Images-loading

Реалізовані наукові проекти

 

Проект «Історія української діаспори у Нью Джерсі (США) за допомогою цифрових технологій у гуманітарній сфері», Сетон Хол Університет (м. Нью Джерсі, США)

Завдання проекту «Історія української діаспори у Нью Джерсі (США) за допомогою цифрових технологій у гуманітарній сфері» :

1) провести пошукову роботу по дослідженню історії української діаспори у штаті Нью Джерсі, США (вересень 2016 р. – квітень 2017 р.);

2) знайдену інформацію оформити у вигляді текстів, фото, малюнків та навчитися прикріплювати у системі координат сайту http://www.viseyes.org (протягом лютого – квітня 2017 р.);

3) провести спільну звітну Скайп конференцію 13 грудня 2016 р. із американськими партнерами, які закінчили свою частину проекту у листопаді 2016 р.;

4) провести спільну звітну Скайп конференцію у кінці квітня 2017 р. із звітом української сторони про виконання своєї частини проекту;

5) оформити та викласти проект «Дослідження історії української діаспори у Нью Джерсі, США за допомогою цифрових технологій у гуманітарних науках» сайтах Центру глобальної освіти Сетон Хол університету та на сторінці кафедри історії України Іcторико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка (протягом травня – червня 2017 р.).

Керівники проекту: О.О.Тарасенко, О.О.Салата

Термін реалізації І етапу дослідження: вересень 2016 – червень 2017 р.

Проект «Формування готовності викладачів університету до здійснення навчання, заснованого на дослідженнях», British Council in Ukraine

Проект «Формування готовності викладачів університету до здійснення навчання, заснованого на дослідженнях» здійснюється у рамках Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України за підтримки Міністерства освіти і науки України на підставі спільних домовленостей:

  • Інституту вищої освіти НАПН України;
  • Британської Ради в Україні;
  • Фундації лідерства для вищої освіти (Сполучене Королівство).

Проектна група: О.Б. Жильцов, Н.М. Віннікова, О.В. Котенко, Н.К. Лебідь, Т.В. Жулкевська.

Термін реалізації: лютий 2016 – лютий 2017 р.

Проект «DESIRE»

Проект «DESIRE» був присвячений розробці вбудованих системних курсів з реалізацією інноваційних віртуальних підходів до інтеграції науки, освіти і виробництва в Україні, Грузії, Вірменії.

Проект реалізувався у рамках програми Темпус Європейської Комісії.

Грантова угода: 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR.

Мета та завдання проекту: розробити практично спрямовані курси та програми підготовки з вбудованих систем; створити віддаленні лабораторії з вбудованих систем в Україні, Грузії, Вірменії; сформувати компетенції необхідні ринку праці з вбудованих систем.

Напрями діяльності за проектом:

• аналіз існуючих програм та курсів підготовки з вбудованих систем;

• аналіз компетенцій випускників з вбудованих систем, що вимагаються ринком праці в Україні, Грузії, Вірменії;

• розроблення методології з формування програм підготовки з вбудованих систем;

• модифікація та розробка модулів та курсів з апаратного забезпечення вбудованих систем, програмного забезпечення вбудованих систем, CAD/CAM/CAE для розробки вбудованих систем;

• розроблення/модифікація курсів з нових підходів до навчання;

• розроблення навчальних матеріалів;

• розробка віртуальних, віддалених та практичних лабораторій з вбудованих систем;

• професійна підготовка з «Нових підходів у навчанні інженерів», «Віддалених лабораторій для вбудованих систем», «Проектування вбудованих систем»;

• майстер-класи з використання віддалених лабораторій та лабораторій з вбудованих систем;

• навчання викладачів та дослідників;

• навчання пілотної групи студентів;

• моніторинг та оцінювання процесів та продуктів;

• оцінювання на регіональному на національному рівні;

• семінари для співробітників підприємств регіону;

Очікувані результати:

• нові курси з вбудованих систем

• нові віртуальні, дистанційні та звичайні лабораторії з вбудованих систем

• нові підходи до викладання навчального матеріалу з вбудованих систем

• розширення співпраці між ВНЗ та бізнесу

Сайт проекту: http://tempus.kubg.edu.ua/en

Проект «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту (ELITE)»

Проект «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту (ELITE реалізовувався у рамках програми Темпус Європейської Комісії.

Грантова угода: 544343-TEMPUS-1-2013-1-LT-TEMPUS-SMHES.

Метою проекту було посилити роль українських ВНЗ як генераторів соціального прогресу в імплементації державної політики з розвитку людських ресурсів (HRD) шляхом реалізації послуг з розвитку лідерського та організаційного потенціалу (L&OD)

Завдання проекту:

• Розробити концептуальне та інформаційне підґрунтя для посилення ролі університетів в імплементації державної політики з HRD (Указ Президента України № 45/2012 від 1 лютого 2012 р. «Стратегія розвитку державної кадрової політики на 2012-2020 роки») як генераторів соціального прогресу шляхом реалізації послуг з L&OD.

• Створити інфраструктуру (персонал, обладнання, програмне забезпечення, інформаційні ресурси) для ефективної реалізації університетами послуг з L&OD.

• Розробити методологічне та навчальне середовище (контент, методи, інструменти) для ефективної реалізації університетами послуг з L&OD у 3 пілотних сферах (освіта (ED), державна служба (PS), підприємництво (EN))

• Здійснити заходи щодо політичної, законодавчої, організаційної та громадської підтримки ролі університетів як генераторів соціального прогресу в імплементації державної політики з HRD шляхом реалізації послуг з L&OD.

Сайт проекту: http://elite-project.eu/

Тривалість проекту: 01 грудня 2013 – 30 листопада 2016.

Координатор проекту: В.Р. Міляєва, доктор психологічних наук, професор кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини, завідувач НДЛ культури лідерства.

Проект «Попередження конфліктів та злочинів на ґрунті ненависті серед учнівської молоді м. Києва та Донецької області»

Проект «Попередження конфліктів та злочинів на ґрунті ненависті серед учнівської молоді м. Києва та Донецької області» здійснювався за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у межах угоди про співпрацю ВГЦ «Волонтер» та Інституту людини.

Координатор проекту: Т.Л. Лях, Т.В. Журавель, М.А. Снітко.

Термін реалізації: 01 липня 2015 р. – 30 листопада 2016 р.

Проект «Альянс програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (альянс USETI), ІІ етап, 2013-2015 рр.»

З 2011 року Київський університет імені Бориса Грінченка став партнером Альянсу Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (Альянс USETI), яка впроваджується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку.

В рамках співробітництва були проведені наступні заходи:

• тренінги для вчителів та директорів шкіл м. Києва;

• спільні заходи щодо поліпшення системи тестування в Україні та забезпечення рівного доступу до якісної вищої освіту в Україні;

• розробка нової магістерської програми в галузі освіти («Освітологія») в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Протягом першого року реалізації проекту до Університету завітали Ярема Бачинський, директор Альянсу USETI, та провідні експерти Альянсу Христина Пендзолу-Вітович, Марк Зельман та Жарко Вукмірович, які ознайомили викладачів та студентів із системою тестувань у школах США та впровадженням незалежного стандартизованого тестування у системах вступу до американських університетів та коледжів.

Координатор проекту: О.В. Веселовська, кандидат економічних наук, начальник відділу міжнародних зв'язків.

Тривалість ІІ етапу проекту: 2013-2015 рр.