Images-loading

Вітаємо студентів-переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2015 /2016 н. р.

Вітаємо студентів-переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2015 /2016 н. р.15 квітня 2016 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

 

 

Диплом І ступеня здобули:

Лимар Тетяна , студентка Інституту людини, групи ППм-1-14-2.0д спеціальності «Практична психологія» – зі спеціальності “Теоретична і прикладна психологія” (місце і дата проведення: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 13-15.04.2016 р.,)

Науковий керівник – кандидат психологічних наук Циганчук Тетяна Володимирівна, доцент кафедри практичної психології Інституту людини

 

Ященко Ганна, студентка Педагогічного інституту, групи ДОм-1-14.2.0д спеціальності «Дошкільна освіта» – зі спеціальності “Дошкільна освіта” (місце і дата проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка, 20-22.04.2016 р.)

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук Куземко Леся Валентинівна, доцент кафедри педагогіки і психології Педагогічного інституту

 

Диплом ІІ ступеня здобули:

Малієнко Олександра , студентка ІV курсу Інституту людини, групи КОб-1-12-4.0д напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія) – зі спеціальності “Корекційна освіта (логопедія)” (місце і дата проведення: Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 13-16.04.2016 р.)

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, Мартинчук Олена Валеріївна, завідувач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини

 

Пашинцева Дарія , студентка Інституту людини, групи СПб-1-12-4.0д напряму підготовки «Соціальна педагогіка» –зі спеціальності “Соціальна педагогіка” (місце і дата проведення: ДВНЗ «Запорізький національний університет», 10-15.04.2016 р.)

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук Журавель Тетяна Василівна, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини

 

Полегенька Юлія, студентка ІV курсу Інституту суспільства, групи Мб-1-12-4.0д напряму підготовки «Менеджмент» зі спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування” (місце і дата проведення: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 07-08. 04.2016 р.)

Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Акіліна Олена Володимирівна , доцент кафедри управління Інституту суспільства

Диплом ІІІ ступеня здобув:

Міняйло Артем , студент Інституту суспільства, групи ФІЛОСб-1-14-4.0д, напряму підготовки «Філософія» – зі спеціальності “Філософія. Релігієзнавство” (місце і дата проведення: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 13-14.04. 2016р.).