Images-loading

Презентація педагогічного експерименту «Початкова школа: освіта для життя»

prezent ped experementu114 червня 2017 року
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

 

  

14 червня 2017 року відбулася презентація педагогічного експерименту «Початкова школа: освіта для життя» для керівників та вчителів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва. Проект стартує 01 вересня 2017 р. і спрямований на реалізацію концепції "Нова українська школа", яку затверджено колегією МОН та підтримано Кабінетом Міністрів України. Київська міська державна адміністрація, Департамент освіти і науки, Райдержадміністрації і РУО забезпечують умови для реалізації проекту.

Ректор Університету, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України В. О. Огнев’юк, відкриваючи захід, зазначив, що такий експеримент є абсолютно добровільним для шкіл і вчителів. Це надзвичайно важливо, адже роль вчителя докорінно змінюється. «У нині діючій системі освіти вчитель – актор, у запропонованій – він стає режисером», – наголосив В. О. Огнев’юк.

В основі презентованої нової концепції навчання лежить ціннісно-особистісний підхід, який сприятиме цілісному розвитку учнів початкової школи. Під час навчання діти вчитимуться критично мислити, працювати в команді, будуть вміти та розуміти, як застосувати здобуті на практиці знання й уміння, а також матимуть сформовану цілісну картину світу. Навчання для учнів стане евристичним, інноваційним і цікавим. Зміниться і роль самого вчителя. Він перетвориться на своєрідного провайдера для учнів, допомагатиме кожному учню проявити себе, розкрити свої таланти та здібності.

Презентація супроводжувалася жвавою дискусією, вчителі мали змогу поставити запитання, які їх хвилюють і отримати відповіді, а також обговорити можливі труднощі у впровадженні запропонованої концепції. 77 учителів початкових класів Києва вже виявили бажання брати участь в експепементальному проекті.

 

Матеріали надано НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності

Автор: Даценко Т. О.