Програми вступних іспитів

 

Архів 2023

Програма вступного іспиту з іноземної мови

011 Освітні, педагогічні науки (ОНП “Освітні, педагогічні науки”)

012 Дошкільна освіта (ОНП "Дошкільна освіта")

017 Фізична культура і спорт (ОНП "Фізична культура і спорт")

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (ОНП "Образотворче та декоративне мистецтво")

025 Музичне мистецтво (ОНП "Музичне мистецтво")

031 Релігієзнавство (ОНП "Релігієзнавство")

032 Історія та археологія (ОНП "Історія та археологія")

033 Філософія (ОНП "Філософія")

035 Філологія (ОНП "Філологія")

051 Економіка (ОНП "Економіка")

053 Психологія (ОНП "Психологія")

061 Журналістика (ОНП "Журналістика")

125 Кібербезпека та захист інформації (ОНП "Інформаційна безпека держави")

231 Соціальна робота (ОНП "Соціальна робота")

Вимоги до презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень

 

Програми вступних іспитів для іноземців

033 Вступний іспит для іноземців (філософія та українська мова)

033 Вступний іспит для іноземців (філософія та англійська мова)

033 Entrance exam program (in Philosophy and English)

 

Третій (освітньо-науковий) рівень (аспірантура)