Images-loading

Проведені конференції, семінари

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи»  (у циклі Анохінських читань)

27 листопада 2017 року
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б 

 

 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи»

02-03 листопада 2017 року
м. Київ, вул. М.Тимошенка, 13-Б

 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи»12 жовтня 2017 року 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Лінгвістичний і лінгводидактичний дискурсний  простір: здобутки і перспективи»12 жовтня 2017 року
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б

 

Всеукраїнська наукова конференція  з міжнародною участю «Українська історична наука  в сучасному інформаційному і освітньому просторі»

22-23 вересня 2017 року

Міжнародна конференція «Комунікація у ХХІ столітті: безпековий вимір»

18 вересня 2017 року 
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету»08 вересня 2017 року
Київський університет імені Бориса Грінченка