Images-loading

Графік засідань кафедр та НДЛ

 

Кафедра початкової освіти

Дата: 11 травня 2018 року

Час: 12:00

Місце проведення: ауд. 317

Порядок денний

Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

Дата: 11 травня 2018 року

Час: 08:30

Порядок денний

Кафедра української літератури і компаративістики

Дата: 16 травня 2018 року

Час: 13:10

Місце проведення: м. Київ, вул. Тимошенка, 13-Б, каб. 220

НДЛ грінченкознавства

Дата: 17 травня 2018 року

Час: 10:00

Місце проведення: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, каб. 110

Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства

Дата: 17 травня 2018 року

Час: 13:10

Місце проведення: м. Київ, вул. Тимошенка, 13-Б, каб. 301

Кафедра української мови

Дата: 18 травня 2018 року

Час: 13:10

Місце проведення: м. Київ, вул. Тимошенка, 13-Б, каб. 208

Кафедра східних мов та перекладу

Дата: 21 травня 2018 року

Час: 13:20

Місце проведення: м. Київ, вул. Тимошенка, 13-Б, каб. 219

Кафедра германської філології

Дата: 22 травня 2018 року

Час: 15:00

Місце проведення: м. Київ, вул. Тимошенка, 13-Б, каб. 308

Кафедра англійської філології та перекладу

Дата: 23 травня 2018 року

Час: 13:00

Місце проведення: м. Київ, вул. Тимошенка, 13-Б, каб. 309

Кафедра педагогіки та психології

Дата: 14 травня 2018 року

Час: 11:35

Місце проведення: м. Київ, вул. Тимошенка, 13-Б, каб. 222

Порядок денний

Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки

Дата: 15 травня 2018 року

Час: 13:00

Місце проведення: м. Київ, вул. Тимошенка, 13-Б, каб. 519

Кафедра управління

Дата: 16 травня 2018 року

Час: 10:00

Місце проведення: м. Київ, вул. Тимошенка, 13-Б, каб. 99

Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін

Дата: 17 травня 2018 року

Час: 14:30

Місце проведення: м. Київ, вул. Тимошенка, 13-Б, каб. 505-Б

Навчально-науковий центр культури лідерства

Дата: 22 травня 2018 року

Час: 10:00

Місце проведення: м. Київ, вул. Тимошенка, 13-Б, каб. 99

Кафедра фінансів та економіки

Дата: 21 травня 2018 року

Час: 15:00

Місце проведення: м. Київ, вул. Тимошенка, 13-Б, каб. 502-А

Кафедра дошкільної освіти

Дата: 14 травня 2018 року

Час: 12:00

Порядок денний:

1.Розгляд справ претендетнів на заміщення вакантних посад професора і старшого викладача кафедри дошкільної освіти.

2. Звіт за стажування Абільбакієвої Галії (Казахстан)

НДЛ інформатизації освіти

Дата: 18 травня 2018 року

Час: 10:00

Кафедра дизайну

Дата: 23 травня 2018 року

Час: 12:00

Ауд.: 217

Кафедра хореографії

Дата: 23 травня 2018 року

Час: 14:30

Ауд.: 118-а

Кафедра академічного та естрадного вокалу

Дата: 24 травня 2018 року

Час: 13:00

Ауд.: 113

Кафедра образотворчого мистецтва

Дата: 16 травня 2018 року

Час: 14:30

Ауд.: 121

Кафедра теорії та методики музичного мистецтва

Дата: 16 травня 2018 року

Час: 15:30

Ауд.: 118-а

Кафедра інструментально-виконавської майстерності

Дата: 23 травня 2018 року

Час: 14:30

Ауд.: 113

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

Дата: 16 травня 2018 року

Час: 13:00

Порядок денний:

1. Розгляд справ претендентів на заміщення вакантних посад доцента, старшого викладача, викладача, асистента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини. Претенденти: Суліцький В. П., Лях Т. Л., Дворецький В. П., Чернишенко О. І., Фірсова І. М., Попова О. О., Дуля А. В.

2. Звіти аспірантів 1- 4 року навчання.

3. Різне.

Шановні колеги!

16 травня 2018 року відбудеться відкрита пара претендента на заміщення вакантної посади доцента, Дворецького Віталія Петровича для студентів групи СРб-1-15-4.0д. на 3 парі (11:35 год.).

 

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права

Дата: 18 травня 2018 року

Час: 11:20

Порядок денний:

Розгляд справ претендентів на заміщення вакантних посад професора, доцента та старшого викладача

Кафедра публічного та приватного права

Дата: 21 травня 2018 року

Час: 13:00

Аудиторія: 614

Порядок денний:

Розгляд справ претендентів на заміщення вакантних посад

Кафедра видавничої справи

Дата: 16 травня 2018 року

Час: 13:30

Аудиторія: 112-а

Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю

Дата: 16 травня 2018 року

Час: 14:00

Аудиторія: 110

Кафедра журналістики та нових медіа

Дата: 23 травня 2018 року

Час: 13:10

Аудиторія: 117

Кафедра бібліотекознавства та інформології

Дата: 24 травня 2018 року

Час: 15:00

Аудиторія: 112

Кафедра практичної психології

Дата: 23 травня 2018 року

Час: 13:00

Аудиторія: 235

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології

Дата: 23 травня 2018 року

Час: 11:30

Аудиторія: 211-А

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

Дата: 24 травня 2018 року

Час: 10:00

Аудиторія: 317-А

НДЛ освітології

Дата: 24 травня 2018 року

Час: 17:00

НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти

Дата: 31 травня 2018 року

Час: 15:00

Місце проведення: вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, каб. 205

НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

Дата: 07 червня 2018 року

Час: 08:30

Місце проведення: вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, каб. 205