Наукові читання на тему: «Книгознавчі дослідження української книги Бориса Грінченка, Василя Доманицького, Михайла Комарова та Іларіона Свєнціцького»

index29 листопада 2012 р.
вул. Тимошенка 13-Б


29 листопада 2012 року у рамках тижня кафедри реклами та зв’язків з громадськістю спеціальності «Книгознавство,бібліотекознавство,бібліографія» спільно з бібліотекою університету імені Бориса Грінченка відбулися наукові читання на тему: «Книгознавчі дослідження української книги Бориса Грінченка, Василя Доманицького, Михайла Комарова та Іларіона Свєнціцького».
Присутніми на заході були: студентська група КББб-1-12-4.0д; Горбенко Галина Василівна - завідувач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю, канд.пед.наук, доцент; Макарова Марія Володимирівна - куратор групи, канд.культурології, організатор заходу; Зотова Вікторія Анатоліївна - директор бібліотеки університету імені Бориса Грінченка; співробітники бібліотеки.
Під час читань обговорювались наукові здобутки видатних постатей, які зробили вагомий внесок в українську історію, культуру, літературу, видавничу справу, книгодрукування. Борис Грінченко надзвичайно збагативши нашу мову уклав та видав чотиритомний «Словарь української мови». Василь Доманицький впорядкував повне видання «Кобзаря», звіривши автографи-рукописи Т.Шевченка, виправивши помилки в попередніх публікаціях, за його сприяння пожвавилася видавнича справа на Лівобережній Україні, а Іларіон Свєнціцькій сприяв книгодрукуванню на Західній Україні, він уклав каталог колекції стародруків Національного музею у Львові. Михайло Комаров увійшов в історію як друкар творів історичного змісту та просвітницького характеру.
Такі книгознавчі читання дають можливість подальшого наукового дослідження видатних постатей України, без яких ми не уявляємо нашу історію, літературу, культуру, а також мають велике значення для розвитку спеціальності: «Книгознавство,бібліотекознавство,бібліографія».