Images-loading

Про підрозділ

Науково-дослідна лабораторія інформатизації освіти (НДЛІО) є структурним підрозділом Київського університету імені Бориса Грінченка. У своїй діяльності підрозділ підпорядковується безпосередньо проректору з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Університету.

Метою діяльності НДЛІО є сприяння процесу інформатизації Університету на основі сучасних ІКТ шляхом організаційного, науково-методичного, системотехнічного забезпечення, а саме:

 • виконання науково-дослідних робіт з проблематики інформатизації освітньої діяльності у вищому навчальному закладі;
 • розбудови інфраструктури інформаційного середовища Університету; визначення системного, прикладного і технічного забезпечення інформатизації;
 • надання організаційної та технічної підтримки підрозділам Університету в створенні та впровадженні інноваційних технологій навчання;
 • виконання планових робіт як внутрішнього, так і зовнішнього фінансування (добір комп’ютерної техніки, встановлення та налагодження програмного забезпечення, договірні теми, гранти тощо);
 • створення електронного навчально-наукового середовища Університету;
 • участь у міжнародному співробітництві в сфері інформатизації вищих навчальних закладів.

Напрями роботи:

 • Інформатизація діяльності Університету
 • Розвиток персоналу
 • Дистанційне навчання
 • Запровадження освітніх інновацій
 • Науково-дослідна діяльність
 • Організаційно-технічна діяльність

 

Наукова тема: 

Розвиток відкритого освітнього інформаційного середовища університету для забезпечення якості освіти

Реєстраційний номер: 0116U003995

Керівник: Морзе Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

Термін виконання: 04.16 - 04.21 

 

Наші проекти:

microsoft logo logo smart IKT vykladachiv ikt vchytelia
Авторизований сертифікаційний центр CERTIPORT Microsoft Imagine Academy Модернізація педагогічної вищої освіти за допомогою інноваційних навчальних матеріалів / MoPED  Desire-Logo1
Webometrics logo  repositories webometrics logo  Eprints logo  moodle logo
openedu scrin1