Подання статей до наукового фахового журналу «Педагогічний процес: теорія і практика» (серія: психологія)

Поділитися

Науково-дослідна лабораторія освітології Київського університету імені Бориса Грінченка запрошує науково-педагогічних працівників, науковців і студентів до подання статей до наукового фахового журналу «Педагогічний процес: теорія і практика» (серія: психологія).

Науковий журнал «Педагогічний процес: теорія і практика» включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з психології (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 820 від 11.07.2016).

Науковий журнал індексується: Index Copernicus; Google Scholar; InfoBase Index.

DOI: https://doi.org/10.28925/2078-1687.

Кінцевий термін прийому рукописів до номеру — 01 вересня 2019 р.

 
Створено: 22/05/2019 14:42