Модулі у рамках Еразмус+

 

Модуль «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу» програми «Еразмус+: Жан Моне»

Мета проекту: забезпечити теоретичну та практичну підготовку майбутніх докторів філософії (Ph.D) щодо забезпечення якості вищої освіти та її експертного супроводу в Україні з урахуванням досвіду країн ЄС.

Завдання:

 1. Оволодіння майбутніми докторами філософії (Ph.D) системою знань з питань якості вищої освіти та експертного супроводу її забезпечення в країнах ЄС.
 2. Засвоєння майбутніми докторами філософії (Ph.D) основних європейських стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти.
 3. Опанування майбутніми докторами філософії (Ph.D) технологій експертного супроводу забезпечення якості вищої освіти.
 4. Популяризація прогресивного досвіду ЄС з питань якості вищої освіти та експертного супроводу її забезпечення.

Координатор проекту: С.О. Сисоєва

Термін реалізації: вересень 2017 – серпень 2020 р.

Веб-сайт проекту

 

Модуль «Державне-міжнародне-суспільне: європейські цінності та норми, що формують завдання міждисциплінарного навчального модулю (STIPENDIUM)» № 611217-EPP-1-2019-1-UAEPPJMO-MODULE програми Еразмус+: Жан Моне

Мета проекту – забезпечити теоретичну та практичну підготовку здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня з питань державного управління, політології та міжнародних відносин шляхом визначення основних існуючих загроз та видимих тенденцій в Європі та окреслення шляхів їх подолання.

Завдання:

 1. проаналізувати європейський підхід до визначення слабкої/невдалої держави та підходи до оцінки співвідношення національного і наднаціонального та до збереження держав-націй в об’єднаній Європі;
 2. дослідити методи, завдяки яким країнам-членам ЄС вдається зберегти традиційні цінності від загроз сучасної доби і сприяти розвитку людства та адаптувати нові управлінські підходи;
 3. вивчити поступ інтернаціоналізації в різних галузях, наприклад, у сфері вищої освіти;
 4. визначити суспільні цінності та важливі кроки для їх реалізації в Україні;
 5. виробити механізми найефективнішої співпраці між ЄС та Україною у різних сферах.

Термін дії проекту: 01.09.2019 р. – 31.08.2022 р.

Координатор проекту: Костюк Т.О., старший науковий співробітник НДЛ ІВО, кандидат політичних наук, доцент.

Веб-сайт проекту 

Модуль «Модуль «Університетська автономія у розвитку демократичних цінностей у вищій освіті: досвід країн ЄС для України» №101098702 — UADDVHE — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA програми Еразмус+: Жан Моне

Мета проєкту – забезпечити теоретичну та практичну підготовку майбутніх докторів філософії (Ph.D) щодо впровадження університетської автономії в Україні з урахуванням досвіду країн ЄС.

Завдання: 

 1. Оволодіння майбутніми докторами філософії (PhD) системою знань з питань університетської автономії в країнах ЄС.
 2. Вивчення досвіду країн ЄС щодо впровадження університетської автономії. 
 3. Опанування майбутніми докторами філософії (PhD) принципів, політики і практики чотирьох компонентів університетської автономії: академічної, фінансової, організаційної і кадрової.
 4. Популяризація прогресивного досвіду ЄС з питаньуніверситетської автономії.

Термін реалізації: жовтень 2022 року –  вересень 2025 року

Координатор проєкту: Проценко О.Б., кандидат педагогічних наук, доцент

Вебсайт проєкту