Images-loading

Діючі наукові проекти


Проект «Початкова школа: освіта для життя»

Проект «Початкова школа: освіта для життя» здійснюється у рамках реалізації Концепції Нової української школи за підтримки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Проектна група: В.О. Огнев'юк, Н.В. Морзе, Т.С. Прошкуратова, Л.В. Кравчук, О.А. Барбазюк, С.В. Івашньова, З.Л. Гейхман, Котенко О.В., Г.В. Бєлєнька, Г.Л. Бондаренко, О.О. Ліннік, Н.В. Вишнівська, К.П.Нечипоренко

Термін реалізації: вересень 2017 – серпень 2021 р.

Модуль «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу» програми «Еразмус+: Жан Моне»

Мета проекту: забезпечити теоретичну та практичну підготовку майбутніх докторів філософії (Ph.D) щодо забезпечення якості вищої освіти та її експертного супроводу в Україні з урахуванням досвіду країн ЄС.

Завдання:

1. Оволодіння майбутніми докторами філософії (Ph.D) системою знань з питань якості вищої освіти та експертного супроводу її забезпечення в країнах ЄС.

2. Засвоєння майбутніми докторами філософії (Ph.D) основних європейських стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти.

3. Опанування майбутніми докторами філософії (Ph.D) технологій експертного супроводу забезпечення якості вищої освіти.

4. Популяризація прогресивного досвіду ЄС з питань якості вищої освіти та експертного супроводу її забезпечення.

Координатор проекту: С.О. Сисоєва

Термін реалізації: вересень 2017 – серпень 2020 р.

Веб-сайт проекту

Проект «Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетентностей (IRNet)», Сьома рамкової програми (FP7)

Проект «Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетентностей (IRNet)»

Проект реалізується за підтримки Сьомої рамкової програми (FP7) Європейської Комісії в рамках програми дії Марії Кюрі IRSES (International Research Staff Exchange Scheme).

Офіційний сайт проекту: www.irnet.us.edu.pl

Науковий керівник: Н.В. Морзе

Термін реалізації: 01.01.2014 – 31.12.2017 р.

Проект «Компетенції викладача вищої школи в добу змін», «Малі грантові програми», фонд Вишеградської четвірки

Проект «Компетенції викладача вищої школи в добу змін»

Консорціум проекту:

 • Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна);
 • Сілезький університет, Котовіце (Польща);
 • Остравзький університет (Чеська республіка);
 • Університет Бансько-Бистриці (Словакія).

Координатори проекту: Л.Л. Хоружа, О.В. Мельниченко

Термін реалізації: 01.01.2018 – 31.12.2018 р.

Веб-сайт проекту

Розвиток міжнародної співпраці у сфері освіти та наукових досліджень у галузі практичної психології

Стислий опис проекту. Кооперація в організації, проведенні та науковій експертизі постдипломних крос-культурних супервізійних програм у галузі психологічного консультування та психотерапії.

Мета: впровадження в Україні Постдипломної кроскультурної супервізійної програми в галузі психологічного консультування та травматерапії (далі – Програма).

Завдання:

 • апробація та доведення ефективності Програми в умовах соціально-економічної та політичної ситуації в Україні;
 • обмін досвідом розвитку передових методів навчання в межах Програми;
 • обмін публікацями та матеріалами, які стосуються галузі психологічного консультування та психотравми.

Тривалість проекту: 2016 - 2020 рр.

Партнери і учасники проекту: факультет психології та консультування при Ріджент університеті (США); кафедра практичної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Очікувані результати: звіт про апробацію та наукова експертиза ефективності Постдипломної кроскультурної супервізійної програми в галузі психологічного консультування та травматерапії.

Цільова аудиторія: фахівці психологічної галузі, студенти старших курсів, які мають базову психологічну освіту.

Робоча мова: українська.

Керівник проекту: Ольга Запорожець, PhD, факультет психології та консультування при Ріджент університеті (США).

Координатори проекту: доктор психол. наук, професор Лозова О.М. – планування та керівництво науковою експертизою ефективності Програми; кандидат психол. наук, доцент Клібайс Т.В. – збір та математико-статистична обробка даних, підготовка публікацій; кандидат психол. наук, доцент Нагула О.Л. – викладання дисциплін Програми, підготовка наукового звіту.

Проект «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» програми Еразмус+ КА2 (MoPED – №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP)

Тривалість проекту: 15 жовтня 2017 – 14 жовтня 2020 (36 місяців)

Мета проекту:

Модернізація навчальних планів педагогічних ВУЗів України шляхом впровадження найсучасніших методик викладання із використанням ІКТ та методів дослідження результатів.

Цілі проекту:

 • Розробка сучасних навчальних матеріалів з методики викладання STEAM предметів
 • Створення та акредитація 18 нових курсів для програм на ОКР «Бакалавр» (ОКР «Магістр») в усіх українських ВНЗ – учасників проекту
 • Забезпечення серії тренінгів для 450 викладачів українських ВНЗ – учасників проекту
 • Налагодження ефективної співпраці між європейськими та українськими ВНЗ, вчителями шкіл та їх асоціаціями для посилення інтернаціоналізації, передачі знань та академічного потенціалу
 • Створення «Інноваційного класу» у кожному українському ВНЗ – учаснику проекту, який розглядатиметься як навчальний простір 21Століття, побудований на основі кращих європейських практик

Координатор проекту: проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Морзе Н.В.

Сайт проекту: http://moped.kubg.edu.ua/