Наукова діяльність

Наукова тема на 2017-2021 рр.:
«Розвиток лідерських якостей працівників освіти в умовах реформування галузі»

 

Мета: теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити особливості розвитку лідерських якостей працівників в умовах реформування освіти; розробити та апробувати програми оцінки та розвитку лідерських якостей науково-педагогічних співробітників та керівників навчальних закладів.

 

Завдання дослідження:

 1. Здійснити теоретико-методологічний аналіз поняття лідерських якостей особистості лідера в освіті.
 2. Експериментально дослідити лідерські якості працівника освіти в умовах реформування галузі.
 3. Визначити умови, чинники та механізми розвитку лідерських якостей співробітників закладів освіти.
 4. Розробити і запровадити програму психологічного супроводу (психодіагностичні комплекси, тренінгові програми, коучинг, управлінський консалтинг) оцінки та розвитку лідерських якостей працівників освіти.
 5. Узагальнити одержані результати, підготувати та опублікувати посібники з оцінки та розвитку особистості лідера в умовах реформування освіти. 

Теоретичне значення розробки зазначеної наукової теми полягає у:

 • здійсненні теоретико-методологічного аналізу проблеми дослідження лідерських якостей та компетенцій особистості лідера в освіті;
 • уточненні, визначені та обґрунтуванні основних термінологічних понять: компетентність, освітнє лідерство, лідерські якості, лідерські компетенції, освітнє середовище, освітній простір та інші;
 • розробці та запроваджені змістовно-структурної моделі психологічного забезпечення розвитку лідерських компетенцій працівників освіти.
 • розробці профіля особистості лідера в освіті як набору необхідних лідерських якостей та компетенцій для ефективної діяльності особистості в умовах реформування освіти;
 • розробці та запровадженні системи управлінського консалтингу для керівників закладів освіти;
 • розробці та запровадженні системи оцінки лідерських якостей та компетенцій науково-педагогічних співробітників та керівників закладів освіти;
 • створенні та запровадженні системи психологічного супроводу розвитку лідерських якостей науково-педагогічних співробітників та керівників закладів освіти;
 • підготовці та виданні колективної монографії «Особистість лідера в умовах реформування освіти»; друці статей у фахових виданнях відповідно до зазначеної теми дослідження; підготовці та виданні методичних матеріалів щодо розвитку особистості лідера в умовах реформування освіти.

Практичне значення дослідження полягає у:

 • розробці профіля особистості лідера в освіті як набору необхідних лідерських якостей та компетенцій для ефективної діяльності особистості в умовах реформування освіти;розробці та запровадженні системи управлінського консалтингу для керівників закладів освіти;розробці та запровадженні системи оцінки лідерських якостей та компетенцій науково-педагогічних співробітників та керівників закладів освіти;створенні та запровадженні системи психологічного супроводу розвитку лідерських якостей науково-педагогічних співробітників та керівників закладів освіти;
 • підготовці та виданні колективної монографії «Особистість лідера в умовах реформування освіти»; друці статей у фахових виданнях відповідно до зазначеної теми дослідження; підготовці та виданні методичних матеріалів щодо розвитку особистості лідера в умовах реформування освіти.

 

 

Дослідно-експериментальна робота в школі

«Розвиток управлінської компетентності лідерів закладів загальної середньої освіти» 2019-2022 рр.

Мета: емпірично дослідити психологічні умови формування управлінської компетентності лідерів закладів загальної середньої освіти; розробити та запровадити програму психологічного супроводу розвитку управлінської компетентності лідерів закладів загальної середньої освіти.

 

Про дослідження

Основна гіпотеза

Встановлення психологічних складових та педагогічних умов формування управлінської компетентності лідерів дозволить підняти на якісно новий рівень управління закладами загальної середньої освіти: оптимізувати кадровий відбір, вдосконалити професійне навчання та розвиток, прискорити формування команди керівників-лідерів ЗЗСО.

 

Актуальність дослідження зумовлена:

 • Необхідністю зміни парадигми підготовки управлінців у сфері середньої освіти.
 • Потребою формування управлінської компетентності лідерів ЗЗСО для прийняття ефективних управлінських рішень в ситуації освітніх змін.
 • Актуалізацією потреби керівників ЗЗСО що до розвитку їхньої особистості - формування поведінкових компетенцій, які складають його загальну управлінську компетентність.

 

Етапи дослідження

 • Підготовчий етап (2019р.)
 • Практичний етап ( 2020-2022р.)
 • Узагальнюючий етап ( 2022-2023рр.)

 

Основні завдання

Основні завдання дослідження 

 • Здійснення психологічного дослідження на рівні діагностики особистісних якостей лідерів закладів загальної середньої освіти та визначення їхнього психологічно профілю (відповідальні: Пристай О.В., психологи ЗЗСО)
 • Здійснення цілеспрямованого психолого-педагогічного впливу та проведення практичного навчання керівників закладів загальної середньої освіти для набуття ними нових умінь і навичок та отримання нових знань, пов’язаних з їхньою професійною діяльністю (відповідальні: В.Міляєва, директори шкіл )
 • Формування методології розвитку ( вдосконалення) управлінської компетентності керівників ЗЗСО протягом реалізації професійної кар'єри (відповідальні: В. Р. Міляєва, дослідницька команда)

 

Учасники експерименту

В експерименті беруть участь:

Школа І-ІІІ ступенів № 29 м. Києва

Школа І-ІІІ ступенів № 130 м. Києва

Школа І-ІІІ ступенів № 186 м. Києва

Школа І-ІІІ ступенів № 275 імені Кравчука Володимира м. Києва

Школа І-ІІІ ступенів № 286 м. Києва

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 110 імені К. Гапоненка з поглибленим вивченням французької мови м. Києва

Гімназія № 257 «Синьоозерна» м. Києва

Ліцей № 227 імені М.М.Громова м. Києва

Ліцей «Престиж» міста Києва