Щорічні Грінченківські читання

IMG 11185 грудня 2012 р.
вул. Тимошенка 13-б

 

5 грудня 2012 року у рамках святкування Дня Університету та 149-річчя від дня народження Бориса Грінченка  пройшли традиційні Щорічні грінченківські читання “Борис Грінченко: відомий і невідомий”.
Захід розпочався зі вступного слова ректора Університету, доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України Віктора Олександровича Огнев’юка, котрий наголосив на необхідності дослідження та популяризації багатогранної спадщини Бориса Грінченка і поділився планами щодо святкування на національному рівні у наступному 2013 році 150-річчя від дня народження Великого Просвітителя (відповідно до Постанови Верховної Ради України від 04.07.2012 р. №5050-VI).
До всіх присутніх з вітальним словом звернулася Ольга Василівна Сухомлинська, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, та Гальченко Сергій Анастасійович, завідувач відділу рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник.
Учасники грінченківських читань – 2012 заслухали доповіді відомих грінченкознавців: А.І.Мовчун, завідувача НДЛ грінченкознавства Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидата педагогічних наук (доповідь “Грінченкіана – 2012: пошуки і знахідки”); С.С.Кіраля, доктора філологічних наук, професора кафедри української, англійської і латинської мов імені Михайла Драй-Хмари Національного університету біоресурсів і природокористування України, академіка Академії вищої освіти України (доповідь “Михайло Возняк як дослідник і публікатор епістолярної спадщини Бориса Грінченка”); Н.П.Клименко, доцента кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидата історичних наук (виступ “Штрихи до біографії Насті Грінченко: львівський період”); Л.П.Козар, наукового співробітника Інституту етнографії та фольклористики імені Максима Рильського НАН України, кандидата філологічних наук (доповідь “Фольклористична діяльність родини Грінченків у контексті національного відродження кінця ХІХ – початку ХХ ст.”); О.М.Рибнікова, старшого викладача кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, котрий презентував “Віртуальний музей Бориса Грінченка”; Н.В.Левчик, провідного наукового співробітника відділу української класичної літератури Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, кандидата філологічних наук (доповідь “Формування світоглядних переконань Бориса Грінченка-письменника: нові штрихи до характеристики творчості”).