Images-loading

Програми вступних іспитів

011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізації: "Загальна педагогіка та історія педагогіки"; "Теорія та методика навчання (українська мова)"; "Теорія та методика навчання (музика)"; "Теорія і методика професійної освіти"; "Теорія і методика виховання"; "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті");

012 Дошкільна освіта;

017 Фізична культура і спорт;

023 Образотворче мистецтво; декоративне мистецтво; реставрація (спеціалізації "Образотворче мистецтво"; "Декоративне мистецтво");

025 Музичне мистецтво (спеціалізації "Теорія та історія музичного мистецтва"; "Прикладне музикознавство");

031 Релігієзнавство;

032 Історія та археологія (спеціалізації: "Історія України"; "Всесвітня історія");

033 Філософія (спеціалізації: "Соціальна філософія та філософія історії"; "Філософія освіти");

035 Філологія (спеціалізації: "Українська література"; "Порівняльне літературознавство"; "Теорія літератури"; "Українська мова"; "Германські мови"; "Загальне мовознавство");

051 Економіка;

053 Психологія (спеціалізації: "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи"; "Педагогічна та вікова психологія");

125 Кібербезпека;

231 Соціальна робота.

 

 

Програма вступного іспиту з іноземної мови

011 "Освітні, педагогічні науки"

012 "Дошкільна освіта"

017 "Фізична культура і спорт"

023 "Образотворче мистецтво, декоратичне мистецтво, реставрація"

025 "Музичне мистецтво"

031 "Релігієзнавство"

032 "Історія та археологія"

033 "Філософія"

035 "Філологія"

051 "Економіка"

053 "Психологія"

125 "Кібербезпека"

231 "Соціальна робота"