Діяльність

Команда НДЛ інформатизації освіти працює над виконанням завдань за темою дослідження «Розвиток відкритого освітнього інформаційного середовища університету для забезпечення якості освіти».

 

В рамках проведених досліджень, наразі:

  • визначено характеристики відкритості освітнього інформаційного середовища університету,
  • проаналізовано ступінь дослідження розвитку відкритого освітнього інформаційного середовища та його вплив на якість освітнього процесу у вітчизняній та європейській діяльності вищих навчальних закладів,
  • досліджено вплив е-ресурсів відкритого освітнього інформаційного середовища університету на якість освітніх послуг,
  • обґрунтовано та розроблено модель розвитку ІК-компетентності НПП класичних університетів, визначено її структуру за відповідними критеріями та показниками їх сформованості за умов створення освітнього інформаційного середовища,
  • обґрунтовано методичну систему підвищення кваліфікації вчителів із застосуванням технологій дистанційного навчання,
  • проаналізовано вплив вітчизняних та світових рейтингів університетів на якість освітнього процесу,
  • розроблено інструменти для підвищення показників якості освітнього процесу.

 

В процесі реалізації завдань наукових розробок в Університеті створено відкрите освітнє інформаційне середовище, в якому впроваджуються:

1. Корпоративні стандарти ІК-компетентності учасників освітнього процесу.

2. Технології змішаного навчання в освітньому процесі університету в умовах створеного відкритого освітнього інформаційного середовища.

3. Перевірка кваліфікаційних робіт на плагіат в «Базі магістерських робіт» задля забезпечення їх якості.

4. Рейтинги наукових та науково-педагогічних співробітників університету задля відкритості та забезпечення якості основних видів професійної діяльності в «Е-портфоліо».

5. Система реєстрів діяльності університету «База реєстрів» з метою відкритості та задля забезпечення якості освітнього процесу.

6. Система «Е-деканат» для прозорості діяльності учасників освітнього процесу, стандарти та вимоги до якості е-навчання, вимоги до ЕНК в системі е-навчання

7. Система електронного вибору дисциплін «Каталог курсів» на базі навчального середовища Moodle.

8. Проекти на Вікі-порталі Київського університету імені Бориса Грінченка.

9. Розроблені змістові модулі (ЕНК) з вбудованих систем, робототехніки, 3D друку.

Створено та функціонують STEM центр та Лабораторія вбудованих систем.

Наукові публікації співробітників НДЛ інформатизації освіти представлено в Інституційному репозиторії.

 

microsoft logo logo smart IKT vykladachiv ikt vchytelia
Авторизований сертифікаційний центр CERTIPORT Microsoft Imagine Academy openedu scrin1  Desire-Logo1
Webometrics logo  repositories webometrics logo  Eprints logo  moodle logo