Правила прийому

 

Додаток А - Правила прийому на навчання до аспірантури Київського університету імені Бориса Грінченка в 2020 році

 

phd