Програми вступних іспитів

011 Освітні, педагогічні науки;

012 Дошкільна освіта;

017 Фізична культура і спорт;

023 Образотворче мистецтво; декоративне мистецтво; реставрація;

025 Музичне мистецтво;

031 Релігієзнавство;

032 Історія та археологія;

033 Філософія;

035 Філологія;

051 Економіка;

053 Психологія;

125 Кібербезпека;

231 Соціальна робота.

 

 

Програма вступного іспиту з іноземної мови

011 "Освітні, педагогічні науки"

012 "Дошкільна освіта"

017 "Фізична культура і спорт"

023 "Образотворче мистецтво, декоратичне мистецтво, реставрація"

025 "Музичне мистецтво"

031 "Релігієзнавство"

032 "Історія та археологія"

033 "Філософія"

035 "Філологія"

051 "Економіка"

053 "Психологія"

125 "Кібербезпека"

231 "Соціальна робота"