Images-loading

VI Міжнародна наукова конференція „Літературний процес: на перехресті глобалізаційних викликів”

preview 11 03 str rozv osv3 квітня 2015 року
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б

 

 

 

3 квітня 2014 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася VI Міжнародна наукова конференція „Літературний процес: на перехресті глобалізаційних викликів”.

Під час відкриття заходу було зачитано вітальний лист від Огнев’юка Віктора Олександровича, ректора Київського університету імені Бориса Грінченка, доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України, в якому він підкреслив актуальність проведення данної конференції та побажав її учасникам плідної праці.

З вступним словом на пленарному засіданні конференції виступила Бондарева Олена Євгенівна, директор Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор.

У заході взяли участь провідні вчені наукових інституцій та вищих навчальних закладів України, Польщі, Росії та Ірану.

З доповіддями на пленарному засіданні конференції виступили: Лавський Ярослав, завідувач кафедри філологічних досліджень "Схід - Захід" Інституту полоністики Білостоцького університету (Польща) професор, габілітований доктор (доповідь на тему «Геополітика і модель літературознавства»); Бондарева Олена Євгенівна, директор Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, професор кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій, доктор філологічних наук, професор (доповідь на тему «Реінкарнація диктатора Гітлера як міфологема сучасної української драми»); Мейзерська Тетяна Северинівна, професор кафедри теорії та історії світової літератури Київського національного лінгвістичного університету, доктор філологічних наук, професор (доповідь на тему «Глобалізаційні виміри медіа-досліджень у концепції Джеймса Лалла»); Моклиця Марія Василівна, завідувач кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктор філологічних наук, професор (доповідь на тему «Контроверсії сучасної рецепції Данте та проблема універсальної мови у культурі людства»); Антипова Алла Михайлівна, професор кафедри методики викладання літератури Московського державного педагогічного університету (Росія), доктор педагогічних наук, професор (доповідь на тему «Подготовка учащихся к самостоятельной читательской практике на основе формирования литературоведченской компетенции»); Гуменний Микола Хомич, завідувач кафедри української та зарубіжної літератур Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, доктор філологічних наук, професор (доповідь на тему «А. Барбюс, Е. Ремарк, О. Гончар: парадигма паралельних структур»); Поліщук Ярослав Олексійович, завідувач кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор (доповідь на тему «Євромайдан як суспільна, медійна та літературна подія»).

Під час заходу модератори пленарного засідання конференції, Бондарева Олена Євгенівна, Поліщук Ярослав Олексійович та Єременко Олена Володимирівна, залучали усіх учасників до активного обговорення питань, порушених доповідачами.

Продовженням конференції була робота секційних засідань, під час яких провідні науковці України та зарубіжжя розглянули проблеми порівняльних досліджень, методології літературознавства, глобалізації як культурного виклику для літературного процесу, формування літературознавчої компетенції сучасного читача у середній і вищій школі, позашкільній діяльності та актуальні питання міждисциплінарних студій (філологія/соціальні комунікації/суміжні дисципліни).

Після завершення роботи секцій учасники конференції відзначили актуальність та практичну значущість проведеного заходу, висловили свої пропозиції щодо тематики наступної конференції цього циклу.

4 квітня 2015 року рамках культурної програми конференції для усіх бажаючих її учасників було організовано екскурсію до старовинного міста Чернігова.