Круглий стіл на тему «Права людини» з нагоди проголошення «Загальної декларації прав людини»

DSC053668 грудня 2014 року
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б

 

 

 

У заході взяли участь викладачі кафедри правознавства та ЮК «Астрея» Київського університету ім. Бориса Грінченка, зокрема Труш Ігор Валентинович – завідувач кафедри правознавства Інституту суспільства, доценти кафедри – Богашов Олексій Анатолійович, Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна, Кравченко Сергій Сергійович,Бойчук Дмитро Володимирович, Гоголь Богдан Михайлович, Чернега Андрій Петрович; викладачі кафедри Гуц Наталія Григорівна та Обловацька Наталія Олександрівна та студенти-правники першого, другого та п’ятого курсів Інституту суспільства.

Запрошені гості та співорганізатори заходу – Дідич Тарас Олегович, доцент кафедри теорії права та держави Юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук; Марчук Ростислав Петрович., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат юридичних наук; Мацко Анатолій Степанович, професор кафедри міжнародного права Юридичного факультету Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, кандидат юридичних наук; Бондаренко Наталія Олександрівна, доцент кафедри теорії, історії держави та права Юридичного факультету Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, кандидат юридичних наук; Мацегорін Олександр Ілліч, доцент кафедри правосуддя, Юридичного факультету Київського національного лінгвістичного університету, кандидат юридичних наук.

Круглий стіл відкрив Труш І.В., привітавши усіх присутніх із Всеукраїнським тижнем права, побажав викладачам, студентам та гостям плідної праці та успіхів у роботі та навчанні. Чернега А.П., у своєму виступі «Державний суверенітет України в сучасних умовах», звернув увагу на те, що права людини породжують право народу та нації самостійно вирішувати свою долю, останні народжують право на держаний суверенітет. Україна, не дивлячись на події кінця 2013 – продовж 2014 рр., в умовах війни на сході та військової анексії Криму, незаконного приєднання його до Російської Федерації, залишається незалежною та самостійною державою. З огляду на велику кількість бажаючих виступити (20 підготовлених доповідей), першочергове слово було надане гостям та студентам. Дідич Т.О. наголосив на проблематиці сучасних підходів до розуміння прав людини, пов’язавши його із сучасними типами праворозуміння. Вказав на переваги широкого праворозуміння, яуе надає змогу уявити права людини, як складне багатоаспектне явище правової реальності. Виокремив тенденції розвитку прав людини, як явище, що є об’єктом доктринального переосмислення та практичним засобом реалізації потреб людини. Мацко А.С., у своєму виступі, звернувся до витоків Загальної декларації прав людини і наголосив на тому, що права людини – це права та свободи, які кожна людина має виключно на тій підставі, що вона є народжена вже людиною. Друга світова війна та її жахливі наслідки викликали негайну потребу в прийнятті міжнародного документу про захист прав людини. 1941 р., у своєму зверненні до нації президент США Франклін Рузвельт закликав до захисту свободи слова, совісті та свободи від страху і злиднів. Статут ООН підтвердив віру у фундаментальні права, гідність та цінність людської істоти і зобов’язав усіх членів ООН забезпечити повагу до них. Сучасне розуміння прав людини склалося після Другої світової війни, а кульмінацією цього процесу стало проголошення Генеральною Асамблеєю ООН «Загальної декларації прав людини» від 10 грудня 1948 р. Марчук Р.П. розповідаючи про світовий досвід парламентаризму, наголосив на тому, що ідеали справедливості, природних прав і свобод людини можуть бути втілені у життя тільки тоді, коли держава будується та існує на принципах народовладдя і поділу гілок влади. Ці принципи, вперше проголошені Ш. Монтеск’є та Е. Сієсом, були втілені у Конституції США 1787 р. Вони стали наріжним каменем для конституцій країн Європи, що створювалися в результаті буржуазних революцій ХІХ ст. Як показує досвід, саме парламенти виступають фундаментом демократичних свобод, ефективними інституціями, що протидіють узурпації влади. Гоголь Б.М. долучив учасників круглого столу до дискусії про доступ до публічної інформації, яка має важливе значення для реалізації прав та свобод фізичних осіб. Визначення публічної інформації, яке міститься у статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», не є досконалим. Окрім того, суди та інші органи державної влади інколи звужено тлумачать вказану норму права. Богашов О.А. у своїй доповіді на тему: «Конституційно-правовий аналіз забезпечення активного виборчого права на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 р.» висвітлив практику забезпечення доступу до процедури голосування громадян України. Особливу увагу звернув на тонкощі застосування механізму зміни місця голосування без зміни виборчої адреси, доступ до голосування вимушених переселенців, реалізацію виборчих прав громадян України, які проживають у Автономні Республіці Крим та участі у виборах військовослужбовців і працівників МВС, які перебувають у зоні АТО. Кравченко С.С. доповів про стан реалізації прав громадян на підприємницьку діяльність в Україні. В умовах реформування державно-правової сфери та орієнтації політики держави на приватні інтереси людини, доповідач вказав на те, що Конституція України та профільне законодавство надає широкі права кожній людині займатись підприємницькою діяльністю, яка не заборонена законом. Проте, обтяжливе, складне і незрозуміле для громадян податкове законодавство змушує більшість підприємців приховувати свої прибутки або взагалі припиняти підприємницьку діяльність. Україна зробила свій європейський вибір, вікно у Європу відкрите, але за однієї умови – правила гри у сфері підприємницької діяльності мають бути прозорі і зрозумілі для кожного хто виявив бажання реалізувати своє право на підприємницьку діяльність. Нашинець-Наумова А.Ю. запропонувала загалу розглянути систему інформаційної безпеки корпорацій через призму прав фізичних та юридичних осіб на комерційну та конфіденційну інформацію.

Особливу зацікавленість у присутніх викликали презентації майбутніх молодих юристів (Тарко А.С., Цирельчук Ю.Ю., Ковбаса Т.М., Лизогуб К.О., Полякова І.М., Рибальченко О.А., Стребкова Н.В., Храпко С.О., Денисенко А.В., Магльована В.В., Туренко О.М.,), які вдало презентували свої роботи на теми: «Право на мирні зібрання», «Крим – невід’ємна частина України», «Права дітей в Україні». Зокрема, студенти-консультанти ЮК «Астрея» змогли донести до аудиторії актуальні питання організації і проведення мирних зібрань в Україні та закордоном, можливості реалізації прав громадян при проведенні мітингів та практику застосування адміністративного та кримінального законодавства різних країн у випадках порушення громадського порядку під час проведення мітингів.

Організатори та учасники круглого столу, подякували за отриману можливість взяти участь у науково-практичній дискусії, обміні прогресивними думками та ідеями. Круглий стіл завершився урочистим привітанням та фото-сесією учасників.