Європейська Асоціація Університетів

Підтримка українського університетського сектору

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Липень 2023

Основні положення

Війна Росії проти України триває, і на сьогоднішній день її подальший перебіг та тривалість є невизначеними. У цьому контексті підтримка української вищої освіти та наукових досліджень має перейти від надання надзвичайної допомоги до більш сталих і довгострокових заходів підтримки. Підтримка українських університетів та надання їм можливості продовжувати дослідження та викладання - на користь студентів і викладачів, а також українського суспільства в цілому - є ключовим завданням. Якщо цього не зробити, це може завдати значної довгострокової шкоди і перешкодити відновленню України.

На основі роботи робочої групи в Україні та консультацій з членами та партнерами, Європейська асоціація університетів (ЄАУ) рекомендує наступне:

1. Підтримувати українські університети через міжінституційні партнерства.

Партнерства є гнучким та універсальним засобом реагування на різноманітні потреби українських закладів, вони надають можливість підтримати ініціативи з реформування вищої освіти на інституційному та системному рівнях, а також дають змогу Україні зробити свій внесок у європейську та міжнародну спільноту вищої освіти та наукових досліджень.

2. Розвивати віртуальний обмін і співпрацю, включаючи цифрову інфраструктуру.

Це уможливить більш вільний обмін та співпрацю. Це також сприятиме обміну знаннями та досвідом, зокрема у сфері навчання та викладання. Наприклад, українські установи могли б отримати доступ до онлайн бібліотек, дослідницьких та навчальних репозиторіїв.

3. Забезпечити стажування українських науковців та студентів за кордоном, у тому числі в рамках ініціатив партнерства та обміну.

Українські науковці та студенти в діаспорі відіграють важливу роль у між інституційному партнерстві, зокрема завдяки їхнім мовним навичкам та знанню як рідних, так і приймаючих інституцій та систем. Крім того, короткострокове перебування може допомогти більшій кількості науковців та студентів продовжувати свої дослідження та навчання, а також полегшити доступ до ресурсів навчання та іншої необхідної підтримки.

4. Розглянути сектор вищої освіти та досліджень у контексті негайної реконструкції заходів та довгострокових планів відновлення.

Це стосується негайної реконструкції фізичної інфраструктури, де це можливо, а також інвестування в запізнілу реформу і трансформацію системи вищої освіти та наукових досліджень. Український уряд визначив це як пріоритет і пообіцяв просувати його вперед, незважаючи на війну. У цьому відношенні Європа має всі можливості зробити свій внесок завдяки різноманітності систем і багатого досвіду в проведенні реформ. Членство України в Європейському просторі вищої освіти та її тісна асоціація з Європейським освітнім простором - процесами, присвяченими транснаціональному співробітництву у сфері реформування вищої освіти, інституційному обміну та мобільності - є додатковим фактором, що сприяє реформуванню системи вищої освіти. Окрім негайної реконструкції, ці заходи також прокладуть шлях для заходів з відбудови після завершення війни.

5. Посилити обмін інформацією, співпрацю та координацію між основними учасниками та зацікавленими сторонами.

Це сприятиме тому, щоб заходи забезпечували синергію, спиралися один на однго та сприяли взаємному навчанню, а не дублювали чи навіть конкурували. Не існує єдиної дійової особи, яка би обов'язково взявся за це, але український уряд і ЄС можуть відігравати життєво важливу роль, поряд з університетськими мережами та асоціаціями, в тому числі й ЄАУ. Йдеться не про координацію одного великого генерального плану, а про створення умов для обміну інформацією та знаннями, а також про розробку заходів і можливостей фінансування таким чином, щоб уможливити синергію та співпрацю. ЄАУ зробить свій внесок, провівши картографічне дослідження, яке забезпечить наочність та можливості для обміну та співпраці.

Рекомендації, які більш детально представлені нижче, адресовані урядам, донорам, університетам та іншим дослідницьким вищим навчальним закладам та іншим дослідницьким установам і організаціям. Вони не мають на меті прописати певні дії, а мають на меті посилити співпрацю і діалог про те, як краще просуватися вперед разом.

ЄАУ РЕКОМЕНДУЄ:

1. Підтримувати українські університети через між інституційні партнерства:

 • Між інституційні партнерства - це гнучкий і динамічний спосіб визначення та розподілу підтримки.
 • Вони можуть сприяти підтримці та зміцненню українських інституцій і дати їм змогу продовжувати свою наукову роботу, обмінюючись досвідом з міжнародними партнерами.
 • Це дасть змогу українським установам розвивати та ділитися своїми науковими досягненнями, а також отримувати вигоду від поточних інституційних та національних реформ.
 • Посилення сектору вищої освіти та досліджень також посилить стійкість України, зміцнить її потенціал розвитку та збереже міжнародні зв'язки.
 • Українські та європейські університети повинні продовжувати і зміцнювати існуючі партнерства, а також розвивати нові ініціативи.
 • Уряди та донори повинні надавати пріоритетне фінансування таким партнерствам, та сприяти обміну досвідом.

ПАРТНЕРСТВА

Програма Польської національної академії "Солідарність з Україною" виділила 18 польським університетам, які беруть участь у європейських університетських альянсах, 3,4 мільйона євро на діяльність з українськими партнерами у 2023 році. /https://nawa.gov.pl/en/nawa/news/solidarity-with-ukraine-polish-universities-associated-in-alliances-of-european-universities-to-help-ukrainian-heis/

Ініціатива "Україна цифрова" Німецької служби академічних обмінів (DAAD) та Британсько-Українська ініціатива Twinning підтримують десятки партнерств між українськими університетами та зарубіжними партнерами.

https://www.daad.de/en/information-services-for-higher-education-institutions/further-information-on-daad-programmes/ukraine-digital

https://www.twinningukraine.com/

4EU+, один з європейських університетських альянсів, створив Університетський кластер Східного партнерства (EAPUC) як платформу для співпраці з чотирма українськими, одним молдовським та одним грузинським університетами.

https://4euplus.eu; https://eapuc.eu/EAPUC

2. Розвивати віртуальний обмін та співпрацю, включаючи цифрову інфраструктуру:

 • Університети повинні вивчати різні підходи до онлайн, змішаного та гібридного обміну та співпраці, такі як спільні програми та спільне міжнародне онлайн-навчання (COIL), включно з необхідними інвестиціями у розвиток персоналу та віртуальної інфраструктури.
 • Національні органи влади та донори повинні визнавати і підтримувати віртуальний обмін і співпрацю нарівні з фізичною присутністю.

ОБМІІН ТА СПІВПРАЦЯ

Дистанційні стипендії просуває організація "Вчені в небезпеці", і деякі університети та організації вже вивчають цю можливість. У січні 2023 року Французький центр досліджень у галузі гуманітарних і соціальних наук (CEFRES) оголосив про нерезидентні стипендії для українських дослідників у галузі гуманітарних і соціальних наук, які надаються спільно з іншими французькими та чеськими партнерами. Проєкт Inspireurope+ організував інформаційну онлайн-сесію з цього питання (програма та запис) і незабаром надасть практичні рекомендації.

https://www.scholarsatrisk.org/remote-fellowships/

https://www.youtube.com/watch?v=ELrBxX3xdYQ

Спілка ректорів франкомовних університетів Бельгії (Conseil des Recteurs - CREF) та альянс CIVIS закликали академічні видавництва надати негайну допомогу українським університетам та забезпечити доступ до наукових публікацій.

https://civis.eu/en/news/civis-calls-on-academic-publishers-to-intensify-support-for-ukrainian-universities

Платформа "Дослідження заради життя" пропонує дослідникам з країн, що переживають кризу, безкоштовний доступ до деяких публікацій.

https://www.research4life.org/

3. Забезпечити стажування українських науковців та студентів за кордоном, в тому числі в рамках ініціатив партнерства та обміну.

 • Вищі навчальні заклади повинні продовжувати і розширювати свою пропозицію хостингу для українських студентів, викладачів та співробітників університетів. Наголос слід також зробити на короткостроковій мобільності для викладачів і студентів, щоб продовжувати свої дослідження та навчання, а також отримувати доступ до ресурсів та іншої необхідної підтримки.
 • Стипендії та грантові програми мають стати частиною міжінституційної дослідницької (спільні дослідження) та освітньої співпраці (спільні магістерські та спільні магістерські та докторські програми, навчальні проєкти, стажування та працевлаштування).
 • Слід забезпечити повне визнання на інституційному та національному рівнях.
 • Уряди повинні усунути системні бар'єри, які можуть обмежувати доступ українців та спроможність приймаючих інституцій підтримувати їх.
 • Уряд України має забезпечити прозорість правил та норм, що уможливлюють перебування студентів і викладачів чоловічої статі за кордоном.
 • Донори, включно з національними та європейськими урядами, повинні надавати та збільшувати фінансування.
 • Усі учасники процесу повинні розглянути, як продовжувати підтримувати переміщених студентів і науковців та науковців і сприяти їхньому можливому поверненню у співпраці з їхніми рідними установами та громадами.

УКРАЇНСЬКІ СТУДЕНТИ ТА НАУКОВЦІ В ЄВРОПІ

Програма MSCA4Ukraine, що фінансується в рамках програми Європейського Союзу "Дії Марії Склодовської-Кюрі", передбачає фінансування 124 стипендій для дослідників та докторантів з України на період від 6 до 24 місяців у країнах програми "Горизонт Європа" зі збереженням їхніх зв'язків з академічними спільнотами в рідній країні.

https://erasmusplus.org.ua/programa-yes-erazmus/pro-programu/

https://sareurope.eu/msca4ukraine/

https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/


4. Врахувати сектор вищої освіти та наукових досліджень у негайних заходах з реконструкції та довгострокових планах відновлення.

 • Необхідно вжити негайних заходів для реконструкції української вищої освіти та дослідницької інфраструктури в Україні, де це можливо.
 • Плани реконструкції України повинні включати науково-дослідний сектор як пріоритетний, з метою його європейської та міжнародної інтеграції.
 • Розбудова потенціалу повинна включати інфраструктуру та обладнання, а також положення про інституційні та системні реформи і розвиток людських ресурсів. розвиток людських ресурсів.

https://www.worldbank.org/en/programs/urtf

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/read_23_383

https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-assistance-ukraine/recovery-and-reconstruction-ukraine_en

5. Посилити обмін інформацією, співпрацю та координацію між основними учасниками та зацікавленими сторонами.

 • Усі суб'єкти повинні ділитися своїми ініціативами і, де це можливо, використовувати можливості для координації чи співпраці.
 • Українські та європейські університети повинні враховувати уроки, винесені з існуючих ініціатив і, де це можливо, долучатися до них, замість того, щоб створювати нові.
 • Міністерство освіти і науки України разом із Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України має надавати інформацію та аналіз щодо поточної співпраці та заходів підтримки, пов'язаних з цим найкращих практик та потреб, також з огляду на плани розвитку реформ.
 • Міністерство освіти і науки України, Європейська Комісія та держави-члени ЄС повинні що півроку надавати огляд або оновлену інформацію про поточні та заплановані ініціативи.
 • Донори повинні сприяти обміну інформацією та досвідом між проєктами та зацікавленими сторонами.

Шановні колеги!

Раді повідомити про проведення 18-19 лютого 2021 року у онлайн форматі щорічного заходу Європейської Асоціації університетів (ЄАУ) - Європейського форуму з питань навчання та викладання, присвяченого темі інтеграції та сприяння сталому розвитку (Embedding and Facilitating Sustainability). Участь є безкоштовною та відкритою для всіх членів ЄАУ та інших стейкхолдерів, задіяних у формуванні політик ЗВО.

Цьогоріч Європейський форум досліджуватиме, як навчання та викладання забезпечують доступ до знань та навичок, необхідних для досягнення Цілей сталого розвитку ООН (SDGs) та здійснення суспільних та економічних трансформацій. Він також запропонує учасникам зважити, наскільки економічно, екологічно та соціально виважено організовано процес навчання та викладання в їхніх університетах. Відтак, Форум є ідеальною платформою для спілкування та обміну думками для проректорів, деканів та адміністративних співробітників, задіяних у навчанні та викладанні. Радо вітається також участь студентів, політиків та інших стейкхолдерів.

 Докладніше про програму заходу

Зверніть увагу, що напередодні проведення Форуму ЄАУ організовує двосекційну серію вебінарів DIGI-HE під назвою „Стратегічна рефлексія щодо цифровізації вищої освіти”. Вебінари проводитимуться 26 січня та 5 лютого в рамках заходів, пов’язаних із Форумом. Ви можете зареєструватися на кожен з цих вебінарів окремо (реєстрація залишатиметься відкритою до початку кожного сеансу).

Реєстрація

Шановні колеги!

Європейська асоціація університетів запрошує взяти участь в серії вебінарів «Болонський процес: зустрічі на рівні міністрів», під час яких буде розглянуто досвід європейських вищих навчальних закладів сфері цифрового навчання та міркування щодо викликів та можливостей, які можуть виникнути в майбутньому.

 

1) Вдосконалене цифрове навчання та викладання в європейському просторі вищої освіти

Вівторок, 20 жовтня 2020 р.

14:00 - 15:00 CEST (за центральноєвропейським літнім часом)

Під час вебінару планується  обговорення важливості використання потенційних переваг цифрових технологій для навчання та викладання, зокрема, будуть представлені результати опитування 2020 року щодо вдосконаленого цифрового навчання та викладання, яке відбулося в рамках проекту DIGI-HE. Спікери вебінару запропонують свої погляди - з національної та інституційної точки зору - та обговорять сучасний стан цифрового навчання в Європейському просторі вищої освіти.

 

2) Гнучке навчання: мікро-кваліфікації як спосіб підвищення ефективності навчання  та викладання в європейському просторі вищої освіти

Вівторок, 27 жовтня 2020 р.

14:00 - 15:00 CEST (за центральноєвропейським літнім часом)

На цьому вебінарі обговорюватимуться питання, пов’язані з впливом  соціальних змін на форми навчання. Очікується, що воно стане більш гнучким, студенти зможуть вибирати темп, місце та режим навчання. Мікро-кваліфікації - один із способів забезпечити таку гнучкість. Вони можуть бути засобом підвищення ефективності вищої освіти та забезпечення можливостей підвищення кваліфікації та перекваліфікації робочої сили.

 

3) Вступ до європейської системи забезпечення якості

Вівторок, 10 листопада  2020 р.

14:00 - 15:00 CEST (за центральноєвропейським літнім часом)

Під час вебінару обговорюватимуться питання щодо системи забезпечення якості освіти, яка вважається одним із ключових пріоритетів Болонського процесу та одним з основоположних компонентів Європейського простору вищої освіти. Протягом останніх двох десятиліть процес забезпечення якості освіти в Європі зазнав значних змін і продовжує залишатися динамічною сферою, що розвивається.

 

4) Двадцять років coціального виміру в болонському процесі: сучасний стан та перспективи

Вівторок, 17 листопада 2020 р.

14:00 - 15:00 CEST (за центральноєвропейським літнім часом)

На вебінару будуть представлені Основні принципи і настанови щодо питань соціального виміру вищої освіти. Документ має на меті  поновити прихильність до справедливості та інклюзії і сприяти певним змінам в Європейському просторі вищої освіти в найближчі роки.

 

Реєстрація за посиланням

 

Шановні колеги,

 Міжнародна асоціація університетів, у співпраці з її партнерами та членами, пропонує серію безкоштовних вебінарів на тему "Майбутнє вищої освіти".

 

1) Майбутнє міжнародного співробітництва та академічних партнерств  (у співпраці з Центром міжнародної вищої освіти Бостонського університету)

Четвер, 12 листопада 2020 | 14:30 - 16:00 СЕТ (за центральноєвропейським часом)

Під час цього веб-семінару учасники дискусії обговорять, як змінилася міжнародна співпраця та академічне партнерство в контексті дестабілізації, спричиненої COVID-19, та перспективи їх розвитку в майбутньому. Під час обговорення буде розглянуто вплив обмежень на поїздки - чи це спричинить посилення співпраці в регіонах та з сусідніми країнами, чи  посилений розвиток Інтернет / віртуальної співпраці послабить регіональне партнерство на благо співпраці у глобальному масштабі? Експерти вищої освіти з різних регіонів світу поділяться своїми поглядами та результатами аналізу ситуації.

 

2) Майбутнє вищої освіти - цифровий вимір: без доступу! - у цифровому світі

 Вівторок, 17 листопада 2020 | 14:30 - 16:00 СЕТ (за центральноєвропейським часом)

На перших двох вебінарах серії "Майбутнє вищої освіти - Цифровий вимір" розглядався отриманий досвід щодо викладання та навчання, та обговорювалися потенційні нововведення, що виходять за рамки пандемії. Однак досвід перебування на карантині виявиив нерівності цифрових можливостей. Глобальний звіт МАУ про вплив Covid-19 на вищу освіту продемонстрував нерівність між університетами - деякі вже мали відповідну інфраструктуру до пандемії і змогли  повністю перейти на дистанційне навчання. Інші установи і зараз не володіють необхідною інфраструктурою. У деяких випадках викладачі та студенти не мають доступу до необхідних пристроїв та належного підключення до Інтернету з дому. Під час цього семінару експерти дослідять, як ця безпрецедентна ситуація впливає на вищі навчальні заклади, включаючи викладачів та студентів, а також на реалізацію права на освіту.

 

Лідерство в контексті розвитку: аналіз минулого досвіду, сучасні реалії та майбутнє мислення

Вівторок, 24 листопада 2020 | 14:30 - 16:00 СЕТ (за центральноєвропейським часом)

У часи, коли все швидко змінюється, важко зробити крок назад, осмислити ситуацію та зробити конструктивні висновки щодо подолання кризи та виходу з неї. Цей вебінар має на меті підвести підсумки та отримати нове розуміння того, які підходи до провідних рішень в університетському контексті необхідні. Під час вебінару будуть розглянуті лідерські здібності, необхідні для подолання сьогоденних та майбутніх викликів керівниками університетів. На семінарі також будуть викладені майбутні сценарії, які допоможуть переосмислити шляхи, які матимуть вплив на нинішні та майбутні тенденції і допоможуть сформувати вищу освіту на місцевому та глобальному рівнях.

 

Більш детальна інформація про вебінари

Реєстрація

Дата: 18-19 лютого 2021 року

Дедлайн подачі пропозицій по виступу: 13.10.2020.

 

За допомогою онлайн-сесій Європейський форум досліджуватиме, як навчання та викладання забезпечують доступ до знань та навичок, необхідних для досягнення цілей сталого розвитку ООН та здійснення трансформацій, необхідних нашим суспільствам та економікам. Він також запропонує учасникам поміркувати над тим, чи організовується навчання та викладання у власних закладах економічно, екологічно та соціально стійко.

Керівництву та управлінню у вищих навчальних закладах, студентам, політикам та іншим зацікавленим сторонам пропонується подати пропозиції щодо представлення поточної практики чи досліджень. Очікується, що запропоновані теми стосуватимуться теми Форуму.

Також звертаємо вашу увагу на ще одну пропозицію. У рамках проекту LOTUS, що фінансується ЄС (Лідерство та організація навчання та викладання в європейських університетах), EUA та його партнери проведуть Програму розвитку лідерства, яка дасть можливість європейським вищим навчальним закладам обмінятися досвідом та обговорити питання розвитку потенціалу та управління змінами у навчанні та навчанні. Заявка на участь у Програмі розвитку лідерства відкрита до 2 листопада 2020 року.

 

Детальна інформація