Режим роботи бібліотеки:

Понеділок - четвер - 09:00-18:00
П’ятниця - 09.00-16:45
Субота, неділя – вихідні дні
Останній день місяця – санітарний день


 

Режим роботи читальної зали:

Понеділок - четвер - 09:00-18:00
П’ятниця - 09.00-16:45
Субота, неділя – вихідні дні
Останній день місяця – санітарний день

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМИ ЧИТАЛЬНОЇ ЗАЛИ:
Доступ до інтернет-ресурсів є безкоштовним для науковців, працівників та студентів
Університету.

РЕЄСТРАЦІЯ:
• реєстрація користувачів здійснюється за пред’явленням студентського квитка. Початок
і кінець роботи фіксується в Журналі реєстрації;
• тривалість 1 сеансу роботи - 1 година. За умови наявності вільних робочих місць час
доступу до мережі Інтернет подовжується ;

КОРИСТУВАЧ МАЄ ПРАВО:
• одержувати консультаційну допомогу у бібліотекаря з питань пошуку інформації в
Інтернеті;
• використовувати устаткування і програмне забезпечення для пошуку необхідної
навчальної інформації протягом встановленого часу;
• копіювати необхідну інформацію, використовувати USB-носії, дискети або CD-приводи;
• вся інформація , отримана з мережі Інтернет або створена на комп’ютері, автоматично
видаляється після перезавантаження.

КОРИСТУВАЧ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:
• відзначати у працівника початок і закінчення роботи, вид потрібних послуг і тематику
інформаційного запиту;
• повідомляти бібліотекаря про неполадки, що виникли в процесі роботи ;

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
• починати роботу за комп’ютером без дозволу бібліотекаря;
• вносити зміни в налаштування комп’ютерів , запускати інші програми, встановлювати і
видаляти програми незалежно від їх походження, вносити будь-які зміни в конфігурацію ОС;
• використовувати Інтернет у особистих інтересах, не пов’язаних з пошуком навчальної
інформації, відвідувати сайти розважального характеру.

УВАГА!
За порушення Правил бібліотека може позбавити користувача права користування
інтернет-ресурсами. За навмисне псування обладнання та програмного забезпечення
користувач несе особисту відповідальність.

Інструкція з користування електронним репозитарієм

Бібліотека заснована в 1939 році як бібліотека Київського міського інституту вдосконалення вчителів. Основою фондів стала література курсів удосконалення вчителів, які працювали протягом 1923-1933 рр. Із реорганізацією цього закладу в 1991 році бібліотека є структурним підрозділом Київського міжрегіонального інституту вдосконалення вчителів, який з 1993 року носить ім’я видатного українського письменника, педагога, фольклориста, громадського діяча Б.Д. Грінченка.

З 2002 року у зв’язку з реорганізацією Київського міжрегіонального інституту вдосконалення вчителів, бібліотека ввійшла до складу Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка.

В результаті поетапного розвитку бібліотека набуває форм сучасної високотехнологічної інформаційної системи, яка на сьогодні включає : головне приміщення бібліотеки, бібліотеки-філії 4-х інститутів та Університетського коледжу.

Єдиний бібліотечний фонд становить близько 360 тис. одиниць книжкової продукції, авторефератів, монографій, підручників, посібників, матеріалів на електронних носіях. Особливу цінність становить фонд рідкісних видань (156 примірників). Зокрема Енциклопедичний словник Ф.Брокгауза і І.Ефрона 1896-1904 рр видання, твори В.Шекспіра, І.Гете, Дж.Байрона мовою оригіналу, книги з педагогіки, датовані ХІХ ст.

Щорічно фонд бібліотеки поповнюється на 10 тис.примірників, передплачується близько 200 комплектів (135 назв) періодичних видань.
В читальній залі головного приміщення бібліотеки (вул. Тимошенка, 13-б) облаштовано 25 робочих місць для роботи з електронними ресурсами (Інтернет доступ та WiFi).

В усіх підрозділах бібліотеки до послуг користувачів облаштовані робочі місця з виходом до мережі Інтернет
В приміщенні філії №1 (пр. Тичини, 17) - 14 робочих місць
В приміщенні філії №2 (пр. Давидова, 18/2) - 15 робочих місць.
В Університетському коледжі (пр. Гагаріна, 16) - 5 робочих місць.

 

Українська бібліотечна асоціація

БІБЛІОТЕКА Університету складається з чотирьох фондоутримувачів – бібліотеки головного приміщення та філій, розташованих у структурних підрозділах університету:

Гуманітарний інститут
Інститут суспільства
Головне приміщення бібліотеки:

 • Відділ комплектування та наукової обробки документів.
 • Відділ інформаційно-бібліографічний.
 • Відділ інформаційних технологій.
 • Відділ обслуговування:
  • абонемент;
  • читальна зала;
  • електронний каталог (26000 бібліографічних записів);
  • репозитарій.

У фондах бібліотеки знаходиться наукова, навчальна, навчально-методична, довідкова література з питань:

 • філології (української, англійської, французької, німецької, іспанської);
 • фізичного виховання;
 • історії;
 • інформатики;
 • правознавства;
 • управління навчальними закладами;
 • менеджменту;
 • фінансів і кредиту;
 • інформаційних технологій;
 • PR-технологій;
 • журналістики;
 • перекладу;
 • бібліотечної справи;
 • фахова література іноземною мовою;
 • художня література.

Адреса: вул. Маршала Тимошенка, 13-б
Телефон: 428-34-12
Директор бібліотеки Університету – Зотова Вікторія Анатоліївна


Інститут психології та соціальної педагогіки
Інститут післядипломної педагогічної освіти
Філія 1:
Відділ обслуговування:

 • абонемент;
 • читальна зала.

У фондах бібліотеки філії знаходиться навчальна, навчально-методична, довідкова література з питань:

 • практичної психології;
 • соціальної педагогіки;
 • педагогіки;
 • мистецтва;
 • література з методики викладання фізики, хімії, алгебри, геометрії, біології.

Адреса: пр. Тичини, 17
Телефон: 553-28-07
Завідувач філією – Нікончук Антоніна Вікторівна

Педагогічний інститут
Інститут мистецтв
Філія 2:
Відділ обслуговування:

 • абонемент;
 • читальна зала;
 • відділ нотно-музичної літератури.

Фонд філії включає документи з питань:

 • дошкільної освіти;
 • початкової освіти;
 • музичного мистецтва (нотні видання та науково-методична література з питань музичного мистецтва);
 • образотворчого мистецтва;
 • дизайну.

Адреса: бул. Давидова 18/2
Завідувач філією – Підвальна Тетяна Миколаївна


Університетський коледж
Філія 3
Відділ обслуговування:

 • абонемент;
 • читальна зала.

Фонд філії включає навчальну, навчально-методичну, довідкову літературу з питань:

 • дошкільної освіти;
 • початкової освіти;
 • музичного мистецтва;
 • образотворчого мистецтва;
 • дизайну;
 • фізичного виховання.

Адреса: пр. Гагаріна,16
Телефон: 559-83-81
Завідувач філією – Оккерт Людмила Яківна