Images-loading

Вітаємо переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2014/2015 н.р.!

preview 11 03 str rozv osvквітень 2015 року
м. Київ

 

 

 

Щороку студенти нашого університету активно беруть участь у ІІ (заключному) етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, який проходить у вищих навчальних закладах України, та виборюють призові місця.

Вітаємо наших переможців і бажаємо всім учасникам успіхів у науковій роботі та особистісно-професійному зростанні!

Гуманітарний інститут:

Дудар Марічка , студентка п’ятого курсу, групи ЛТм-1-14-2.0д (науковий керівник – Кудряшова Оксана Валентинівна, доцент кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій, кандидат філологічних наук, доцент), яка здобула І місце, та Тютюкіна Аліна, студентку ІІ курсу, групи ФАб-4-13-4.0д (науковий керівник – Бітківська Галина Володмирівна, доцент кафедри світової літератури, кандидат педагогічних наук, доцент), яка посіла ІІ місце, у галузі “Гендерні дослідження”;

Шкавро Володимир , студент шостого курсу, групи Умм-2-14-2.0д (науковий керівник – Горошкіна Олена Миколаївна, професор кафедри української мови, доктор педагогічних наук, професор), який здобув І місце, у галузі “Українська мова та література (у т.ч. методика їх викладання”.

Новик Олеся , студентка другого курсу, групи ФІТб-1-13-4.0д (науковий керівник – Бітківська Галина Володмирівна, доцент кафедри світової літератури, кандидат педагогічних наук, доцент), яка здобула ІІ місце, у галузі “Романо-германські мови і літератури”.

Педагогічний інститут:

Магас Марія , студентка п’ятого курсу, групи ПОм-1-14-2.0д (науковий керівник – Мартиненко Світлана Миколаївна, завідувач кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін, доктор педагогічних наук, професор), яка здобула І місце, у галузі “Педагогічні науки”;

Дениско Світлана , студентка шостого курсу, ПОм-1-13-2.0д (науковий керівник – Данієлян Анаіт Яшевна, доцент кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін, кандидат педагогічних наук), яка посіла ІІ місце, у галузі “Теорія і методика професійної освіти”;

Литвиненко Світлана , студентка четвертого курсу, групи ДОб-1-13-2.Од (науковий керівник – Кишинська Алла Володимирівна, старший викладач кафедри дошкільної освіти, кандидат психологічних наук), яка посіла ІІІ місце, у галузі “Дошкільна освіта”;

Феофентова Марина , студентка четвертого курсу, групи ПОб-2-13-2-0.д (науковий керівник – Кошарна Наталія Володимирівна, доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання кандидат педагогічних наук), яка посіла посіла ІІІ місце, у галузі “Початкова освіта”.

 

Інститут суспільства:

Голубнича Юлія , студентка п’ятого курсу, групи ІСм-1-14-2.0д (науковий керівник – Срібняк Ігор Володимирович, завідувач кафедри всесвітньої історії доктор історичних наук, професор), яка посіла ІІ місце, у галузі “Історичні науки”;

Редько Наталія, студентка п’ятого курсу, групи СІНм-1-14-2.0д (науковий керівник – Василевич Леонід Федорович, доцент кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін, кандидат технічних наук, доцент), яка посіла ІІІ місце, у галузі “Інформаційні технології”

Інститут людини:

Качуровська Вікторія , студентка п’ятого курсу, групи СПм1-14-2.0д (науковий керівник – Лях Тетяна Леонідівна, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи кандидат педагогічних наук, доцент), яка здобула І місце, у галузі “Корекційна та соціальна педагогіка”;

Лимар Тетяна , студентка п’ятого курсу, групи ППм-1-14-2.0д (науковий керівник – Циганчук Тетяна Володимирівна, доцент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук), яка здобула ІІІ місце, у галузі “Педагогічна та вікова психологія”.

Конкурс продовжується і ми чекаємо переможців!!!!