами і, де це можливо, використовувати можливості для координації чи співпраці.
 • Українські та європейські університети повинні враховувати уроки, винесені з існуючих ініціатив і, де це можливо, долучатися до них, замість того, щоб створювати нові.
 • Міністерство освіти і науки України разом із Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України має надавати інформацію та аналіз щодо поточної співпраці та заходів підтримки, пов'язаних з цим найкращих практик та потреб, також з огляду на плани розвитку реформ.
 • Міністерство освіти і науки України, Європейська Комісія та держави-члени ЄС повинні що півроку надавати огляд або оновлену інформацію про поточні та заплановані ініціативи.
 • Донори повинні сприяти обміну інформацією та досвідом між проєктами та зацікавленими сторонами.