Тренінг «Методика дослідницького STEM-навчання: середовище та інструменти»

Тренінг «Методика дослідницького STEM-навчання: середовище та інструменти»20-21 квітня 2017 року
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б

 

  

   

20-21 квітня на базі STEM-лабораторії Київського університету імені Бориса Грінченка з ініціативи Наталії Вікторівни Морзе, проректора з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Університету Грінченка, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України відбувся тренінг «Методика дослідницького STEM-навчання: середовище та інструменти», який провела Ольга Дзябенко, науковий співробітник Інженерного факультету Університету Деусто (Іспанія).

У перший день тренінгу учасники ознайомилися з педагогічною методикою Inquiry Based Learning, принципами розробки сценаріїв дослідницького навчання та програмними засобами, що використовуються для його організації.

Друга частина тренінгу включала вивчення функціоналу порталу Go-Lab і створення учасниками власних середовищ дослідницького навчання на платформі Graasp. Було докладно розглянуто основні можливості платформи, зокрема, використання вбудованих додатків для проведення віртуальних і віддалених експериментів, інтеграцію Graasp з зовнішніми ресурсами, ролі користувачів і взаємодію між ними, модуль статистики використання середовища тощо.

Перелічені інструменти призначені для практичної реалізації навчання на дослідницькій основі, у процесі якого учні та студенти вчаться аналізувати й оцінювати експериментальні дані, встановлювати логічні зв’язки, критично мислити та робити висновки. Це сприяє формуванню у них навчальної, інформаційної, експериментальної, дослідницької та професійної компетентності.

У тренінгу взяли участь співробітники Київського університету імені Бориса Грінченко: Н.В. Морзе, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Університету Грінченка, завідувач НДЛ інформатизації освіти О.П. Буйницька, заступник завідувача С.В. Василенко, провідний науковий співробітник Н.В. Житєньова, наукові співробітники Л.О. Варченко-Троценко, Д.Л. Бучинська, викладач кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін М.А. Гладун, методист з біології Науково-методичного центру природничо-математичної освіти та технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти С.В. Назаренко, представники інших університетів України, Інституту модернізації освіти МОН України, науково-дослідних установ, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва.

Учасники підкреслили актуальність і корисність тренінгу, зазначивши, що мають намір використовувати набуті знання у власній діяльності.

Зважаючи на взаємну зацікавленість у розвитку дослідницького навчання, співпрацю Університету Грінченка та Ольги Дзябенко планується продовжувати й надалі.

 

Матеріали надано НДЛ інформатизації освіти

Автор: Степура І.С.