Images-loading

Засідання Наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній освіті

Дата: 7 квітня 2016 року
Початок: 11.00
Форма проведення: круглий стіл
Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка, науково-дослідна лабораторія освітології, вул. Тимошенка, 13-Б, ауд. 407

 

 

7 квітня 2016 року відбудеться засідання наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній освіті на тему: «Якість вищої освіти: національний та університетський виміри»

Науковий керівник школи: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України Сисоєва Світлана Олександрівна

Питання для обговорення:

  • Європейські стандарти якості вищої освіти: проблеми імплементації у вищі навчальні заклади України
  • Формування системи внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті : підходи, принципи, умови, засоби
  • Розробка освітніх і наукових програм за новим переліком галузей знань і спеціальностей: досвід вищих навчальних закладів