Images-loading

Програми вступних іспитів

011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізації: "Загальна педагогіка та історія педагогіки"; "Теорія та методика навчання (українська мова)"; "Теорія та методика навчання (музика)"; "Теорія і методика професійної освіти"; "Теорія і методика виховання"; "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті");

012 Дошкільна освіта;

023 Образотворче мистецтво; декоративне мистецтво; реставрація (спеціалізації "Образотворче мистецтво"; "Декоративне мистецтво");

025 Музичне мистецтво (спеціалізації "Теорія та історія музичного мистецтва"; "Прикладне музикознавство");

031 Релігієзнавство;

032 Історія та археологія (спеціалізації: "Історія України"; "Всесвітня історія");

033 Філософія (спеціалізації: "Соціальна філософія та філософія історії"; "Філософія освіти");

035 Філологія (спеціалізації: "Українська література"; "Порівняльне літературознавство"; "Теорія літератури"; "Українська мова"; "Германські мови"; "Загальне мовознавство");

053 Психологія (спеціалізації: "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи"; "Педагогічна та вікова психологія");

231 Соціальна робота.

 

 

Програма вступного іспиту з іноземної мови

011 "Освітні, педагогічні науки"

012 "Дошкільна освіта"

023 "Образотворче мистецтво, декоратичне мистецтво, реставрація"

025 "Музичне мистецтво"

031 "Релігієзнавство"

032 "Історія та археологія"

033 "Філософія"

035 "Філологія"

053 "Психологія"

231 "Соціальна робота"