Бібліотека… Серце завмира,
Коли пірнаю в тишу таємничу,
Святилище пізнання і добра,
Що в майбуття через минуле кличе.

І осягнути незбагненну суть
Світобудови прагну заповзято,
Коли мені з полиці дістають
Важкі томи Плутарха і Сократа.

Немов надійний лоцман в морі книг,
Бібліотекар взяв штурвал у руки.
Розкуто мчить моїх фантазій бриг
Крізь холоди занепаду й розлуки.

І поки є ти, сховище книжок,
І поки ти людей рятуєш свято,
Мене не знищить соціальний шок,
Як час не вбив Плутарха і Сократа.

До дива знань і мрій, о друзі, йдіть!
Високий дух летітиме далеко…
Аби сказати: «Зупинися, мить!»
Кажу лише: «Живи, бібліотеко!»

Всеукраїнський День бібліотек відзначається 30 вересня згідно з Указом Президента України від 14 травня 1998 № 471/98.
Перші бібліотеки в Київській Русі почали відкриватися при церквах і монастирях після ухвалення в 988 році християнства. Найбільшою і найбагатшою у той час була бібліотека Софії Київської, заснована у 1037 році Ярославом Мудрим. У цілому в бібліотеці налічувалося до 900 томів рукописних книг - грандіозна для середньовіччя кількість.
Книги, які виходили з майстерень Софійського собору, стали основою інших бібліотек, зокрема величезної бібліотеки Печерського монастиря, яка з кінця ХІ ст. стала найбільшим центром культурного життя Київської Русі.
Під час монголо-татарського нашестя книги загинули у війнах і пожежах. З тих часів збереглися лічені екземпляри бібліотеки Софії. Найвідоміші: Рейнське євангеліє (яке донька Ярослава Мудрого Анна вивезла до Франції з Києва). На цій книзі приносили присягу французькі королі, а нині дають клятву президенти Франції, Остромирове євангеліє (1056-1057), два Ізборники 1073 та 1076 рр.., Мстиславове євангеліє XII ст.
У Західній Україні активний бібліотечний рух починається зі створення галицько-волинського князівства (приблизно з ХІІІ ст.). При дворі князя Володимира Васильковича - книжника і філософа - існувала величезна книжкова майстерня.
З появою книгодрукування в середині XV ст. відбуваються значні зміни у всьому європейському книговиданні і, звичайно, у бібліотечній справі. Значний розвиток бібліотеки набули в XVI ст., Великі книгосховища з'явилися при школах в Острозі й у Львові. У XVII ст. організована бібліотека Київської академії. У XVIII ст. значні бібліотеки мали заможні благородні пологи, козацька старшина, єпископи, монастирі, різні школи.
У другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. в Західній Україні, яка входила на той час до складу Австро-Угорщини, діяла мережа культурно-освітніх осередків «Просвіта». Це суспільство вже в 1914 мало по всьому краю 78 філій, 2944 читальні. У 1914-му власні читальні діяли в 75% українських населених пунктів Галичини, в 1939-му мережею філій та читалень «Просвіти» було охоплено 85% західноукраїнських земель.
У радянські часи бібліотечна справа стала частиною державної політики.
Сьогодні в Україні налічується близько 40 тисяч бібліотек. Серед ведучих - Національна бібліотека імені України В.І. Вернадського, Національна парламентська бібліотека України, Державна бібліотека України для дітей, Державна історична бібліотека України та інші.
Кількість бібліотечних працівників перевищує 52 870.
Послугами книгосховищ користуються більше 17490 тисяч читачів.

2012 рік

Започаткована ректором В.О. Огнев’юком акція «Подаруй бібліотеці книгу» стала традиційною і перейшла на новий етап формування електронного ресурсу Університету, підсумки якої підводяться напередодні Всеукраїнського Дня бібліотек.

Активними учасниками акції були:

В.О.Огнев’юк, Л.Л.Хоружа, О.П.Турунцев, Н.В. Морзе, С.О.Сисоєва, О.Є.Бондарєва, К.О. Линьов, К.О.Бацак, В.І.Юрченко, О.В Безпалько, Т.Л. Лях, А.Л.Зінченко, Л.Б.Паламарчук, О.І. Мартиросян, Т.Кристопчук, Н.М.Віннікова, О.В.Караман, В.М. Михайловський, Г.Є.Шовкопляс, Л.М Безгодова та інші.

Щиро дякуємо всім шанувальникам «її величності Книги» за подаровані видання та активне наповнення електронного репозитарію новими документами.

2011 рік

З ініціативи ректора Київського університету імені Бориса Грінченка Огнев’юка
Віктора Олександровича та з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек відбулася
акція "Подаруй бібліотеці книгу", завдяки якій фонд університетської книгозбірні
поповнився новими цікавими та цінними книжковими виданнями. Найактивнішими
учасниками акції стали :

Огнев’юк В.О. - ректор КУ імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук,
професор, академік АПН України;

Хоружа Л.Л. - доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи;

Калашнікова С.А. - доктор наук з державного управління, доцент, проректор з
науково-методичної, інноваційної та міжнародної діяльності

Турунцев О.П. - проректор з організаційних питань та адміністративно-
господарської роботи

Морзе Н. В. - доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН
України, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської
діяльності

Безпалько О.В. - директор Інституту психології та соціальної педагогіки

Сорока М.В. - кандидат педагогічних наук, доцент, директор Педагогічного
коледжу

Новохатько Л.М. - заступник Голови КМДА

Яременко В.В. - український філолог, професор, директор Інституту
культурологічних та етнополітичних досліджень Міжрегіональної академії
управління персоналом (з 01.2003); голова Федерації патріотичних видань (із
2003).

Лозко Г. С. – доктор філософських наук, завідувач кафедри, професор

Перевозчиков В. І. - віце-президент УААН, доктор економічних наук, завідувач
кафедри економічної теорії та методики навчання

Сисоєва С.С. - завідувач відділом Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих,
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Академії педагогічних
наук України

Бобрицька В.І. - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та
історії педагогіки

а також студентам всіх інститутів та професорсько-викладацьому складові
Університету.

Колектив бібліотеки щиро дякує всім, хто став благодійником і наголошує,
що акція "Подаруй бібліотеці книгу" триває. Тож приєднуйтеся до кола друзів
університетської бібліотеки!

Бажаємо успіхів та сподіваємося на подальшу співпрацю!

 

До уваги викладачів, студентів та їх батьків!
МОН  України пропонує перелік адрес сайтів, на яких розміщено електронні версії підручників для учнів 10 класу:


Міністерство освіти і науки - http://www.mon.gov.ua
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти - http://www.iitzo.gov.ua
Інститут обдарованої дитини - www.iod.gov.ua

Видавництва:
"Академія" - www.academia-pc.com.ua
"Аксіома" - www.aksioma.org.ua
"Букрек" - www.bukrek.net
"Видавнича група BHV" - www.stosvita.ucoz.ua
"Генеза" - www.geneza.ua
"Гімназія" - www.gymnasia.com.ua
"Грамота" - www.gramota.kiev.ua
"Зодіак-ЕКО" - www.ped-pressa.kiev.ua
"Літера ЛТД" - www.users.i.com.ua
"Навчальна книга - Богдан" - www.bohdan-books.com.ua
"Наш час" - www.nash-chas.com.ua
"Освіта" - www.osvitapublish.com.ua
"Перун" - www.perun.com.ua
"Ранок" - www.ranok.com.ua
"Світ" - www.dsv-svit.lviv.ua
"Школяр" - www.shkolyar.com.ua

За матеріалами сайту МОНУ