Images-loading

Загальні збори Ради молодих учених і Студентського наукового товариства Київського університету імені Бориса Грінченка

IMG 365722 травня 2015 року
м. Київ

  

  

 

22 травня 2015 р. відбулися загальні збори Ради молодих учених і Студентського наукового товариства Київського університету імені Бориса Грінченка. Захід розпочався з привітання Людмили Леонідівни Хоружої, проректора з наукової роботи, доктора педагогічних наук, професора, яка наголосила на тому, що в Університеті вперше проводяться такі загальні збори наукової молоді. Найважливішою метою заходу є обговорення Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених як системи громадського самоврядування Університету, що відповідає новій редакції Закону України „Про вищу освіту”. ЛЛ. Хоружа окреслила значущість роботи РМУ і СНТ для наукового розвитку Університету, ознайомила з результатами участі студентів у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт і Всеукраїнських студентських олімпіадах, нагородила грамотами голів Студентських наукових товариств структурних підрозділів і голову Радим молодих учених Університету.

Присутні заслухали звіти Ольги Володимирівни Дудар, голови РМУ та Ганни Москальчук, голови СНТ про результати роботи за 2014 – 2015 н. р. У процесі обговорення делегати Зборів поставили нагальні питання, на вирішення яких необхідно спрямувати подальшу роботу, серед них такі: покращення інформування студентів і молодих учених про наукові міжнародні проекти, гранти, зокрема, через створення сайту Наукового товариства, започаткування електронного видання “Студентські наукові розвідки: пошуки та ініціативи” та ін.

Далі відбулися презентації претендентів та вибори голів РМУ та СНТ Університету. За результатами таємного голосування головою РМУ обраноОльгу Володимирівну Дудар, кандидата історичних наук, доцента кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти, заступником голови – Вікторію Григорівну Муромець, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри теорії та історії педагогіки Гуманітарного інституту. Головою СНТ обрано Катерину Сізоненко, студентку 3-го курсу Педагогічного інституту, заступником голови – Катерину Білик, студентку 2-го курсу Гуманітарного інституту.

Останнім питанням Зборів була презентація та обговорення проекту Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Київського університету імені Бориса Грінченка.