Центр розвитку цифрової компетентності

Метою діяльності Центру розвитку цифрової компетентності є:

  • дослідження та впровадження сучасних методик і технологій розвитку освітнього інформаційного середовища Університету;
  • виконання науково-дослідних робіт з проблематики інформатизації освітньої діяльності в Університеті;
  • надання організаційної та методичної підтримки підрозділам Університету в інтеграції цифрових технологій в освітній процес, здійсненні наукових та прикладних досліджень;
  • участь у міжнародному співробітництві у сфері інформатизації закладів освіти та вищої освіти.

Основні завдання Центру:

  • здійснення наукових досліджень в галузі цифрових технологій, апробація та впровадження отриманих результатів для створення освітнього інформаційного середовища Університету;
  • проектування, створення та розвиток наукового, методичного, нормативного, програмно-інструментального та інформаційного забезпечення навчального, наукового та адміністративного процесів Університету;
  • пропагування освітніх інновацій - організація та проведення: вебінарів; електронних моніторингів; педагогічних експериментів;
  • систематизація, узагальнення та розповсюдження результатів діяльності Центру;
  • розробка та створення освітнього інформаційного середовища Університету (репозиторій, Вікі, Moodle, персонального середовища викладача); мультимедійних ресурсів для навчального процесу; стандартів ІК-компетентностей для магістрів і викладачів;
  • впровадження системи внутрішнього навчання, розвитку та підвищення кваліфікації НПП Університету.

Перелік курсів та тренінгів з підвищення цифрової компетентності викладача/ вчителя

Перелік додаткових освітніх послуг

Підвищення цифрової компетентності студентів та викладачів Київського університету імені Бориса Грінченка