Images-loading

Підготовка навчально-методичних посібників для роботи з керівниками навчальних закладів

Підготовка навчально-методичних посібників для роботи з керівниками навчальних закладівгрудень 2016 року
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б.

 

 

 

 

НДЛ культури лідерства має великий здобуток: колектив авторів у складі Міляєвої В.Р., Бреус Ю.В., Поспєлової Т.В., Редько С.І., Линьова К.О., Линьової І. та Лебідь Н.К., реалізував свій науковий потенціал, підготувавши 7 навчально-методичних посібників, які вийшли накладом 2100 екземплярів. Опубліковані матеріали є результатом плідної дворічної праці в рамках проекту ELITE (Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging) програми Tempus.

Важливим етапом підготовки підручників було обговорення макетів під час проведення Літньої школи лідерства 04-08 вересня 2015 року на базі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Команда експертів від Університету Грінченка презентувала такі посібники: «Психологічні основи підвищення управлінської компетентності керівника закладу середньої освіти» (Міляєва В.), «Стресостійкість як особистісна властивість керівників-лідерів закладів середньої освіти» (Лебідь Н.), «Роль емоційного інтелекту в професійній діяльності керівника закладу середньої освіти» (Бреус Ю.), «Розробка та реалізація концепції розвитку закладу середньої освіти на засадах лідерства» (Линьов К., Линьова І.), «Лідерські здібності керівника у сфері освіти: діагностика та розвиток» (Редько С.), «Прийняття управлінського рішення у закладі середньої освіти на засадах лідерства» (Линьов К.), «Лідерська комунікація керівника закладу середньої освіти» (Сударкін О.), «Розвиток лідерського потенціалу керівника закладу середньої освіти» (Поспєлова Т.).

Апробація представлених розробок відбувалась протягом 2016 року в рамках Програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних співробітників Київського університету імені Бориса Грінченка, Адаптаційних тренінгів для науково-педагогічних співробітників Київського університету імені Бориса Грінченка, Програми підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів, Добору кандидатів на вакантні посади керівників загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва. Теоретичний доробок, практичні рекомендації, експертні висновки тощо, представлені в посібниках, отримали схвалення освітянського загалу на рівні середньої освіти міста Києва. Це стало значним внеском нашого університету в розбудову платформи освітнього лідерства в Україні.