Images-loading

Міський науково-практичний семінар у Педагогічному інституті

logo

 

11-12 грудня 2014 року
м. Київ

 

 

 

11-12 грудня 2014 р. у Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка відбувся міський науково-практичний семінар «Реалізація компетентнісного підходу до формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи». Семінар проведено у рамках виконання наукових тем кафедр початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін, іноземних мов і методик їх навчання, педагогіки і психології. Метою заходу було визначення механізмів реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи з урахуванням запитів суспільства; виявлення фахових компетенцій, які є основними результатами професійної педагогічної освіти; аналіз структурних та класифікаційних ознак професійної компетентності сучасного вчителя початкової школи.

11 грудня 2014 р. було заплановано пленарне та секційні засідання. З вітальним словом до учасників звернулась проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор Хоружа Людмила Леонідівна. На захід було запрошено дійсного члена НАПН України, головного наукового співробітника Інституту педагогіки НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Бібік Надію Михайлівну.

З доповідями виступили: проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Морзе Наталія Вікторівна (тема виступу: “IKТ-компетентність сучасного вчителя початкової школи: проблеми чи перспективи?”); завідувач кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор Мартиненко Світлана Миколаївна (тема виступу: “Компетентнісний підхід у професійній підготовці вчителя початкової школи: здобутки, проблеми, перспективи”); завідувач кафедри педагогіки і психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент Іванюк Ганна Іванівна (тема виступу: “Психолого-педагогічна компонента формування професійної компетентності вчителів у контексті сучасних стратегій вищої освіти); завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент Котенко Ольга Володимирівна (тема виступу: “Іншомовна складова професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи”), завідувач сектору соціокультурних комунікацій Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського Кирій Світлана Василівна (тема виступу: Інформаційне забезпечення освітян бібліотечними ресурсами Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського). У роботі семінару взяв участь директор Педагогічного інституту Юрченко Віктор Іванович. Учасники і гості семінару мали змогу представити результати власних досліджень у форматі секційних засідань. 

Програма семінару  

 

1

 

 

2

 

3

 

4

 

5

 

12 грудня 2014 р. відбулось засідання педагогічної майстерні у Скандинавській гімназії міста Києва.

 

 

6

 

7

 

8

 

 Дякуємо всім учасникам та гостям семінару за конструктивні пропозиції та живу дискусію!!!