Images-loading

Віннікова Наталія Миколаївна

Контактна інформація

(044) 272-15-83
n.vinnikova@kubg.edu.ua
вул. Бульварно-Кудрявська 18/2, к.203

Віннікова Наталія Миколаївна

Проректор з наукової роботи

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор філологічних наук, доцент

Біографія

  • Закінчила з відзнакою філологічний факультет Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, здобувши спеціальність “Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та англійська мова і література”.
  • Навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 
  • У 2007 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.01.01 – українська література. 
  • З 02 листопада 2009 року займала посаду завідувача науково-методичного центру досліджень, наукових проектів та програм Київського університету імені Бориса Грінченка. 
  • З 02 вересня 2013 року займала посаду вченого секретаря Київського університету імені Бориса Грінченка.
  • У червні 2015 року захистила докторську дисертацію зі спеціальності 10.01.01 – українська література.
  • З 23 жовтня 2015 року – проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка.
  • Автор понад 70 наукових статей, зокрема 4 статей у виданнях, включених до наукометричних баз даних; двох монографій: “Я вернувся до тебе, отчизно моя…” (2008) та “Дискурс української літературної пародії” (2014); співавтор навчальних посібників з грифом МОН України для студентів вищих навчальних закладів – “Історія української літератури ХХ – початку ХХІ ст.”, “Історія зарубіжної літератури ХХ ст.”. Має авторські свідоцтва.
  • Член редакційної колегії фахового наукового видання “Синопсис: текст, контекст, медіа”.
  • Учасник програми “Молодь змінить Україну” Благодійного фонду Богдана Гаврилишина (2013) та проекту (2012) за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.