Images-loading

Круглий стіл для докторів наук і професорів на тему: «Лідерський потенціал провідних науковців Університету у підвищенні якості освіти та наукових досліджень»

DSC0536616 лютого 2015 року
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б

 

 

 

16 лютого 2015 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувся круглий стіл для докторів наук і професорів на тему:«Лідерський потенціал провідних науковців Університету у підвищенні якості освіти та наукових досліджень», у якому взяли участь 70 учених.

З вступним словом до учасників круглого столу звернувся Віктор Олександрович Огневюк, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, ректор Університету.

Робота круглого столу пройшла у форматі дискусії, під час якої кожна з 10 команд провідних науковців Університету представляла свій варіант вирішення актуальних питань підвищення якості освіти та наукових досліджень.

У процесі обговорення першого питання про міждисциплінарну тему для майбутнього наукового дослідження науковці за допомогою інтерактивного голосування визначили найбільш рейтингові теми: «Людина в інформаційному суспільстві: виклики, ризики, гуманітарний контекст», «Urban Studies як процес», «Гармонізація взаємодії суспільства й особистості в умовах глобалізованого світу».

Цікаво пройшла дискусія з визначення реальних проблем, які перешкоджають переходу до навчання студентів, заснованого на дослідженнях. Учені говорили про слабкий рівень володіння іноземними мовами професорів і докторів Університету, що зменшує можливість залучення до виконання міжнародних проектів і грантів, низький рівень підготовленості викладачів до реалізації освітнього процесу, заснованого на дослідженнях, та недостатню мотивацію студентів до занять наукою.

Виходячи з наявних проблем, доктори наук і професори визначили найважливіші кроки, які має зробити Університет для переходу до реалізації ідеї навчання, заснованого на дослідженнях:

  • підвищення дослідницької та іншомовної компетентностей викладача Університету;
  • розробка загальноуніверситетської стратегії поетапного формування дослідницьких умінь студентів;
  • раціоналізація науково-дидактичного процесу;
  • посилення мотивації викладачів і студентів до дослідницької діяльності;
  • створення наукового інкубатора та банку міждисциплінарних дослідних проблем;
  • пошук фінансових ресурсів для проведення наукових досліджень, зокрема через створення грантової інфраструктури Університету та ін.

Під час обговорення останнього питання було створено рейтинг світоглядних (гуманітарних) дисциплін, які провідні науковці Університету рекомендують включити як обов’язкові в зміст професійної підготовки бакалаврів різних спеціальностей : «Україна і світ», «Філософські студії», «Сучасні стратегії розвитку науки», «Людинознавство» та ін.

Завершуючи роботу круглого столу, Віктор Олександрович Огнев’юк відзазначив ефективність командної форми роботи для вирішення актуальних проблем університетської освіти та науки, звернув увагу провідних науковців Університету на розвиток їхнього лідерського потенціалу, наголосив на тому, що кожен має оволодіти інформатичною компетентністю та іноземною мовою.

У процесі обговорення актуальних питань освітньої та наукової діяльності Університету, зокрема перспектив міждисциплінарних наукових проектів, навчання на дослідницькій основі, змісту освіти, а також шляхів активізації лідерського потенціалу професорсько-викладацького колективу, учасники круглого столу дійшли рекомендацій:

1. Активізувати розробку міждисциплінарних наукових проблем для подальшої реалізації у освітній діяльності, вітчизняних і зарубіжних дослідницьких проектах.

2. Сприяти забезпеченню переходу від проблемно-орієнтованого навчання до навчання, заснованого на дослідженнях, зокрема через диверсифікацію форм і методів роботи із студентами.

3. Підтримати ідею проведення в Університеті Конкурсу наукових проектів за рахунок коштів спеціального фонду.

4. Ураховувати при створенні освітніх програм навчальні дисципліни світоглядного (гуманітарного) блоку, що забезпечують розвиток професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей та інших компетентностей.