Images-loading

Викладач Київського університету імені Бориса Грінченка – стипендіат Українського дослідницького інституту Гарвардського університету

ГарвардЗ 1 лютого по 31 травня 2014 року
Массачусетс, США

 

 

 

З 01.02.2014 р. по 31.05.2014 р. в Українському науковому інституті Гарвардського університету перебуває на стажуванні Михайловський В.М. – доктор історичних наук, доцент кафедри історії України Інституту суспільства.

Метою стажування є написання наукового дослідження на тему: «Формування регіональних еліт на території України в другій половині XIV – першій половині XVII століття».

Український науковий інститут Гарвардського університетубуло засновано 1973 року за ініціативи українських вчених у США. Першим директором інституту тривалий час був професор Омелян Пріцак. Сьогодні цю наукову установу очолює професор Сергій Плохій, знаний фахівець з історії ранньомодерної та модерної історії України та Центрально-Східної Європи.

У розпорядженні дослідників є усі ресурси Гарвардського університету, як традиційні бібліотеки, загальна кількість книжок у яких складає понад 28 млн. одиниць, так і різноманітні електронні бази інформації, з повнотекстовими монографіями та архівами наукових журналів.

Ми вітаємо Віталія Миколайовича з отриманням цієї престижної нагороди – стипендії Українського дослідницького інституту Гарвардського університету!