Images-loading

Ректорат обговорив актуальні питання

IMG_085504 квітня 2017 року
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2

  

 

 

4 квітня 2017 року відбулось чергове засідання ректорату, яке розпочалося з презентації програмно-апаратного комплексу «Смарсі» (представник Болоніхін І. І.). Ректоратом було прийнято рішення вивчити можливість та доцільність впровадження в Університеті зазначеного програмно-апаратного комплексу.

Ректор Огнев’юк В. О. поінформував про результати моніторингу сторінок структурних підрозділів на веб-сайті Університету та наголосив на необхідності систематичного оновлення інформації про діяльність структурних підрозділів і Університету загалом.

Про встановлення вартості навчання в Університеті на 2017 рік доповіли завідувач НМЦ стандартизації та якості освіти Леонтьєва О. В. та проректор з наукової роботи Віннікова Н. В. Крім того, Віннікова Н. М. представила узагальнені пропозиції структурних підрозділів до проекту державного (регіонального) замовлення на підготовку докторів філософії та докторів наук у 2017 р.

Проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Морзе Н. В. інформувала про підведення підсумків рейтингу структурних підрозділів за 2016 рік. А також представила узагальнені пропозиції щодо уточнення показників діяльності науково-педагогічних працівників та вагових коефіцієнтів, які будуть враховані для рейтингу «Лідер року» за 2017 рік.

На засіданні ректорату розглядалися й інші актуальні питання, з яких прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.