Images-loading

Договір про співробітництво з Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна

Договір про співробітництво з Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна

29 серпня 2018 р.
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

 

 

Одним з важливих напрямків діяльності Університету є налагодження співпраці як із закордонними, так і з українськими партнерами. Така діяльність, у першу чергу, спрямована на пошук і створення нових можливостей для наукового та професійного зростання студентів і співробітників. Раді повідомити, що між Київським університетом імені Бориса Грінченка та Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна було укладено договір про співробітництво.

Договір передбачає:

  • обмін досвідом з реалізації освітніх та наукових проектів і програм;
  • проведення спільних заходів (наукових конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів тощо);
  • організацію підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, а також стажувань для магістрантів, аспірантів, докторантів;
  • організацію та проведення спільних наукових досліджень, підготовку та видання спільних навчальних, наукових і методичних праць, колективних монографій;
  • обмін інформаційними джерелами бібліотек, зокрема електронними;
  • здійснення академічних обмінів;
  • реалізацію інших спільних проектів і програм.

kubg karasin patnership